14. prosince 2007

Einstein a Arendtová odsoudili židovské fašisty

V roce 1948 poslali do New York Times společný dopis New Palestine Party. Visit of Menachem Begin and Aims of Political Movement Discussed. K tomu též podrobnosti a nestárnoucí klassiku: Alfred M. Lilienthal – What Price Israel?

1 komentář:

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>