27. dubna 2009

Pro svůj postoj k NOZ je pro mne ČSSD ve sněmovních volbách nevolitelná

Dnes, 27. dubna 2009, vláda schválila osnovu nového občanského zákoníku. ČSSD, zřejmě v duchu these, že bude vždy dělat pravý opak toho, co se vláda, se ostře postavila proti. Nebo že byl další pokus o distancování se od Miloše Zemana? Vzhledem k tomu, že officiální stanovisko ČSSD k NOZ je pro ČR vysoce škodlivé, je pro mě ČSSD ve sněmovních volbách nevolitelná.

Věcný záměr NOZ Zemanova vláda schválila dne 18. dubna 2001 (RTF). Vše, co nyní ČSSD kritisuje, už tam bylo: "Z metodologického hlediska bude vzat za základní vzor pro tvorbu nové kodifikace soukromého práva vládní návrh občanského zákoníka ČSR z r. 1937 za současného zohlednění vývoje občanského zákonodárství v novější době." "Za třetí, původní terminologie občanského zákoníku a dalších soukromoprávních předpisů pracovala s pojmy, které se označením i obsahem rozešly jak s tuzemskou právní tradicí, tak s evropskými usancemi. Jako typický může sloužit příklad, že namísto termínu "nájemné" byl v r. 1964 do občanského práva zaveden nový pojem "úhrada za užívání"."

Znamená these, že "ČSSD je v horizontu několika let pro přijetí nového občanského zákoníku se společnou úpravou obchodního práva", že ČSSD prosazuje komercionalisovaný OZ? Tím se obloukem vracíme liberálnímu názoru Vojtěcha Cepla Sr., který již v 90. letech prosazoval NOZ jako universální kodex. Menšinová vláda ČSSD se však rozhodla pro konservativní Eliášovo pojetí subsidiárního NOZ a satelitních kodexů: nového obchodního zákona a nového zákoníku práce. Má-li být NOZ komercionalisovaný, znamená to, že nadále neobstojí ani nový zákoník práce.

NOZ potřebujeme a podoba, kterou mu vtiskl prof. Eliáš, převyšuje všechny osnovy zákonů, které jsme tady od roku 1989 měli. Jestliže ČSSD NOZ pohřbí ze stejně malicherných důvodů, jako pohřbila první versi nového trestního zákoníku, dokáže tím jen svou ignoranci na poli práva.

Již jen třešničkou na dortu jsou ignoranti z ČT, kteří píší o to, že "[v]láda schválila novelu občanského zákoníku", jako kdyby NOZ již platil, takže by bylo možné ho novelisovat.

30 komentářů:

 1. A koho teda hodláte volit, smím-li se ptát?

  OdpovědětVymazat
 2. S nejvyšší pravděpodobností ODS, pokud svůj flirt s Pravdou a láskou myslí opravdu vážně.

  OdpovědětVymazat
 3. Mě se ta subsidiarita nelíbí vůbec, vždyť to neumí používat ani někteří právníci, stav, kdy si podnikatel (tzn. třeba zedník) neporadí s textem zákona použitím selského rozumu považuji za nezdravý.

  OdpovědětVymazat
 4. No, u kommunisticky vzdělaných právníků to nepřekvapuje. Jinak je to ale naprosto přirozený princip, který platí všude na světě. Obecný předpis platí vždy a všude, pokud zvláštní předpis nestanoví odchylku. Naprosto logické a velice jednoduché.

  OdpovědětVymazat
 5. A získala by si vás CSSD kdyby zavedla v češtině psaní jerů? (případně i ve výslovnosti)

  OdpovědětVymazat
 6. Jery se nevyslovují, vážený ignorante.

  Ono by pro začátek stačilo zavést povinné psaní -th- – jen si nejsem úplně jistý, zda by pak kromě GP ještě zbyli nějací další voliči.

  OdpovědětVymazat
 7. nevyslovuje se měkký a tvrdý znak, jery se ve staroslověnštině, kterou zjevně ignorujete, samozřejmě vyslovovaly.

