3. srpna 2010

Suspendace Mariána Balázse

V zemích, kde je katholíků více než 3 %, jako je tomu v ČR, mají problémy, které v ČR prakticky neexistují. Příkladem je Marián Balázspáter vyklouz. I když, někdy ani ČR není výjimkou.

Oč jde? Ján Krstiteľ Balázs je katholický kněz a františkán. Jako řeholník složil slavné sliby: chudoby, čistoty a poslušnosti. Jak vysvětluje Ján Duda, ačkoliv jsou slavné sliby doživotní, lze od nich dispensovat (osvobodit).

Horší je to s kněžstvím. Jednou kněz, navždy kněz. Neexistuje nic jako bývalý kněz. Kněze lze pouze laicisovat – dobrovolně suspendovat (cf. can. 1333 CIC); tj. zbavit ho jeho povinností. Přesto i nadále zůstává knězem a jím sloužená mše je platná, byť nedovolená.

Novinkou pro mne byl dispens od celibátu. Uděluje jej římský biskup.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>