2. prosince 2007

Potlačování svobody projevu v Rakousku a na Slovensku

Marica Pirošíková, zástupkyně SR před ESLP napsala positivistický článek, v jehož závěru polemisovala s bývalým liberálním ministrem spravedlnosti, s Danielem Lipšicem. Za jeho éry měla totiž slovenská vláda tu drzost tvrdit: „Z hľadiska ústavnoprávneho považujeme za potrebné poukázať na ustanovenie článku 26 ods. 4 ústavy, podľa ktorého je možné slobodu prejavu obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. Keďže výroky spochybňujúce zločiny holokaustu nemožno jednoznačne nespochybniteľne podradiť ani pod jednu z taxatívne vymenovaných podmienok, prijatím tohto návrhu zákona by mohlo ísť o obmedzenie slobody prejavu nad rámec, ktorý pripúšťa ústava.“

Naproti tomu Pirošíková tvrdí: "Myslím si, že najväčšou slabinou týchto argumentov, je skutočnosť, že zástancovia širokej slobody prejavu veria tomu, že ľudia sú natoľko vzdelaní, že antisemitským výrokom neuveria, ale najmä, že nevenujú dostatočnú pozornosť tomu, že neostáva pri slovách, ale takéto slová vedú aj k činom. Viacerí sociológovia a psychológovia upozorňujú na to, že podobné výroky a zoskupovanie sa ľudí na ich základe, vyvolávajú zvýšenú mieru agresie voči príslušníkom iných národov a rás. Ak zástancovia širokej slobody prejavu tvrdia, že trestno-právny postih je namieste až potom, keď už dôjde k ublíženiu na zdraví, alebo k vražde s rasovým motívom, nemôžem s nimi súhlasiť. Naopak, štát má podľa môjho názoru použiť všetky prostriedky k tomu, aby eliminoval príčiny rasovo motivovaných násilných trestných činov."

Myslím, že na svou funkci obhajovat porušování lidských práv Slovenskou republikou se velice dobře hodí.

11 komentářů:

 1. Daniel Lipšic je spíše liberálem v otázce svobody slova, ale označovat tohoto politika KHD, byť i v rámci své strany patří k liberálnějšímu proudu, za liberála bez upřesní se mi moc nezdá.

  OdpovědětVymazat
 2. Rozdíl mezi liberály a konservativci je dnes dost nezřetelný. Jako spolehlivé vodítko proto slouuží postoj ke svobodobě slova, homosexuálním sňatkům či euthanasii.

  OdpovědětVymazat
 3. To je otázka, protože řada konzervativců je pro svobodu slova, (vyjma takových věcí jako propagace pedofilie) a jiní zas nejsou. Také to poněkud trochu kazí i mnozí klasičtí liberálové a liberariáni, kteří jsou proti homosexuáním sňatkům jako zbytečnému privilegiu či další státem utvořené instituci.

  Pokud bychom však přijali tato kritéria, je Lipšic spíše liberálem jen podle toho prvního.

  OdpovědětVymazat
 4. Konservativci jsou pro svobodu slova, pokud jim nevadí. To je stejné, jako já jsem pro konservativism, pokud mi nevadí.

  Odpor k homosexuálním sňatkům nemá s klassickým liberalismem nic společného. Dokonce bych řekl, že ani většina libertariánů by Vaši větu nepodepsala; to by stejně museli odmítnout sňatek muže a ženy jako zcela zbytečnou státní ingerenci. Podle mne by s Vaší větou souhlasili jen anarchokapitalisté.

  S Vaší analysou Lipšice nesouhlasím. Postavil se proti kriminalisaci popírání holocaustu; to by normální konservativec nikdy neudělal.