  OdpovědětVymazat
 8. Jery samozřejmě ne, to v panu Petersovi evokuje pokus o pravoslavnou, byzantskou, orientální a z toho všeho vyplývající kommunistickou hegemonii. A Jeriovou nezná.

  OdpovědětVymazat
 9. Obecný předpis platí vždy a všude, pokud zvláštní předpis nestanoví odchylku. Naprosto logické a velice jednoduché.

  No jasně, všechno je to logické a jednoduché. Takže když podnikatel, řekněme pokrývač, narazí na problém, musí si najít úpravu ve zvláštním zákoně, potom příslušné místo v obchodním zákoníku a potom úpravu téhož v občanském zákoníku, tyto tři texty si vyložit a použít to, co použít má. Některý práávník mu řekne, že pokud existuje komplexní úprava někde, nemusí si všímat zbytku, ale jiný budde mít jiný, správnější názor. Jestlipak mu ještě při tom zbyde čas na jeho vlastní práci, pan Peters zapomíná, že ti lidé potřebují co nejjednodušší úpravu se kterou jsou schopni pracovat, právo tu není pro právníky.

  OdpovědětVymazat
 10. Pokud se nějaký pokrývač podívá do zákona a bude myslet, že našel odpověď na svou otázku, tak udělá tu největší chybu, kterou mohl udělat. Zákon jsou pouhé kosti; potřebuje ještě maso, kterými se ty kosti obalí, a tím je judikatura.

  Stejně jako si zuby netrháme sami, tak ani právní problémy bychom si neměli řešit sami, nýbrž se obrátit na advokáta. Pokud ten advokát nebude naprostá špička v oboru, tak nebude ani moc drahý. Zadarmo to sice taky nebude, ale ta částka bude mnohem nižší než škody způsobené nesprávným pochopením textu zákona.

  Představa, že v 21. století bude právu rozumět každý pokrývač, je naivní. To neplatí již od 19. století. Navíc mu ten pokrývač ani rozumět nemůže, protože právo se na škole neučí a media, nejen že v právu nevzdělávají, ale dokonce úmyslně publikují chyby.

  Nikomu nic nebrání, aby vydal kompendium právních předpisů, kde vydá pohromadě obecný předpis a všechny zvláštní, účelně srovnané. Právní předpisy nepodléhají ochraně autorským právem. Dělení předpisů na obecné a zvláštní je pro nás právníky, protože duplicita je mnohem horší problém než to, že laik právnímu řádu nerozumí na první pohled.

  OdpovědětVymazat
 11. Jemný nesouhlas, Petersi.
  Každý občan by měl být schopen zcela přirozeně a bez větší námahy užívat a rozumět těm právním normám, se kterými se setkává v běžném životě.
  Chcete-li triviální příklad, tedy si vezměme řidiče vozidla, který si musí osvojit dopravní předpisy. Dokážete si představit ten marast, kdyby se tahle oblast řídila Vašimi představami? Na každé křižovatce by museli stát minimálně 4 advokáti :-)

  OdpovědětVymazat
 12. "Stejně jako si zuby netrháme sami,..."

  Vy jste si nikdy sám nevytrhl zub?

  OdpovědětVymazat
 13. To jste narazil na typický příklad. Pravidla silničního provozu v každé normální zemi nejsou právním předpisem. V ČR je to zákon = absurdní dědictví kommunismu. V UK je to The Highway Code, což právní předpis není, nýbrž pouhá methodická příručka.

  OdpovědětVymazat
 14. Sám jsem si vytrhával jen mléčné zuby; zkažený zub nikdy.

  OdpovědětVymazat
 15. Naprosto logické a velice jednoduché.


  Představa, že v 21. století bude právu rozumět každý pokrývač, je naivní.

  Tak nevím, jestli pan Peters nevidí drobný rozpor mezi těmito výroky, nebo jestli snad tím pozdějším deroguje ten dřívější, či zda je jeden z nich obecný a druhý zvláštní - mě připadají zvláštní obal.

