4. srpna 2010

Zhoubné dědictví antinominalismu

Proč je zhoubné, to už jsem theoreticky vysvětlil. Nyní praktický příklad. Českým školstvím otřásá debata o segregovaných školách – základních školách praktických (ZŠP). Kromě patentovaných rasistů (a někteří se za svůj rasism ani nestydí) je prosazují antinominalisté jako Gogo nebo Karel Kaprálek.

Proč jsou to antinominalisté? Protože mají předem vytvořené koncepty základní školy & ZŠP. Realita se tomu musí přizpůsobit, ať se jí to líbí nebo ne. Ačkoliv se Kaprálek vyjadřuje dosti zmateně, lze z jeho textu vyrozumět, že ZŠP definuje jako školu pro žáky, "kteří se nemohou z rozumových důvodů s úspěchem vzdělávat na základní škole" a zároveň odmítá pojetí, že ZŠP je určena "žákům s mentálním postižením, tedy dětem s IQ méně než 70 bodů". Kaprálek tedy rozlišuje lidi na lidi rozumově podprůměrné a lidi mentálně postižené, mezi nimi je doslova čínská zeď – IQ 70. Typický realism.

Jak je to ve skutečnosti? Mentální (rozumové) schopnosti kopírují přesně Gaussovu křivku. Vrchol má na IQ 100, přičemž zřejmě jen theoretická maxima jsou 0 a 250. Mezi člověkem s IQ 69 a s IQ 71 není prakticky žádný rozdíl a je úplně lhostejné, že toho prvního označíme, že má mentální postižení, zatímco ten druhý údajně nemá.

Proč má vlastně Gogo takové obavy ze zrušení ZŠP? "Pokud bychom tyto děti natlačili do std škol, doplatí na to ty ostatní, protože se sníží úroveň." Jenže neschopnost českého školství individualisovat výuku není argument pro zachování segregovaných škol. Co brání tomu mít na druhém stupni místo jednotné výuky z větší části volitelné předměty, jako je to na střední škole? Nic, jen lenost a dědictví kommunistické unifikace.

Jinak je fascinující, jak hluboce je Gogo raněn ve svých citech, když doporučuje: "Oni sami aby pak bydleli v lokalitách, kde žijí ve vetšině ti, které označují za diskriminované." Přitom každé malé dítě ví, že odpůrci rasismu chtějí ghetta ("vyloučené lokality") zrušit. Tak proč by tam měli bydlet? K tomu dodávám, že je povinností státu zajistit pro národní menšiny školy s vyučovacím jazykem národní menšiny, tedy i s romštinou.

Příkladem, jak to může fungovat, jsou britské comprehensive schools, přičemž v UK mají integrovaný II. a III. stupeň.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>