28. února 2006

Polemika s Magnem I

Každé náboženství je tmářství samo o sobě. Dává falešné odpovědi na podstatné otázky. Ještě nikdy nikomu nepomohlo v lepší orientaci ve světě. Naproti tomu věda, byť rudimentární, si na nic nehraje a poskytuje ověřitelné příběhy. Je smutnou přehlídkou, k čemu nejrůznější náboženství nutí. Je to ten nejhorší mém a nejhorší komplex bludů, který existuje.

Můj námět na řecko–křesťanský charakter Evropy byl jen cum grano salis – reakce na podobný nesmysl s žido–křesťanským charakterem Evropy. Ve skutečnosti je křesťanství synthesou židovského a řeckého myšlení, znovu zdůrazňovat židovství je superfluum, které nikam nevede. Evropa je ve své podstatě postkřesťanská, či lépe řečeno postkatholická, neboť to bylo katholictví s jeho dělbou světské a církevní moci, které novověk a osvícenství umožnilo. Nic takového na Východě, a to včetně judaismu, nemají.

Podle mne synogogy, kostely, mešity jsou všechny na jedno brdo, všechno jsou to jen budovy, které slouží ke klanění Velkému Mému, nevědomé projekce nevědomí člověka do podoby Superhrdiny. Jinak v kritice křesťanství coby polytheismu s Vámi souhlasím. Jedinými opravdovými monotheismy jsou judaismus a islám; proto se zřejmě svou výlučností navzájem tak nenávidí. Neexistuje krvavější konflikt než Židé v. Arabové. Pokud mi někdo namítne Tutsie a spol., tak počtem obětí má pravdu, ale ten konflikt nešel tak do hloubky. Není to 100 let ukrutného vraždění, do něhož je chtě nechtě zatažen celý svět.

Co se týká Slova, nezdá se, že by se v synagoze právě mlčelo. Křesťanství nezanikne, protože Evropanům nic lépe nevyhovuje. Naproti tomu judaismus je v těžké krisi. Ultraorthodoxní a orthodoxní působí středověce. Normálního člověka nemůže oslovit. Na druhou stranu liberální a rekonstrukcionistický je příliš vykonstruovaný. Z náboženství tam mnoho nezbylo. Zbývá konservativní, ale ten moc rozšířený není. Jinak souhlas, že křesťanství není nyní důležité, stejně jako není judaismus. Islám bohužel ještě je.

Evropskost přeci neexistuje sama o sobě. Není to nějaká věčná idea. To, že Maimonides nám nyní hoví více než Tomáš Akvinský, neznamená, že tomu tak bude navždy. Byly doby, kdy nám Žid Ješua vyhoval více než Řek Aristoteles. Nyní je to naopak.

Souhlasím s Vámi, že židovská edukační tradice má cosi do sebe. Ale na druhou stranu nezapomínejte, že všichni tito židovští velikáni jsou sekulární. Bez osvobození se z judaismu by ničeho skutečně velkého nedosáhli.

Pravý judaismus zůstává se sionismem v příkrém rozporu. To samozřejmě neplatí pro liberální a rekonstrukcionistický judaismus, ale tyhle chabé náhražky lze za judaismus považovat jen se zavřením obou očí. Je to pouhý vývar. Problém v sionismu nevidí především antisemité (ti ho vítají: "Židé – pryč z Evropy", ale praví židé. Je to rouhání proti Božímu rozhodnutí a plánu.

Nemyslím, že haredim zmizí. Na to trvají příliš dlouho. Spíše zmizí sionismus stejně jako jiné nacionalismy a kolonialismy. Budoucnost je v občanské společnosti, v dvounárodním státě.

2 komentáře:

  1. "Ještě nikdy nikomu nepomohlo v lepší orientaci ve světě"

    Tak větší nesmysl jsem na tomto blogu snad ještě nečetl. Nejvíce pravdy o člověku jsem se zatím dozvěděl z Katechismu katolické církve. Myslím to naprosto vážně. A nevím, kam se hrabe vaše věda v otázkách morálky, sociálního učení, porozumění člověku v jeho celistvosti, nejen v jeho částech.

    OdpovědětVymazat
  2. Proti katechismu jako příručce nic nemám. V otázce morálky, sociálního učení, porozumění člověku by ale byl užitečný i bez nesmyslů o sv. Trojici.

    OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>