20. prosince 2009

Hodnocení

Kromě nahrazení standardní terminologie stalinskou patafysikou, je jedním z nejhorších zločinů kommunismu hypertrofie hodnocení. Existují adjektiva, která přirozeně hodnotí nějaký jev, ať již positivně: dobrý, krásný, zajímavý etc., nebo negativně: špatný, ošklivý, odporný, hnusný etc. Kommunistům to ale nestačilo, a proto k hodnocení začali ve velkém používat pojmy.

Například buržoasní. To původně znamenalo měšťanský (~ střední třída). Kommunisté tomu dali negativní hodnotící význam, abstrahující od původního smyslu, např. buržoasní theorie. Jiným příkladem je soudružský. To původně znamenalo kamarádský (~ od lidí, co znám). Kommunisté tomu dali positivní hodnotící význam, abstrahující od původního smyslu, např. soudružská kritika.

Výsledkem bylo, že veřejné projevy z 80. let neobsahovaly již prakticky žádné informace, pouze povinné, předepisované hodnocení. V této hypertrofii hodnocení jsme uvízli dodnes. Přívlastky pravicový/levicový, konservativní/pokrokový apod. nejsou používány deskriptivně, ale jako hodnocení podle názoru hodnotitele.

Rovněž je třeba lišit pojmy a názvy. Zatímco název se může dosti odchýlit od pojmu, např. portugalská Partido Social Democrata není sociálně demokratická ani náhodou, pojem je pouhé označení, a proto je nutno ho používat přesně, abychom si rozuměli. Tak kommunism není název, nýbrž pojem.

These původního významu je naprosto nesmyslná, což můžeme ukázat na pojmu censor/censura. Původní význam bylo sčítání lidu spojené s hodnocením občanské zachovalosti. Tento úřad však po roce 22 př. n. l. přešel na císaře. Slovo se uprázdnilo. V novověku byla censura schvalováním knih. Ta však byla v českých zemích zrušena v roce 1848. Místo ní byl zaveden tiskový dozor, kterému se neformálně říkalo "censura", protože klassická censura již neexistovala a tiskový dozor se jí podobal. Tiskový dozor byl zrušen po 120 letech v roce 1968. Místo něho byl zaveden zpravodajský monitoring FÚTI a ČÚTI. Opět dostal neformální označení "censura". Po zrušení FÚTI a ČÚTI se dnes někdy pejorativně říká "censura" výkonu vlastnických práv vlastníka media, který nepřipustí nebo smaže nežádoucí příspěvek. Zajímalo by mne, jak by se originalisté k této historické proměně pojmu censura postavili. Zakázali by ji? Překládali by historické prameny do nějaké novořeči?

Typickým příkladem falšování slov je Vodníkův přístup k náboženským termínům. Například katholický znamená obecný, což je podle Vodníka plus. Protože však Katholická církev je apriorně špatná, nemůže být z povahy věci katholická. Jiným příkladem je římský. Co je římské, to je podle Vodníka špatně. Proto katholík musí být římský, aby byl odlišen (oznámkován) od dobrých katholíků, jimiž jsou jen pravoslavní.

Tomuto známkování (nálepkování) říkám jasné ne. Naším cílem není nálepkovat; lidé jsou svéprávní, názor si učiní sami. Naším cílem je popisovat — informovat. Proto pokaždé, když Vodník bude psát cosi o "římských katholících" ve významu "špatní katholíci", nikoliv katholíci latinského ritu, tak mou odpovědí bude pojednání o Pravoslavně sektářské církvi. Snad se tím Vodník konečně těmto kommunistickým (= pocházejícím od kommunistů, nikoliv apriorně špatné) způsobům odnaučí a bude používat názvy a pojmy, nikoliv nálepky/hodnocení.

16 komentářů:

 1. Protože nerozumíte obsahu pojmu "katholicita" a odmítáte vzít na vědomí upozornění a informace z mé strany, nechápate potom ani, jak dalece a nestvůrně Latiníci zkreslili původní význam tohoto pojmu. V důsledku toho nemůžete pochopit ani to, proč my, pravoslavní křesťané, trváme na tom, že Latiníci jsou katholíci nikoli původní nýbrž římští, ve svém pořímštělém a zkresleném smyslu toho slova. Pletete do toho řecké katholíky, ačkoli i Vaše Bible, Wikipedie, Vám říká, že to je vatikánská církev se vším všudy, pouze s jiným obřadem. Pro mě za mě se zesměšňujte dál plácáním o sektářském pravoslaví...

