19. prosince 2009

Pojem kommunismu

Jednou z největších škod a v zásadě neodstranitelných, kterou kommunism ve společenském vědomí napáchal, bylo nahrazení standardní terminologie stalinistickou patafysikou. A protože je známo, že čím je člověk starší, tím ví všechno líp, je nutno v zásadě čekat na to, až lidé nad 50 let vymřou nebo odejdou do důchodu. Teprve pak bude společenské vědomí odpovídat západnímu, nikoliv ruskému.

Příklady. Kommunistická ekonomie byla založena na Ricardově (1772–1823) theorii nadhodnoty. Co na tom, že byla vyvrácena již v roce 1871 Mengerovou (1840–1921) theorií subjektivní hodnoty (cena je průsečík poptávky a nabídky). Marxistům se počátky postpositivistické vědy nehodily do krámu, tak je zkrátka ignorovali. Již vyloženou svévolí bylo odstranění tradiční římskoprávní terminologie.

Jak známo, subjekt/objekt se nepozná podle názvu, ale podle obsahu. Tak neomylným poznávacím znamením marxistů všeho druhu je pojem kommunism. Dokonce umožňuje rozlišit mezi sebou stalinisty a trockisty.

Podle marxistické periodisace lidských dějin se lidstvo v každé etapě vývoje nachází v jedné z nadčasových objektivních "společensko-ekonomických formací". Jsou jimi: 1. prvobytně pospolná společnost (označovaná též jako „prvotní komunismus“ (do 3000 př. n. l.) ~ pravěk, 2. asijský výrobní způsob (od 3000 př. n. l. do 753 př. n. l.), 3. antický výrobní způsob (od 753 př. n. l. do 378 n. l.), 4. feudalismus (od 378 do 1648, v českých zemích do 1848) ~ středověk, 5. kapitalismus (od 1648 do 1917, v českých zemích od 1848 do 1948) ~ novověk, 6. komunismus (od 1917, v Československu od 1948) ~ nejnovější dějiny. Lenin spojil asijský výrobní způsob a antický výrobní způsob v otrokářský řád ~ starověk. Zavedl nový pojem imperialism jako nejvyšší stadium kapitalismu. Stalin definici imperialismu modifikoval na poslední stadium kapitalismu.

Kommunism se (v marxistickém pojetí) dále člení. "V téže práci [Kritika Gothajského programu] K. Marx dokázal, že sama komunistická [zdůrazněno mnou] společnost projde dvěma fázemi: první, neboli nižší – socialismem, vyšší – komunismem."; pp. 227–8. Rovněž i V. I. Lenin v práci Stát a revoluce používal pojmu "první fase kommunistické společnosti" – p. 228. "Pokud se výrobní prostředky stávají společným vlastnictvím," napsal V. I. Lenin o socialismu, "potud můžeme i zde použít termínu 'komunismus', máme-li na paměti, že je to neúplný komunismus." – p. 255 (P. N. Fedosejev et al.: Základy vědeckého komunismu. Svoboda, Praha 1971)

Celá tato patafysika však byla pro absolventy VUMLu příliš složitá. Proto kommunističtí ideologové celou věc zjednodušili: V Sovětském svazu, Československu a v dalších "zemích socialistického tábora" je socialism; kommunism bude teprve vybudován. Rovněž trockisté původní pojetí modifikovali: stalinistickou "diktaturu proletariátu" přejmenovali na "diktaturu byrokracie" (obsah však zůstal týž) a "socialism" přejmenovali na "státní kapitalism".

Nicméně by bylo dobré, kdybychom toto hlupství odvrhli již před generační výměnou a zbytečně ho nepouškovali.

10 komentářů:

 1. Tento článek nic nevyvrací: v SSSR a jeho satelitech byla nastolena diktatura, která se sice oháněla "socialismem" a (do budoucna) "kommunismem", ale neměla s nimi nic společného. To ovšem není excuse pro padělatele jazyka na obou stranách berikády, kteří ty nálepky těm régimům přišili.

  Apropos - proč tam je ten rok 378? Co se stalo u Hadrianopole tak světoborného?

