3. srpna 2010

Vazba údajného penězokaze

R. R. píše o úděsných podmínkách v českých věznicích: "Největší „katastrofou“ však byla toaleta. Šlo o díru v zemi, nikoli však kameninovou, jak by se dalo z hygienického hlediska očekávat, ale o díru vymodelovanou z betonu, který byl navíc popraskaný, tedy z materiálu porézního, kterýžto se tím choval jako rezervoár rozkladových bakterií a tím i mohutného zápachu. Nepomohly žádné dezinfekční prostředky ani vřící voda. Plenta oddělující tuto díru byla z neprůhledného igelitu. Tato toaleta neměla s hygienou nic společného. Z tohoto faktu je pak nasnadě, že jsem po celou dobu vazby vlastně žil v septiku, vystaven zápachu z výkalů, kterýchžto stopové zbytky nešlo nijak odstranit. Když uvážíme, že jsem v takovém prostředí musel jíst a spát, i silné povaze se zvedne žaludek."

Nakonec nápravdu zjednal až ústavní soud. Eliška Wagnerová rozhodla rychle a správně: Ústavní stížnost byla podána 16. 3. 2004, doručena 17. 3. 2004. ÚS rozhodl 25. 5. 2004, věznici byl nález doručen 3. 6. 2004 a 4. 6. 2004 byl R. R. propuštěn. Wagnerová byla v odůvodnění umírněná, ani nekomentovala, jak obecné soudy přistupují k principu presumpce neviny: "K výzvě se k ústavní stížnosti vyjádřil Vrchní soud v Praze (11 To 8/2004) prostřednictvím předsedy senátu JUDr. Ľubomíra Klimáčeka. Soud má za to, že jeho rozhodnutím nedošlo k zásahu do základních práv a svobod R. R. a zopakoval argumentaci obsaženou v napadených usneseních, když tam uvedené závěry nemůže zvrátit ani tvrzení stěžovatele o jeho dobrých majetkových poměrech, když podle dosavadního průběhu řízení se do trestné činnosti zapojil."

R. R. byl nakonec osvobozen. Ve vazbě byl od 24. 1. 2003 do 4. 6. 2004, tedy rok a půl. Žalářování mu zruinovalo podnikání. Kdy toto šílenství v ČR konečně skončí a místo vazby bude v jako každé slušné zemi kauce?

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>