  "Kommunism" jste rovněž ukradli & zkreslili vy, okcidentální intellektuálové ve vašem superiorním discoursu. Máte na zmatenosti současné novořeči nemlich stejnou spoluvinu jako marxisté. I v tomhle jste jedni za 18, druzí bez dvou za 20.

  OdpovědětVymazat
 2. Tak si říkám, Vodníku, jestli s tou tvou výchovou nezačal GP trochu pozdě…

  OdpovědětVymazat
 3. TP: tento kommentář jsem zcela nepochopil. Je to GP, kdo si musí doplnit poznání v otázkách církevní katholicity a je na vás obou, abyste pochopili a přiznali, že řeč falšujete stejně jako marxisté.

  OdpovědětVymazat
 4. Vodníku, odmítám vzít názory Pravoslavné sektářské církve za závazné, za jedině možné. Zkuste trochu tolerance a katholíky respektovat. Vezměte konečně v potaz, že drtivá většina pravoslavných je nesektářská: Church of Cyprus, Church of Greece, Ecumenical Patriarchate, Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and All Africa, Greek Orthodox Patriarchate of Antioch and All the East, Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem, Orthodox Autocephalous Church of Albania, Orthodox Church in America,
  Orthodox Church in Japan, Orthodox Church in the Czech Lands and Slovakia, Orthodox Church of Finland,
  Polish Autocephalous Orthodox Church in Poland, Romanian Orthodox Church,
  Russian Orthodox Church a
  Serbian Orthodox Church.

  Wiki není moje bible. Podstatné je, jak se řečtí katholíci vnímají sami. Na tom žádní pravoslavní sektáři nemohou nic změnit.

  Kommunism nikdo marxistům neukradl, protože marxistům nepatří, ledaže byste vy Řekům ukradli církev, protože to původně znamenalo shromáždění. Zmatení jsou pouze marxisté všech barev, ostatní dobře vědí, co pojem "kommunism" znamená. A co si o tom myslí marxisté, je mi ukradené. Ti jen neznají pořádně ani své apoštoly.

  OdpovědětVymazat
 5. Některé jednotlivé římské katholíky velmi respektuji, jejich pokaženou víru a zkreslený pojem katholicity nikoli. Není žádným projevem bratrské lásky, když prohlásím jejich omyly za správnou víru. Tím jim nijak nepomůžu.

  Opravdu nechápu, co jste mínil tím seznamem lokálních pravoslavných církví. Jestli si někdo musí udělat jasno v pojmech "sekta", "sektářský", jste to Vy. Já jsem o žádné z těch církví netvrdil, že je sektářská, ale řada z nich se vydala na nebezpečnou cestu (nový kalendář, ekumenické aktivity), tyto církve však netvoří většinu.

  Kommunism znamená zcela jednoznačně jednu věc, vymyšlenou Marxem. Že ta věc neexistuje a IMHO ani existovat nemůže, nedává nikomu právo nazývat tím pojmem něco jiného. Tím se stává spolupachatelem současného zmatení jazyků.

  OdpovědětVymazat
 6. Zapomněl jste ještě na současnou "demokracii" ve všech formách a pádech zneužívanou.

  OdpovědětVymazat
 7. Jejich víru mají za pokaženou toliko pravoslavní sektáři. Skuteční pravoslavní je za heretiky nemají, anathema bylo odvoláno. Seznam skutečných pravoslavných je uveden výše. Tvoří rozhodnou většinu, klidně si to přepočítejte.

  Katholíkům jste vyčítali nekvašený chleba. To už jste si rozmysleli. A tak by to mělo být se vším.

  Kommunism znamená zcela jednoznačně jednu věc, vymyšlenou Marxem.
  To tvrdí pouze marxisté. Ve skutečnosti to slovo tady bylo před Marxem, a když ho v 60. letech opustil, tak je i po něm. Nic zvláštního. Nechápu Vaše dogmatické setrvávání na marxismu, když u jiných pojmů (např. censura, ekklesia) originalista nejste.

  O žádné zmatení jazyků nejde, protože marxisté nikoho nezajímají, stejně jako nikoho nezajímají pravoslavní sektáři. Katholická církev, která je doslova na všech kontinentech, katholická údajně není; za to pochybná dvojka florinitů & matthewistů, která není reálně nikde, katholická je? To je typicky pravoslavně sektářské falšování slov.

  OdpovědětVymazat
 8. Anathemu odvolal ekumenický patriarcha Athenagoras. Naprostá většina pravoslavných vidí římské katholíky jako heretiky.

