4. dubna 2009

Zajímavý právní případ

Z Německa. Osobně bych tu smlouvu považoval za neplatnou pro rozpor s dobrými mravy. Pokud by byla platná, tak bych odsoudil zhotovitele k vrácení zálohy, neboť dílo pro objednatele nezhotovil. Tak jako tak se zhotovitel bezdůvodně obohatil a peníze vrátit musí.

15 komentářů:

 1. Se závěrem o absolutní neplatnosti smlouvy pro rozpor s dobrými mravy souhlasím, ve zbytku mám ovšem jiný názor. Ke "zhotovení díla" se nelze platně zavázat, neboť úspěch záleží na nahodilých okolnostech: nešlo by o smlouvu o dílo, nýbrž o jistý druh sázky. Obě strany sdílely omluvitelný skutkový omyl, že zhotovitel má k disposici způsobilý nástroj, a ten plnění ve formě sjednaného počtu souloží poskytl, proto mu odměna po právu náleží.

  OdpovědětVymazat
 2. Můžeme to převést na smlouvu o inseminaci krávy. Tam také smlouva není splněna, pokud kráva nezabřezne. Nicméně, v praxi je běžnější kupní smlouva na inseminační dávku.

  Positivní skutkový omyl nehraje roli. Zhotovitel odpovídá za odbornost, tj. za to, že je způsobilý dílo zhotovit.

  OdpovědětVymazat
 3. Příklad z praxe: Kupní cena za jednu dávku spermatu je 650 Kč, doplatek za smlouvu o dílo je 5 000 až 8 400 Kč.

  OdpovědětVymazat
 4. Nesouhlasím. Jde tu i o odbornou péči. Jestliže si necháte provést svářečské práce a poté zjistíte, že svary jsou vadné, protože zhotovitel použit nevhodnou soupravu, máte možnost reklamovat vadu díla; zde ovšem vadu spermatu bylo možno zjistit pouze pomocí specialisovaného vyšetření, a pokud si objednatel takové vyšetření nevymínil a zhotovitel v tomto směru nic netvrdil, je nutno za provedenou práci zaplatit.

  Další otázkou ve vašem řešení je, zda nebyl zhotovitel uveden v omyl ohledně způsobilosti svého nástroje nevěrnou manželkou, a neměl by tudíž právo domáhat se náhrady škody po ní.

  OdpovědětVymazat
 5. Nebyla to pracovní smlouva, nýbrž smlouva o dílo; zhotovitel tedy odpovídá za výsledek.

  Pokud si necháte zhotovit trávník, tak zhotovitele taky nevyviní výmluva, že semínka nevzklíčila.

  Další otázkou ve vašem řešení je, zda nebyl zhotovitel uveden v omyl ohledně způsobilosti svého nástroje nevěrnou manželkou, a neměl by tudíž právo domáhat se náhrady škody po ní.

  To sice ano, ale protože jsou v bezpodílu (SJM), tak by to bylo zhola zbytečné.

  OdpovědětVymazat
 6. Nebyla to pracovní smlouva, nýbrž smlouva o dílo; zhotovitel tedy odpovídá za výsledek.

  Předmětem smlouvy bylo vykonání souloží, nikoli inseminace.

  To sice ano, ale protože jsou v bezpodílu (SJM), tak by to bylo zhola zbytečné.

  Co vy víte, třeba si ho nechali zúžit :-)

  OdpovědětVymazat
 7. "Předmětem smlouvy bylo vykonání souloží, nikoli inseminace."

  To se právě mýlíte: "to impregnate her".

  "Co vy víte, třeba si ho nechali zúžit :-)"

  To myslím v Německu nejde.

  OdpovědětVymazat
 8. To je novinářské pojetí, podle mne muselo jít o smlouvy na soulože, ne na oplodnění (proč, jsem vysvětlil na začátku).

  OdpovědětVymazat
 9. Myslím, že se snažíte smluvním stranám vnutit, na čem se mají dohodnout, ačkoliv se dohodli na něčem úplně jiném.

  OdpovědětVymazat
 10. Nesprávnost vašeho názoru lze dovodit snadno z hypothetické situace, že by se inseminace nezdařila z důvodu sterility ženy. Podle vás by neměl zhotovitel právo na odměnu ani v tom případě?

  OdpovědětVymazat
 11. V tom případě ano, protože objednatel by dodal nevhodný materiál.

  OdpovědětVymazat
 12. A co když je počet inseminačních pokusů nedostatečný jen z důvodů theorie pravděpdobnosti?

  OdpovědětVymazat
 13. Pak by měl zhotovitel právo na náhradu škody na základě nedostatečné součinnosti objednatele.

  OdpovědětVymazat
 14. To je nesmysl, počet pokusů byl stanoven ve smlouvě. Nedostatečná součinnost by byla, např. kdyby materiál podrobit se plnění odmítl.

  OdpovědětVymazat
 15. Aha, to jsem přehlédl. V tom případě zhotovitel nedostane nic. Neměl tuto smlouvu uzavírat, když mu počet pokusů nestačil.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>