  OdpovědětVymazat
 5. Liberální přístup (nikoliv ve smyslu toho, co si pracovně nazvěme levicovým liberalismem) k homosexuálům, ale i k jiným "odchylkám" (např. sadisté a masochisté, palygamní vztahy v různém složení) je podle mě tento:

  Dělejte si ve své sexualitě, co chcete. Nevztahuje se to však na nekonsensuální případy či případy, kde je jiný hodně důležitý chráněný zájem. Tj. zhruba řečeno: Nesouložte uprostřed Václaváku, s blízkým příbuzným, s dítětem, netrapte zvířátka, neznásilňujte, neohrožujte ostatní pohlavní chorobou... Nikdo by Vás neměl kvůli Vaší odchylce mlátit, zabíjet či zavírat do kriminálu, ale neměl by být perzekuován za to, že Vaši "odchylku" nemá rád a říká to veřejně.

  Stejně tak jako není důvod zasahovat do Vašeho soukomí, tak není důvod Vás a Vaše svazky nějak privilegovat oproti ostatním.

  Já se třeba s tímto liberálním přístupem plně neztotožňuji, zvláště bych doplnil neobtěžování ostatních svou "odchylkou" a nešíření propagandy aspoň mezi děti.

  OdpovědětVymazat
 6. Samozřejmě si uvědomuji, že můj postoj může někdo chápat jako otevírání pomyslné Pandořiny skříňky a argumentovat tak, že jeden ústupek je jen předstupněm dalšího a uznáním to začíná, gay pride a prohomosexuální mediální masáží to pokračuje a homosexuálním "manželstvím" a adopcí dětí to končí (teda otázka zní, kam ještě jít dál).

  Nevím, zkrátka mi přijde, že pokud někdo má nějakou takovou odchylku, chcete-li úchylku, neměl by za to samo o sobě být bit, ale tak nějak chápu motivy těch ruských a srbských gentlemanů, kteří rozbíjejí různé homosexuální pochody a snaží se tak zastavit onen proces hned na samém počátku.

  OdpovědětVymazat
 7. případy, kde je jiný hodně důležitý chráněný zájem
  To je obecně pravda, ale velice sporné je, co je tím zájmem. Vizte Vaše příklady, z nichž některé vyjadřují konservativní předsudek, nejvíce asi zákaz soulože na veřejnosti a s příbuznými. Vizte wiki.

  tak není důvod Vás a Vaše svazky nějak privilegovat oproti ostatním.
  Nemohu si pomoci, ale tyhle řeči o privilegiích mi znějí velice nonliberálně.

  neobtěžování ostatních svou "odchylkou"
  To je co?

  nešíření propagandy aspoň mezi děti.
  Asi máte na mysli i ostatní nedospělce, nikoliv jen děti. Tento Váš postoj podle mne vychází z falešného přístupu k mentalitě nedospělců. Zasloužil by si však mnohem širší rozbor než je tato jedna věta.

  OdpovědětVymazat
 8. Soulož na veřejnosti a mezi blízkými přibuznými je odmítána i naprosto drtivou většinou těch, kteří jsou liberály. Osobně doufám, že takovými "konservativními předsudky" se bude řídit evropská civilizace i nadále, ale kdo ví, co "pěkného" nás ještě čeká...

  OdpovědětVymazat
 9. Ano, protože nejsou pravými liberály a chtějí regulovat život jiným. Ve skutečnosti nemá být zakazováno nic, co druhým neškodí.

  OdpovědětVymazat
 10. Pozoruhodné je, jak pro někoho může být na jedné straně Lipšic liberálem a na straně druhé ti, kteří odmítají incest a soulož na veřejnosti, liberály nebýt.

  OdpovědětVymazat
 11. Považuji Lipšice za liberála v praxi. Ten musí dělat mnoho kompromisů. Něco jiného je však ideové přesvědčení. Také bych (kdybych byl politik) nespěchal s povolením incestu a soulože na veřejnosti. Nicméně bych byl proti jejich trestání, kdyby k nim došlo jako ve věci Muth v. Frank (2005).

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>