16. prosince 2007

Leninův zákon proti antisemitismu

Byl zveřejněn v Izvěstiích dne 27. července 1918 a měl toto znění: "The Council of People's Commissars instructs all Soviet Deputies to take uncompromising measures to tear the anti-semitic movement out by the roots. Pogromists and pogrom agitators are to be placed outside the law." (citováno podle Steve Cohen: That's Funny You Don't Look Antisemitic (1984), kapitola 5. In Engage.)

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>