26. dubna 2006

Jak správci plní své sliby?

Už jsem zvyklý, že mne Beren a spol. blokuje za základě svých arbitrárně stanovených pravidel, namířených jednostranně proti mně. Tak se chová každá diktatura, např. nacistická. Nejsem ale zvyklý, aby diktátoři porušovali svá vlastní pravidla. Tak se chová pouze orientální despocie.

První, kdo porušil svá vlastní pravidla, byl -jkb-. Nechal mne zbavit oprávnění správce, ačkoliv podle jasných pravidel hlasování k tomu neměl právo. Beren si tehdy myslel opak, takže naprotest proti tomu resignoval. Kdyby věděl, že -jkb- na pravidla sere, mohl si své gesto ušetřit.

Český ArbCom si jako svůj jednací řád uzpůsobil anglická pravidla. Je to hrůzné čtení, takže jeho studium doporučuji jen zvláště otrlým povahám. Jeho čl. 11 věta první (v anglickém orginále nic takového není) stanoví: "Jeden případ může řešit i část arbitrážního výboru, vždy ale nejméně tři členové." Dva anonymní členové ArbComu (všechny indicie svědčí o tom, že to byl Beren s Wikimolem) se nyní rozhodli: K čemu takové pravidlo? Sereme na něj. Jsme 2 a když chceme, toho třetího vždy přehlasujeme. Takže ho vlastně ani nepotřebujeme. S takovým přístupem jsem rád, že nestanovili pravidlo, že v případě nerozhodnosti hlasů rozhoduje hlas pro. Pak by na všechno stačil hlas despoty Berena.

A tihle dva braši se rozhodli, že mne dají zablokovat. Retroaktivně stanovili, že nemám právo editovat stránku svého sporu. A protože jsem jejich rozhodnutí porušil, tak mne i potrestali. Inu, neznalost zákona neomlouvá. A základní wikipedický zákon je zákaz protivit se Berenovi.

Rozhodl jsem, že despocie už bylo dost. Napsal jsem všem správcům protest proti této svévoli a odůvodnil jsem ji. Vynechal jsem pouze robota (unicum české Wikipedie), p. Vrbu a Aktrona, který nemá funkční e-mail, ač ve své kandidatuře se zavázal k opaku.

Jaký byl výsledek? Do tohoto okamžiku mi odpověli 2 (slovy "dva") správci. První odpověděl po 13 hodinách, druhý po 14. Závěr? Budete-li něco chtít po správcích, zásadně jim nepište. Nemá to cenu.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>