  OdpovědětVymazat
 2. Vodníku, to Vaše platónství Vás jednou zabije. Je možná hezké si vymezit pojem "socialism" a "kommunism" jako fenomény, které nikde na světě neexistují, ale k čemu je to dobré? Takové nálepky vůbec nepotřebujeme. Místo toho musíme popsat a klassifikovat reálné jevy 20. století. Od toho ty pojmy máme. Nikoliv pro anděly, ale pro lidi.

  Tvorba terminologie není padělatelství, jak si ustavičně pletete, nýbrž smysluplná deskripce reálného světa. To byzantskému civilisačnímu okruhu chybí, a proto je tak zaostalý.

  378 je rokem konce pohanství. Jako každý mezník je jen symbolický, bylo by možné zvolit i jiný rok. Přestaňte, Vodníku, brát věci tak byzantinsky dogmaticky. Dějiny nejsou diskrétní; každý mezník je z povahy věci arbitrární a pomocný.

  OdpovědětVymazat
 3. Je možná hezké si vymezit pojem "socialism" a "kommunism" jako fenomény, které nikde na světě neexistují, ale k čemu je to dobré? Takové nálepky vůbec nepotřebujeme. Místo toho musíme popsat a klassifikovat reálné jevy 20. století. Od toho ty pojmy máme.
  To je omyl! Potřebujeme obojí. A proto je důležité nepřenášet svévolně pojmy.

  Tvorba terminologie není padělatelství, jak si ustavičně pletete, nýbrž smysluplná deskripce reálného světa.
  V případě celé řady pojmů to padělatelství je.

  378 je rokem konce pohanství.
  ???!!! Jestli je něco dogmatického (navrch zcela nepravdivého a nesmyslného), tak je to tohle tvrzení. Pohanství u Hadrianopole neskončilo, neskončilo ani celou řadou nesporně rasantnějších zásahů (zestátněním křesťanství nebo rozdělením říše za Theodosia I., pádem Říma r.410, pádem západní části říše r.476 atd.)

  OdpovědětVymazat
 4. K čemu potřebujeme nálepky? Na nic. Jen aby Vodník mohl nálepkovat.

  Jak jste zatočili s pohany, jsem tady už psal. Je možné, že některý jiný rok by byl možná jako symbol vhodnější, např. 394. Ale pořád je to jen symbol; reálný význam to nemá. Takže veškeré dohady o 395, 410 nebo 476 postádají smyslu.

  OdpovědětVymazat
 5. Člověče, Vodníku, kdyby mě někdo takhle drsně vyzval, abych se generačně obměnil, to bych asi tak lehce nerozdýchal :-)

  OdpovědětVymazat
 6. GP:

  Ach jo, s Vámi je řeč jak rozprávka! Vy reagujete na tu jedinou větu z té citace v mém předešlém kommentáři, kterou jsem byl líný vytečkovat! Tedy: nálepky nepotřebujeme, leda Vy (nálepkujete mnohem víc než já!), ale potřebujeme popsat i věci, které reálně neexistují a existovat nemohou, zejména byly-li jako takové (kommunism) popsány. A proto není možné ospravedlňovat přenášení pojmů tím, že určité fenomeny neexistují, takže jejich názvy jsou pro nás k disposici. To je nominalism ad extremum. Jsem-li já koryfejem byznatinismu pak Vy jste fanatický nominalistický extremista!

  některý jiný rok by byl možná jako symbol vhodnější, např. 394. Ale pořád je to jen symbol; reálný význam to nemá.
  R.378 není ani symbol. Jeho užití jako mezníku mi naprosto uniká.

  OdpovědětVymazat
 7. TP: vůbec Ti nerozumím. Jaká generační obměna??

  OdpovědětVymazat
 8. ale potřebujeme popsat i věci, které reálně neexistují a existovat nemohou, zejména byly-li jako takové (kommunism) popsány.
  K čemu? Proč takové věci vůbec pojmenovávat? Navíc když počet výstižných pojmů není neomezený.

  Vy jste fanatický nominalistický extremista!
  Na to jsem hrdý. Realism vede do pekel.

  OdpovědětVymazat
 9. K čemu? Proč takové věci vůbec pojmenovávat?
  Váš údiv nad tím jen dokonale ddemonstruje Vaše nominalistické nepochopení světa.

  OdpovědětVymazat
 10. Jo, až chcípneme, to bude idylka, již nikoho nikdy nenapadne nic jiného než co předtím vyčetl z Mladé fronty.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>