  Slovo "censura" se v původním významu nejen neužívá, ale nikdo neví, že něco takového znamenalo. Marxova utopická společnost a diktatura sovětského typu jsou stále předmětem diskussí, proto považuji za nepřípustné nazývat je stejným slovem.

  Katholická církev, která je doslova na všech kontinentech, katholická údajně není; za to pochybná dvojka florinitů & matthewistů, která není reálně nikde, katholická je?
  "Katholicita" neznamená, že je nějaká církev rozlezlá po všech kontinentech; to je celá řada protestantů taky. Stávají se tím katholíky? Hleďte jak dalece pojmu "katholicita" nerozumíte! A nechápu, proč sem pořád pletete nějaké odštěpenecké frakce z pravoslavných církví, se kterými zbytek pravoslavného světa z valné části není v obecenství a tak se dostaly do skutečně sektářského postavení (i když ani to samo o sobě by ještě nemuselo být důkazem).

  OdpovědětVymazat
 9. Naprostá většina pravoslavných vidí římské katholíky jako heretiky.
  Kdyby je měla za heretiky, tak s nimi není ve Světové radě církví.

  ale nikdo neví, že něco takového znamenalo.
  To ví každý, kdo se o to zajímá.

  Marxova utopická společnost … stále předmětem diskussí
  Zhruba stejného počtu lidí, jako je zájemců o starý Řím. To není argument.

  Stávají se tím katholíky?
  Ne, ale je to podmínka nutná.

  A nechápu, proč sem pořád pletete nějaké odštěpenecké frakce z pravoslavných církví
  Protože se na katholictví díváte stejně jako oni, na rozdíl od většinového ekumenického pravoslaví.

  OdpovědětVymazat
 10. Toto je typický informativní článek, který je zcela prost všech denuncujících přívlastků, nálepkování, pleonasmů a předběžných ad aquam útoků.

  OdpovědětVymazat
 11. Kdyby je měla za heretiky, tak s nimi není ve Světové radě církv
  WCC se heretiky jen hemží. Pravoslavní tam jsou pouze jako svědci pravdy (resp. aspoň ze začátku do toho s tím šli, nevím jak je to teď).

  Zhruba stejného počtu lidí, jako je zájemců o starý Řím.
  Mnohem většího. A i těch zájemců o starý Řím je závratně víc než těch, kteří vědí, co původně znamenala "censura".

  Ne, ale je to podmínka nutná.
  Naprosto nikoli. Opět další důkaz, že nevíte, co znamená pojem "katholicita" a jak ho Řím překroutil.

  na rozdíl od většinového ekumenického pravoslaví.
  Mýlíte se.

  OdpovědětVymazat
 12. Mimochodem, celý tento odstavec máte špatně:

  Typickým příkladem falšování slov je Vodníkův přístup k náboženským termínům. Například katholický znamená obecný, což je podle Vodníka plus. Protože však Katholická církev je apriorně špatná, nemůže být z povahy věci katholická. Jiným příkladem je římský. Co je římské, to je podle Vodníka špatně. Proto katholík musí být římský, aby byl odlišen (oznámkován) od dobrých katholíků, jimiž jsou jen pravoslavní.

  Katholická církev (čímž míníte papežence) není ani tak špatná (a už vůbec ne apriorně, nýbrž z dobrých důvodů), ale ona hlavně není vůbec katholická, protože to slovo znamená něco jiného než "ve spojení s Římem". A proto tyto západní křesťany nazýváme "katholíky římskými", neboť tak odlišujeme jejich vlastní zkreslené chápání katholicity od původního významu, který nadále platí v pravoslavném světě. A proto tedy - a ne proto, že "co je římské je špatné" - chceme tyto římské pseudokatholíky od pravých katholíků odlišovat.

  když Vodník bude psát cosi o "římských katholících" ve významu "špatní katholíci", nikoliv katholíci latinského ritu
  Ale oni nejsou katholíci latinského ritu!! Těmi byli v dobách, kdy byl ještě pravoslavný římský patriarcha v obecenství s celou církví. Tehdy byl papež v pravdě katholický, církev římská byla katholická a epitheton "římskokatholický" bylo samozřejmě zbytečně; toho užíváme dnes,a bychom odlišili tuto zkreslenou, na Řím navázanou pseudokatholicitu od katholicity skutečné, pravoslavné.

  OdpovědětVymazat
 13. Ten odstavec je dobře. Římští katholíci byli katholíky odpradávna. Byli jimi v době, kdy vám nevadilo, že používají nekvašený chleba, byli jimi v době, kdy vám to vadilo a jsou jim v době, kdy vám to opět nevadí.

