3. srpna 2010

Rasism v české kultuře

Jaroslav Seifert
Ukolébavka

Cikán mívá černé oči,
chodí nocí zlou,
a kde nespí hodné dítě,
vezme si je ve své sítě,
houpy hou.

Je ještě třeba dalších důkazů, že pojem cikán je rasistický a je třeba ho v zájmu elementární zdvořilosti nahradit pojmem Rom?

2 komentáře:

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>