28. srpna 2010

Nelidský rozsudek

Ačkoliv ze zprávy Novinek nebylo vůbec jasné, zda se jednalo o civilní nebo trestní řízení, protože "informace" Novinek je nadmíru zmatená, jedno  jisté je: "Podle předsedy soudního senátu měl Réda (tehdy ještě nezletilý) možnost společně s matkou podniknout právní kroky, které jej nezbavovaly otcovských práv. Dnes se jich už nemůže dožadovat. „Nebyl zapsán jako otec v rodném listě dítěte, po adopci dítě otce právně získalo,“ upozornil Špryňar. Podle něj ochrana práv dítěte bylo tím nejdůležitějším momentem rozhodnutí senátu. „To má přednostní právo před právem otce,“ zdůraznil soudce Šprynar." Takové rozhodnutí je nelidské a nejpozději ústavní soud jej napraví.

Deník rozlišit mezi civilním a trestním řízení rozlišit umí: "Osmnáctiletý mladík se domáhal určení otcovství dítěte, které se narodilo jeho nezletilé přítelkyni." Žvanění Baudyšové je neuvěřitelné: "[P]okud Réda souložil s nezletilou dívkou, není u něj předpoklad, že bude zodpovědný otec." Ze zprávy Deníku vyplývá, že Novinky referovaly o trestním řízení.

"„V civilizovaném světě je běžné, že součástí práv dítěte je to, že bude znát svého biologického rodiče, tedy i otce. Domnívám se, že už nastal čas, aby se Česká republika zařadila mezi tyto civilizované země a tato skutečnost se stala normou,“ řekl advokát Vilém Fránek." Ano, přesně tak.

"„Myslím si, že je situaci potřeba změnit. Chceme se pomocí tohoto procesu přiblížit tam, kde chceme být. K rodině slušných zemí, kde neplatí pozitivistické výstřelky zákonodárců z minulosti, ale spíše platí přirozeně právní normy odvěkého etického chování mezi lidmi,“ uvedl právník Vilém Fránek."

1 komentář:

  1. Dosti hrůzný pozůstatek komunismu: dítě bylo režimním aktivem, příštím budovatelem jejich říše, rodičům bylo pouze svěřeno k výchově.

    OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>