  OdpovědětVymazat
 16. Tam žádný rozpor není. Právo je velice složité, ale jeho zákonitosti jsou velice jednoduché. Je to stejné jako počasí. To je také velice složité, ačkoliv se řídí několika málo fysikálními zákonitostmi.

  OdpovědětVymazat
 17. "Sám jsem si vytrhával jen mléčné zuby; zkažený zub nikdy."

  Jste zbytečně košatý. Správně mělo být "ano, vytrhl".

  OdpovědětVymazat
 18. Však je to právník.
  No mně na to m přijde přiblblý, vyžadovat pak na každym občanuaby se v každym okamřiku a za každých okolností choval c souladu se zákony, když jsme právě naznali, že nemá ani nejmenší šanci se v nich orientovat, nedejbože je pochopit. Takovej bianko šek na buzeraci, kterej podpisujeme tisíckrát denně?

  OdpovědětVymazat
 19. A teď koukám na ty anglány ..
  Many of the rules in the Code are legal requirements, and if you disobey these rules you are committing a criminal offence. You may be fined, given penalty points on your licence or be disqualified from driving. In the most serious cases you may be sent to prison.Jakou hraje roli, že to není vydáno jako zákon, je-li to zákonem vymahatelné? Patrně jde jen o formalitu, a zjevně je to i situačně nepřenosné, když tady se už v dodatku k ústavě píše, že veškeré penalty a omezení mohou být občanu ukládány jedině zákonem. Ostatně to bylo taky proklamováno jako důvod, proč se to nakonec zákonem stalo -- až do nedavna to byla přece pouhá ministerská vyhláška.

  OdpovědětVymazat
 20. Jestli Vás, Starý pane, baví slovíčkařit, tak si poslušte. Já však ten kommentář nepsal pro Vás, to by bylo házení perel sviním.

  OdpovědětVymazat
 21. A co si, Jonáši, nějaký ten zákon také přečíst? Např. § 19 odst. 1 NTZ: "Kdo při spáchání trestného činu neví, že jeho čin je protiprávní, nejedná zaviněně, nemohl-li se omylu vyvarovat."

  OdpovědětVymazat
 22. No právě, a premisa je, že se vyvarovat jistě mohl, že .. aspoň se to tak obvykle vykládá.

  Ovšem pokud to platí adekvátně i pro přestupky, tak je to fajn, protože ten magistrátní seznam ulic a prostranství kam se nesmí s flaškou se taky zapamatovat nedá a nosit ho furt po kapsách a listovat je zas nepraktický. Třeba pamatovat si, že značka "obytná zóna" implicitně zakazuje parkování, to je taky na hlavu, a přitom jsem u měšťáků botičkových s námitkou neuspěl.

  OdpovědětVymazat
 23. Jakou hraje roli, že to není vydáno jako zákon, je-li to zákonem vymahatelné?

  V tom, že to odpovídá na Gogovu otázku: "Každý občan by měl být schopen zcela přirozeně a bez větší námahy užívat a rozumět těm právním normám, se kterými se setkává v běžném životě." Toto v civilisovaném státě nejsou právní normy.

  Patrně jde jen o formalitu

  Nikoliv. Právní norma musí být přesná; ten Highway Code je jen methodika, tudíž přibližná.

  dodatku k ústavě píše, že veškeré penalty a omezení mohou být občanu ukládány jedině zákonem

  Však jo. Ale co je lege artis taky nestanoví zákon, ačkoliv porušení lege artis může být dokonce zločin.

  Ostatně to bylo taky proklamováno jako důvod, proč se to nakonec zákonem stalo

  Vzali to za špatný konec. Ale co v postkommunistickém marasmu čekat?

  OdpovědětVymazat
 24. Serete si na hlavu, Petersi.

  Jednak proto, že jste nedávno o překladech bible napsal, co jste napsal.

  Jednak protože jste před chvíli napsal tohle: "tak si poslušte".

  Takže i když píšete "kommunismus", jste evidentně jazykové prase.

