9. srpna 2010

Odkud vítr fouká

Myslím, že jsem nebyl sám, kdo byl překvapen, jak známá politoložka Vladimíra Dvořáková doslova dštila síru na Romana Jocha: "Vladimíra Dvořáková si myslí, že diskurs, jehož reprezentantem Roman Joch je, se pohybuje na pomezí xenofobie, rasismu a homofobie … Ostatně reprezentuje myšlenkový proud, který je v České republice marginálním a současně jej lze v evropském kontextu považovat za součást krajní pravice."

Pak se ale ukázalo, že Vladimíra Dvořáková je spoluautorkou knih s kommunistou Miloslavem Ransdorfem: The Roots of American political Culture (1989) – "text se nezachoval" a Staré struktury a lustrace v novodobých dějinách (1992, společně ještě s Jiřím Kuncem). Odtud vítr fouká.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>