  Vy katholickou církev považujete za špatnou apriorně. Nejdřív byla špatná, protože používá nekvašený chleba. To jste si už rozmysleli a nyní to nevadí. Nyní je špatná proto, protože se řídí zásadou supremace papeže, kterou vaši vlastní svatí rovněž uznávali. Katholická církev je špatná zkrátka proto, protože není sektářsky pravoslavná.

  Byli obrazoborci katholíky? Nebyli, i když seděli na cařihradském patriarchátu a celá byzantská církev byla obrazoborecká. Nebyli katholíky proto, protože nebyli ve spojení s Římem, strážcem pravoslaví.

  Řečtí katholíci nejsou ani západní, ani římští. To máte obojí špatně, a to ze sektářských důvodů. Nic jiného za tím není.

  Pravoslavný římský patriarcha je v obecenství s celou církví. Výjimkou jsou schismatici, kteří se sami oddělili na základě argumentu nekvašeného chleba: "The love of God and a feeling of friendliness impelled the writers to admonish the Bishops, clergy, monks and laymen of the Franks, and the Most Reverend Pope himself, concerning their azyms and Sabbaths, which were unbecoming, as being Jewish observances and instituted by Moses. But our Pasch is Christ. The Lord, indeed, obeyed the law by first celebrating the legal pasch; but, as we learn from the Gospel, he subsequently instituted the new pasch.... He took bread, etc., that is, a thing full of life and spirit and heat. You call bread panis; we call it artos. This from airoel (airo), to raise, signifies a something elevated, lifted up, being raised and warmed by the ferment and salt; the azym, on the other hand, is lifeless as a stone or baked clay, fit only to symbolize affliction and suffering. But our Pasch is replete with joy; it elevates usfrom the earth to heaven even as the leaven raises and warms the bread."

  Latinský ritus existoval od pradávna, a proto existovali odpradávna katholíci římští, řečtí a další. Od řeckých katholíků se schimaticky oddělili sektáři, na základě výše psaných důvodů.

  OdpovědětVymazat
 14. Římští katholíci byli katholíky odpradávna.
  Samozřejmě. Od založení římské církve sv. Petrem. Až do r. 1054, kdy se od katholické církve oddělili.

  Vy katholickou církev považujete za špatnou apriorně.
  To je samozřejmě nesmysl. Kvůli pouhému kvasu v chlebu by ke schismatu nidky nedošlo.

  Nyní je špatná proto, protože se řídí zásadou supremace papeže, kterou vaši vlastní svatí rovněž uznávali.
  Neuznávali. Vaše úporné tvrzení, založené na vlastních dohadech.

  Byli obrazoborci katholíky? Nebyli, i když seděli na cařihradském patriarchátu a celá byzantská církev byla obrazoborecká.
  O tom není sporu. V té době byl pravoslavný Řím, všichni jsme v tom zajedno, což vyvrací další Vaše úporné tvrzení, že je pro nás římská církev špatná a priori.

  Nebyli katholíky proto, protože nebyli ve spojení s Římem, strážcem pravoslaví.
  Ale vůbec ne! Nebyli katholíky proto, protože to byli heretici. Ti pronásledovaní ikonodúlové, kteří byli pravoslavní (=katholíci), byli pravoslavní pro své ikonodúlství, nikoli pro obecenství s Římem (které z toho ovšem logicky vyplývalo, a posteriori).

  Řečtí katholíci nejsou ani západní, ani římští
  Jsou součástí vatikánské, tedy římské církve a mají pouze byzantský ritus; to z nich pravoslavné (=katholíky) nedělá. Tohle má i ta Vaše Wikipedia správně.

  Pravoslavný římský patriarcha je v obecenství s celou církví.
  Římský patriarcha r.1054 obecenství s katholickou církví přerušil. V obecenství s ním zůstali západní latinští biskupové a na toto své obecenství s Římem společně svévolně přenesli termín "katholicita".

  Latinský ritus existoval od pradávna, a proto existovali odpradávna katholíci římští, řečtí a další.
  Tak theoreticky by se dalo v prvním tisíciletí skutečně hovořit o katholících římských, řeckých, gruzínských nebo moravských; nedělalo se to a je nesmysl to retrográdně zavádět. Každopádně by pak to označení znamenalo pouze a jedině lokalisaci dané katholické církve. Ale protože současné chápání pojmu "katholicita" Latiníky nemá s touto původní katholicitou nic společného (jedná se tedy o pseudokatholicitu nebo "katholicitu" v úvozovkách), je označení "římský katholicism" označení skutečně kvalitativní (=pseudokatholicism, popisující nikoli obecenství vzájemné, nýbrž římocentrické).