  OdpovědětVymazat
 25. GP,zminujete"házení perel sviním"

  na zaver odkazovaneho clanku je ukazka jak byla 3x nestejne prelozena Bible:

  J 18,40. K: „Byl pak ten Barabáš lotr." E: „Ten Barabáš byl vzbouřenec." F: „A ten Barabáš byl zločinec."

  nepripomina to trochu 3 JUDry hudry hudry, kteri se nad nejakym podobne jasnym vykladem zakona dohaduji kdo ma pravdu, zatim co "delikvent" predvedeny k soudu se jen modli a nevi kdo z nich v tom pravnim maglajzu vyhraje a bude li to pro neho znamenat vinen ci nevinen ?

  Tim jsem chtel rici, ze vice nez o perly muze jit o ty svine. Ne kazdy remeslnik se povede, ne kazdy lekar, ne kazdy pravnik. U "advokatnich kacelari" je navic prokazatelne nevyssi vyskyt zlodeju(precliku). Nerekl jsem svini!
  (viz debata u souseda na serveru Nautilus)
  PS
  mezi lidem prostym stale sili nazor ze paragrafy a jejich vyklad jsou "konstruovany" tak aby byly srozumitelne jen urcite vrstve, jen pravnikum :-(
  K dokonalosti to dovedli v Emerice, tam je pocet pravniku k poctu obyvatel desetkrat vyssi nez v Evrope. Mato jiste sve vyhody. Na rozdil od treba sametove CR tam snadno vysoudite co v CR ne :-)
  Ale pozor, jeste snadneji Vas pri soudu odbornici pres paragrafy pripravi svymi cenami pravnickych sluzeb o veskery majetek:-(

  ...to kdyz jste predhodil ty perly svinim :-)
  --------------------------

  OdpovědětVymazat
 26. Zajímavý je také tento argument:

  Dělení předpisů na obecné a zvláštní je pro nás právníky, protože duplicita je mnohem horší problém než to, že laik právnímu řádu nerozumí na první pohled.

  Ono to tak opravdu je, aby legislativci mohli pracovat lajdácky a nemuseli zohlednit dosavadní předpisy, je zapotřebí mít tuto hierarchii zákonů. Já s tím nepolemizuji, je to tak. Jen tvrdím, že by měla být snaha to omezit na rozumnou míru, kterou existence dvou zákoníků (rozsáhlých předpisů, jež komplexně upravují velkou část právního odvětví, v nichž je tedy nesnadné se orientovat), jež jsou ve vztahu subsidiarity, je naprosto nepraktická.

  OdpovědětVymazat
 27. To si představujete jako Hurvínek válku: využití subsidiarity/speciality je naopak naprosto nedostatečné, takže kupř. počítání času si upravuje každý kodex zvlášť, byť víceméně stejně. Výjimky (např. v zákoně o ÚS) jsou pak k zulíbání.

  OdpovědětVymazat
 28. To si představujete jako Hurvínek válku: využití subsidiarity/speciality je naopak naprosto nedostatečné

  Jak tomu, vážený Hurvínku, mám rozumět? Občanský zákoník je k obchodnímu zákoníku subsidiární, tudíž tento vztah využit byl. Nelze ho využít více nebo méně, možnosti jsou ano nebo ne. U obchodního zákoníku se vždy musíte ptát, zda obsahuje danou úpravu, jinak použijete zákoník občanský. Samozřejmě se naleznou i jiné názory, jinak by to bylo nudné.

  OdpovědětVymazat
 29. Snaha vidět v právních odvětvích něco víc než pouhou pedagogickou pomůcku není ničím jiným než marxism-leninism v právu. Praktický příklad: Ustanovení § 51 odst. 1 písm. e) ZP 1965 stanovilo: "Pracovník může dát výpověď, jestliže následuje manžela do místa jeho bydliště nebo mladistvý pracovník následuje rodiče do místa jejich nového bydliště." Kdo je manžel, ZP 1965 nikde nestanovil, ani nikam neodkazoval (princip delegace). Pojem manžela nepřímo definuje § 18 sq. zákona o rodině.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>