8. prosince 2009

Panna nebo dívka (výpisky z četby)

Eusebios z Kaisareie cituje sv. Ireneje Lyonského:
Slyš také, co [sv. Ireneus] doslovně píše o překladu svatých Písem sedmdesáti překladatelů. "Bůh se tehdy stal člověkem a Pán sám nás vykoupil, když nám dal znamení panny. Ne však tak, jak někteří z těch, kteří se odhodlali přeložit Písmo, říkají: »Hle, dívka počne a porodí syna«. Tak to překládali židovští proselyté Theodotion z Efesu a Aquilas z Pontu. Je následují ebionité, když říkají, že Ježíše zplodil Josef".

(Ecclesiastica historia, V,10)

2 komentáře:

  1. Ad Zpravodajec: a co zde? Není pro Vás to, že to tak překládali židovští proselyté, důkazem, že to tak má být? Židovští proselyté přece uměli lépe hebrejsky...:-)

    OdpovědětVymazat
  2. Myslím sice, že běžný žid přelomu letopočtu hebrejsky nijak zvlášť neuměl, ale netvrdil jsem přece, že "panna" je správně, ale právě naopak. Jen na okraj jsem ale upozornil, že nebylo nikdy nějaké původní zdrojové Písmo, které se překládalo, a bylo by se ho možné dopídit, a že řecká Septuaginta je starší než nejstarší kanonické židovské redakce SZ.

    OdpovědětVymazat