14. prosince 2007

Židé kritičtí k Israeli

150 předních britských Židů založilo skupinu Independent Jewish Voices. Jen houšť a větší kapky. Israel není žádné sacrosanctum. K tomu doporučuji pořady Australské vysílací společnosti:
  1. Self-hating Jews
  2. Muslimský antisemitism
  3. Klassický židovský fašism
  4. Nový antisemitism

1 komentář:

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>