1. prosince 2007

Proč to v ČR nefunguje?

Ondřej Čapek udeřil hřebík na hlavičku hned prvním odstavcem: "Obecně řečeno: Problémem české kultury není primárně nedostatek peněz, ale chaos, který by se dal definovat jako neschopnost aplikovat osvědčené a normální manažerské postupy a nástroje. To jde ruku v ruce s existencí různých klik a kamarádčoftů. Pokud dojde ke spornému ale možná pozitivnímu pokroku, není často reakcí kritická analýza situace, ale kampaň."

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>