19. prosince 2007

Sv. Cyprián a Firmilián

Není pochyb o tom, že starokalendářníci jsou heretickými donatisty, protože se dovolávávají sv. Cypriána a Firmiliána ve sporu se sv. Štěpánem I. o platnost heretických křtů z roku 255. Ve skutečnosti jak katholická ("The modern Catholic church holds dogmatically that baptism by heretics and even by atheists or other non-Christians is valid if intentionally done according to the manner that the Church prescribes and that the person doing the Baptizing be Baptised themselves. The doctrinal basis for this was articulated by St. Augustine in his conflict with the Donatists, who claimed the authority of Cyprian for their own position."), tak pravoslavná ("Baptism is not repeated, unless it was performed in a heretical Church which does not baptize in the name of the Holy Trinity." wiki: "In Orthodox Church history, examples and instances of economy abound. Since ancient times, converts to the Church who were coming from certain heretical groups were not required to be baptized, even though the normal path of entrance to the Church is through baptism. Thus the Church, guided by the Holy Spirit, decided that under specific conditions, the application of economy (i.e. according to leniency) would be the norm in this matter. But since the usual rule is baptism, such leniency can easily be, and sometimes has been, suspended (usually in periods when the heretical groups in question were actively opposing the Church). In these cases, the Church returned to her customary usual rule of "exactness," not applying economy (or not applying economy according to lenience). In calling for the reception of converts into Orthodoxy through means other than baptism in certain cases, the Ecumenical Councils made no determination regarding the existence of sacraments outside of Orthodoxy, but only addressed the situation of the convert to Orthodoxy.") církev heretické křty uznávají, pokud jsou provedeny správným způsobem.

8 komentářů:

 1. Vy své tvrzení můžete vyvrátit sám pozorným čtením Vaší citace:

  "In Orthodox Church history, examples and instances of economy abound."
  Examples! Není to standard.

  "...the Church, guided by the Holy Spirit, decided that under specific conditions, the application of economy (i.e. according to leniency) would be the norm in this matter."
  Při přijímání heretiků lze použít buď ekonomii nebo přísnost. Církev se rozhodovala podle konkrétních podmínek. Pokud byl křest proveden ponořením, mohla se použít ekonomie (tj. v případě přijímání římského katholíka by se měl vždy zopakovat celý křest!). Ale i v případě ekonomie Církev udělovala vždy svátost myropomazání. Což sumasumárum opsáno znamená, že pravoslavná církev heretické křty neuznává. V praxi se rozhodnutí ponechává na tom nebo onom biskupovi či knězi.

  Nevím ale, proč do toho pletete sv. Cypriána - ten je totiž (resp. jeho spor s římským biskupem Štěpánem, prvním mezi rovnými) důkazem toho, že ani ve třetím století římský biskup nebyl žádnou hlavou Církve ani nejvyšším arbiterem (a to nehledě na to, že ke konci 3. stol. církev opustila Cypriánovu theologii svátostí).

  OdpovědětVymazat
 2. Však jsem psal, že je třeba, aby heretik použil správný způsob.

  Sv. Cyprián měl se sv. Štěpánem mnoho sporů. Spor o heretický křest byl jedním z nich.

  Nicméně jak později jasně osvětlil sv. Augustin: svátost neuděluje osoba, nýbrž úřad. Je tedy úplně jedno, zda je v hříchu, jen musí obřad provést správným způsobem.

  Pokud tedy pravoslavný kněz opakuje křest, který byl již správně proveden, sám tím upadá do hříchu herese.

  Jinak ponoření je samozřejmě lepší. Ale co když katechumena ponořit nemůžete? Tak ho radši nepokříte vůbec? C. E: "St. Cyprian (Epistle 75) declares this form [řísmký způsob pokropením – poznámka P. U.] to be valid.": "Whence it appears that the sprinkling also of water prevails equally with the washing of salvation; and that when this is done in the Church, where the faith both of receiver and giver is sound, all things hold and may be consummated and perfected by the majesty of the Lord and by the truth of faith."

  Jinak je zjevné, že jste sektáři. Nehledáte totiž, co Vás spojuje, nýbrž to, co Vás rozděluje. A to je hříšné.

  OdpovědětVymazat
 3. Pokud tedy pravoslavný kněz opakuje křest, který byl již správně proveden, sám tím upadá do hříchu herese.
  To je správně! Ale křest, provedený někým, kdo je mimo Církev, nemá žádnou platnost, i kdyby byl proveden přímo vzorově.

  Ale co když katechumena ponořit nemůžete? Tak ho radši nepokříte vůbec?
  V případě akutní hrozby smrti může křest udělit kterýkoli pravoslavný křesťan, v nejvyšší nouzi i bez vody. Opakuji: křest, udělený někým, kdo sám stojí mimo Církev, nemá žádnou platnost.

  OdpovědětVymazat
 4. Ale křest, provedený někým, kdo je mimo Církev
  Ale má. Nerespektujete názory církevních otců, jste v heresi.

  V případě akutní hrozby smrti může křest udělit kterýkoli pravoslavný křesťan
  Pouze? Jste opět v heresi. Máte na svědomí duchovní smrt Vámi nepokřtěných.

  OdpovědětVymazat
 5. Ale má.
  Nemá

  Nerespektujete názory církevních otců,
  Kterých?

  jste v heresi.
  Nejsem.

  Pouze?
  Ano.

  Jste opět v heresi.
  Nejsem.

  Máte na svědomí duchovní smrt Vámi nepokřtěných.
  Nemám.

  OdpovědětVymazat
 6. Např. sv. Augustina. Upadl jste do herese donatismu.

  OdpovědětVymazat
 7. Augustin z Hippo je u nás "pouze" blažený. V jeho učení je několik heretických momentů (náznaky filioque, predestinace). To pro latiníky je tento biskup nejvyšší authoritou.

  OdpovědětVymazat
 8. Ano, proto jste sami kacíři, když jeho učení nerespektujete.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>