15. prosince 2007

Kramář o kommunismu

Po Rapallu (16. dubna 1922), tomto velkém selhání Západu, měl Karel Kramář ve Sněmovně velikou řeč o Rusku. Je zajímavá i dnes, např. "Neobyčejně zajímavá je zápiska, psaní, které napsal jeden z nejfanatičtějších komunistů, totiž Džeržinski, který není Rusem, nýbrž Polákem, ale který má nejvíc životů na svědomí při tom velikém vraždění, a o něm se musí říci, že to skutečně dělá z vášnivého přesvědčení komunistického." A tady bude někdo s vážnou tváří tvrdit, že ve 30. letech nikdo nevěděl, co jsou bolševici zač.

Ještě Kramář: "Jsem přesvědčen, a to je také to, co jsem napsal před rokem ve své knize, - že není možná evoluce bolševictví, že není možné všecko to, co si lidé pod evolucí představují. To je sebeklam vědomý nebo nevědomý proto, poněvadž zde není mezi komunismem a mezi, řekl bych, kapitalismem smíření (Výborně!), a zrovna tak nemůže býti komunismus v jedné říši vedle kapitalismu." Kramář tedy jasně předpověděl krach NEP a krach politiky mostů. Jaká tragédie, že v čele ČSR stál ve 40. letech Beneš, který politiku mostů aktivně prosazoval.

"V Rusku, a to je nejstrašnější věc v sociálních věcech zvítězilo nejstrašnější násilí, ale civilisovaná Evropa mluvila s představiteli těchto násilníků, kteří zločinem zavedli druhý státní pořádek v Rusku. Civilisovaná Evropa se smířila se zločinem. (Hlas: A co bylo za cara?) Já vám něco řeknu: I za cara se věšelo, ač není pochyby, že to nesnese ani srovnání, ale přece byla zachována alespoň jistá procedura soudní, kdežto zde se prostě střílelo do hlavy. Přistaví se ke zdi a střílí se do hlavy. (Hlas: A co kárné expedice v Rusku po první revoluci?) To je něco docela zvláštního, že páni, kteří hájí to nejstrašlivější, co kdy bylo na světě, nejúžasnější takovou krvavou metodu uvádění principu v život, jak tomu bylo v Rusku, ti páni stále a stále vypichují, že se také někdo jednou brání. Když je revoluce, musí býti přece každý připraven, že se nestřílí jenom s jedné strany, nýbrž že se střílí také s druhé. Neměl bych pranic proti tomu, kdyby bývali byli v ruské revoluci bolševici zmocnili se vlády a kdyby snad byli někde někoho odsoudili proto, že kul snad pikle, stavěl se na odpor nebo dělal atentáty. To jsou sice věci, které velmi těžce působí na člověka lidsky cítícího, ale jsou vysvětlitelny v boji. Ale vyvraždit celou třídu, jak oni to dělali, vyexpropriovat kde co, a to takovým způsobem, že expropriované věci, brilanty, kožichy, šaty se objeví na těle expropriátorů, že takovým způsobem se tvoří přímo nová třída zbohatlíků, to, prosím, je přece jen něco jiného než se dosud kdekoli dělo."

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>