19. srpna 2010

Postoj pravoslaví k homosexualitě

Jak jsem předpokládal, je naprosto jednoznačný: "Biblické texty odmítající homosexualitu formovaly a spoluvytvářely křesťanskou morálku a kulturu a vzdělávaly mnoho generací. Popírání přímého smyslu slov sv. apoštola Pavla některými křesťany je v protikladu ke dvoutisícileté křesťanské tradici a v protikladu biblickým textům. Homosexuální vztahy jsou z pohledu Bible i z pohledu učení církve hříchem, který odděluje člověka od Boha."

Musím říci, že mne máloco dokáže tak naštvat, když tvrdím A a přijde někdo, kdo to popírá, ačkoliv jeho znalost thematu je více než limitovaná. Pokud o něčem něco nevím, tak to netvrdím. V opačném případě se diskusse mění na neužitečné blábolení.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>