5. prosince 2009

Nekvašený chléb

Ve svém předchozím příspěvku jsem ukázal, jak fótiovská sekta vznikla. Nyní nám zbývá ukázat, jak po 180 letech uspěla.

Je třeba odlišovat věrouku (dogmata) od pouhé liturgie. Zatímco věrouka nám říká, co je pravda, liturgie je symbolická a nemá pravdivostní hodnotu. Proto je spor o filioque zásadní. Jak je to s nekvašeným chlebem?

Vodník naprosto překvapivě píše: "Jinak to, že tak rajtujete na nekvašených chlebech (které nejsou to nejdůležitější, byť mnohem závažnější než se to jeví Vám)…" To by bylo pochopitelné pro nějakého kalvinistu s jeho symbolickou remanencí, zatímco u pravoslavného/katholíka/lutherána s jejich transsubstanciací to logiku nemá (V úzkém slova smyslu nejde v pravoslaví nebo lutheránství o transubstanciaci, protože se nemění podstata; Bůh pouze přistupuje k původní podstatě – konsubstanciace).

Jaké jsou možné věroučné posice?
 1. Kristovo Tělo je pouze v nekvašeném chlebu.
 2. Kristovo Tělo je pouze v kvašeném chlebu.
 3. Kristovo Tělo je v nekvašeném chlebu i v kvašeném chlebu.
Pravdivá je pouze jedna z těchto tří možností (4., že Kristovo Tělo není nikde, neuvažuji). Pokud je pravdivá 2., tak smířlivost s 3. je smířlivost s heresí.

Východní pravoslavné společenství a římští katholíci (na rozdíl od řeckých katholíků) uživají stejně jako židé nekvašeného chleba na základě 1K 5, 8: "Proto slavme Velikonoce bez starého kvasu, bez kvasu špatnosti a ničemnosti, ale s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy," nicméně uznávají i přípustnost kvašeného chleba. Katholíci dokonce opustili svou gothickou praxi malých, v ústech rozpustných, hostií ve prospěch lámaného chleba.

Co pravoslavní? Zatímco věroučný spor o filioque nikoho nezajímal, kvašený chleba byla pro pravoslavné kruciální otázka. Kvašený chleba byl jeden ze znaků, kterým se odlišovali od židů. Chléb bez kvašení není živý. Neživý chléb je Kristus bez duše, katholíci jsou tedy apollinarští heretici. Konstantin, kalvinisticky fanatický stoupenec Michaela Caerularia, dokonce v roce 1053 hodil z jeho pohledu neplatně vysvěcenou hostii na zem.

Nicméně officiální pravoslavná posice je 3., tj. oba druhy chleba jsou možné.

Updated.

10 komentářů:

 1. To abych tomu správně rozumněl, kvůli téhle volovině že máme vést válku s Ruskem?

  OdpovědětVymazat
 2. Vaše černobílá právnická logika nikdy nemůže proniknout tajemství víry. Naštěstí to od Vás nikdo nežádá, posláním a úkolem křesťanů je v pokoře přinášet pokání za své hříchy a tak usilovat o získání darů Ducha svatého, které ústí v theosis, "obožení".

  Pro Vaši informaci: Kristus je přítomen v každém chlebu, který je řádně kanonicky vysvěceným pravoslavným knězem proměněn v řádné kanonické pravoslavné liturgii. Mimochodem našel jsem pro Vás v Písmu ten text o kvasu: Mt 13:33-35

  "Transsubstanciace" je římskokatholický pojem, ke kterému se pravoslaví staví zdrženlivě.

  OdpovědětVymazat
 3. Pro Vaši informaci: Kristus je přítomen v každém chlebu, který je řádně kanonicky vysvěceným pravoslavným knězem proměněn v řádné kanonické pravoslavné liturgii.
  Proti tomu nic. Zbývá jen zjistit, kdy se to změnilo, když to byla hlavní záminka Caerularia i Marka Eugenika proti katholictví.

  OdpovědětVymazat
 4. ad transsubstanciace. Podstatné je, že i vy zastáváte názor, že chléb nezůstává pouhým chlebem a víno nezůstává pouhým vínem, nýbrž se chléb stává Tělem a víno Krví. Zda je to změnou podstaty nebo přidáním nové vlastnosti, je lhostejné.

  OdpovědětVymazat
 5. chléb [se] stává Tělem a víno Krví. Zda je to změnou podstaty nebo přidáním nové vlastnosti, je lhostejné.
  Ještě lhostejnější je v tomto quasifysikálním kontextu, zda je v něm kvas či není. Přítomnost kvasu byla otázkou theologie, tradice a poslušnosti; porušení těchto aspektů by pak zabraňovalo proměně.

  OdpovědětVymazat
 6. Přítomnost kvasu byla otázkou … poslušnosti; porušení těchto aspektů by pak zabraňovalo proměně.
  To už je na mne příliš vysoká metafysika. Jinak katholíci učí, že nedovolenost nezpůsobuje neplatnost, nýbrž je sankcionována tresty.

  OdpovědětVymazat
 7. katholíci učí, že nedovolenost nezpůsobuje neplatnost, nýbrž je sankcionována tresty.
  Pravoslavná církev si myslí něco jiného.

  OdpovědětVymazat
 8. Co na to říct? Snad jen, že katholické, aristotelovské, stanovisko je mi bližší.

  OdpovědětVymazat
 9. Dovolím si sdělit diskutujícím, že pohled remanenční není obecně protestantský, nýbrž zwingliánský. Kupříkladu lutherská posice je konsubstanciační - obě substance existují současně (chléb i tělo, víno i krev) - podobně jako v Kristu přebývala podstata božská i lidská indivissibile.

  OdpovědětVymazat
 10. Díky za připomínku; opravil jsem.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>