  Od řeckých katholíků se schimaticky oddělili sektáři, na základě výše psaných důvodů
  Opak je pravdou: ti, co se dnes zovou "řečtí katholíci", se schismaticky oddělili od pravoslaví, resp. byli r.1596 jesuity lstivě vmanoeuvrováni v papežovo stádo, pročež jsou vírou (= z podstaty věci) pseudokatholíky, "katholíky" čili římskými katholíky (byť s byzantským obřadem).

  OdpovědětVymazat
 15. Až do r. 1054, kdy se od katholické církve oddělili.
  Stokrát opakovaná lež se pravdou nestane. Oddělil se Caerularius.

  Kvůli pouhému kvasu v chlebu by ke schismatu nidky nedošlo.
  Lež: „Zaprodali jsme víru, vyměnili dobro za zlo, zradili jsme svaté Dary a stali jsme se „oplatkáři“.“

  Neuznávali. Vaše úporné tvrzení, založené na vlastních dohadech.
  Lež. Zvláště výmluvný je případ sv. Jana Zlatoústého: "St. John Chrysostom, Bishop of Constantinople, who was persecuted by the Empress Eudoxia and the Alexandrian patriarch Theophilus, threw himself on the protection of Innocent. Theophilus had already informed the latter of the deposition of John, following on the illegal Synod of the Oak (ad quercum). But the pope did not recognize the sentence of the synod, summoned Theophilus to a new synod at Rome, consoled the exiled Patriarch of Byzantium, and wrote a letter to the clergy and people of Constantinople in which he animadverted severely on their conduct towards their bishop (John), and announced his intention of calling a general synod, at which the matter would be sifted and decided. Thessalonica was suggested as the place of assembly. The pope informed Honorius, Emperor of the West, of these proceedings, whereupon the latter wrote three letters to his brother, the Eastern Emperor Arcadius, and besought Arcadius to summon the Eastern bishops to a synod at Thessalonica, before which the Patriarch Theophilus was to appear. The messengers who brought these three letters were ill received, Arcadius being quite favourable to Theophilus. In spite of the efforts of the pope and the Western emperor, the synod never took place. Innocent remained in correspondence with the exiled John; when, from his place of banishment the latter thanked him for his kind solicitude, the pope answered with another comforting letter, which the exiled bishop received only a short time before his death (407) (Epp. xi, xii). The pope did not recognize Arsacius and Atticus, who had been raised to the See of Constantinople instead of the unlawfully deposed John."

  což vyvrací další Vaše úporné tvrzení, že je pro nás římská církev špatná a priori.
  Nikoliv, hovořím o photiovské sektě, která vznikla až po obrazoborectví. A dnešní pravoslaví není nic jiného než photiovská sekta, která vznikla proti sv. Ignáci.

  které z toho ovšem logicky vyplývalo, a posteriori
  A priori. Jinak by to byli přinejmenším schismatici.

  mají pouze byzantský ritus
  Nikoliv. Jsou autonomní ~ autokefální, přesně jako před Velkým schismatem. Na rozdíl od pravoslavné sekty však i nadále uznávájí primát papeže, stejně jako uznával i Cařihrad v prvním tisíciteletí (sv. Jan Zlatoústý, sv. Ignác).

  Římský patriarcha r.1054 obecenství s katholickou církví přerušil.
  Nesmysl. Obecenství přerušili někteří východní patriarchové; jiní v něm setrvali i nadále, např. antiošský patriarcha (maronitský). Ostatní patriarchové se postupně vrátili ke stavu před schismatem v roce 1054: alexandrijský v roce 1741 (koptský), antiošsko-jerusalémský v roce 1729 (melchitský).

  Opak je pravdou: ti, co se dnes zovou "řečtí katholíci", se schismaticky oddělili od pravoslaví, resp. byli r.1596 jesuity lstivě vmanoeuvrováni v papežovo stádo
  Ve skutečnosti se všichni východní katholíci vrátili ke stavu před rokem 1054 dobrovolně. Za kommunismu se pak pravoslavní ty katholíky, které měli ve své moci, pokusili sektarisovat; to se jim obvykle nepovedlo, zůstali věrni své katholické, nesektářské, víře.

  OdpovědětVymazat
 16. Sorry, ale na tohle fakt nemám čas! Já jsem Vám dobrou vůli ukázal, chcete-li setrvat v bludu a neinformovanosti, je to Vaše volba...

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>