21. srpna 2010

Jiný pohled na nominalism

Z kouta, kde bych to nečekal: "Ukazuje se tak odcizenost mediálního obrazu a médii zobrazované věci. Jedno představuje idealizovaný stav, který jde tak daleko, že tvoří novou estetiku vnímání; jedno představuje nominalistický stav mimo pojmenování. Máme zde tedy přítomen klasický spor o universálie. Média, máme-li tedy zaškatulkovat pozice, zastávají stanovisko realismu, kdy je pro novináře důležitější jeden muslim - ovšem ve smyslu co nejobecnějšího muslima, který slouží jako obecný symbol celého islámu, jakkoliv takové zobrazení odporuje nominální skutečnosti nejrůznějších islámských frakcí a vzájemných rozdílů mezi jednotlivými muslimy i tzv. muslimskými zeměmi."

Ano, to je pravda. Přílišná generalisace je rovněž znásilněním reality a velkým problém antinominalismu.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>