19. prosince 2009

Poučení pro Guy Peterse

Jan Čulík se identifikuje ve svém článku "Existoval v Československu v letech 1948-1989 socialismus, či komunismus?" s názorem britského výkladového slovníku, který v rozporu s ustálenou praxí politologie i filosofie přiřkl termín "komunismus" všem režimům, které ovládaly komunistické strany, protože "ideologie je komunistická a podle ní nazývá vnější svět někdejší státy sovětského »tábora míru« zeměmi »komunistickými«".
píše Štěpán Kotrba na Britských listech. Zdá se tedy, že pojem "kommunism" - v rozporu s Petersovým tvrzením - není standardní politologické označení diktatury sovětského typu, nýbrž item z britského výkladového slovníku. Budiž to pro Peterse lekcí, že ani výkladový slovník superiorní anglosaské ethnické skupiny nelze přijímat jako Slovo Boží, a že i trockista může mít někdy pravdu.

38 komentářů:

 1. Vodníku, to jsou ŠOKistické bláboly, to nemůžete brát vážně. Nebo od kdy akademičtí sochaři definují politologické termíny?

  OdpovědětVymazat
 2. No jak vidno, nedefinuje je ani britský výkladový slovník. Tento pojem je užíván evidentně pouze omezenou (pravicovou) skupinou v rámci politické diskusse (v anglickém jazyce) a účelovost tohoto zkreslení z toho čouhá jako sláma z bot. Pro mě je to na stejné rovině jako rovnice "antisionism = antisemitism"

  OdpovědětVymazat
 3. 1. Britský výkladový slovník pojem "kommunism" definuje. Tečka.

  2. Pojem je používán všude na světě používán jako standardní politologický výraz pro régimy z let 1917–91.

  3. Marxisté všech barev se s tím nikdy nesmířili.

  4. Nechápu, proč konservativec Vodník používá za každou cenu marxistickou terminologii.

  OdpovědětVymazat
 4. Aha, takže marxisté nejsou ti správní, kdo by měl definovat marxistické termíny, bude to za ně dělat výkladový slovník. To je velmi úspěšná taktika, místo soupeře si sami vytvořte slaměného paňácu. Vítězství máte zaručeno.

  OdpovědětVymazat
 5. Nemáš pravdu, Vodníku.

  Jestliže bys pro to, co zde bylo, užíval stejně jako bolševici termín socialismus (jakožto "předstupeň" toho pravého komunismu), musel bys odlišit socialismus komunistický od socialismu – tradičního levicového politického směru.

  To se zkoušelo, ale neujalo: "reálný socialismus" je zvlášť nevhodný pokus, protože socialismus třeba ve Švédsku nebyl o nic méně reálný než ten v Československu, a "socialismus sovětského typu" je dlouhé jako housenka a nemůžeš čekat, že to někdo bude používat.

  Proto je to prostě komunismus a jaký termín pro to užívají marxisté, je irelevantní: oni si ostatně předefinovali téměř všechny termíny politologického slovníku (viz, pars pro toto, demokracie).

  OdpovědětVymazat
 6. A co s devadesátými lety, byl to kapitalismus, když privatizační zloději žádný kapitál neměli a nepotřebovali, všechno dostali na úvěr od banky nebo grátis od státu?

  OdpovědětVymazat
 7. Jene, kommunism není žadný "marxistický termín". Je to zcela standardní označení odporného reálného régimu 20. století, nikoliv blouznivé fikce.

  OdpovědětVymazat
 8. Jene, s tím si ve svém marxismu poraďte sám. Podstatné je pouze to, že 90. léta byla demokracií.

  OdpovědětVymazat
 9. Výstižně to popsal Jan Keller, měli byste si to pánové poslechnout, abyste se aspoň trochu v sobě vyznali a netrpěli nesmyslnými iluzemi o své vyjímečnosti

  http://www.youtube.com/watch?v=yMWDr6Z2QHU&feature=related

  OdpovědětVymazat
 10. TP:

  Neužívám pro diktaturu sovětského typu termín "socialism" - to ostatně odmítá i Kotrba v tom svém článku. Že zatím nemáme vhodnější/kratší termín, neznamená, že máme svobodu nálepkovat tento régime nějakým jiným, něco jiného značícím termínem. To, že ten termín používají marxisté, může Tobě připadat irrelevantní, na věci samé to nic nemění.

  A to, že sami marxisté předefinovávali pojmy, není blanco cheque pro liberální demokraty, aby je v tom následovali.

  OdpovědětVymazat
 11. GP:

  ad 4: protože má v tomto případě pravdu (nebo mám nazývat římské katholíky "katholíci" jen proto, že oni tento termín, náležící pravé církvi Kristově, předefinovali a používá ho většina?) - a tím odpovídám i na ty ostatní dotazy:

  ad 1: nedefinuje, nýbrž předefinovává. Tečka.

  ad 2: není (a kdyby i byl, tak špatně jako antisemitism); pro Vás "všude" = v anglosaském, popř. okcidentálním světě (viz "katholíci")

  ad 3: jak s thematem souvisí zmizelý Lenin, je mi záhadou

  OdpovědětVymazat
 12. 90. léta byla demokracií.

  Zapomněl jste dodat: podle standardní politické terminologie. Nebo podle současné české politické novořeči "demokracií mladou a s nedostatky".

  On ten "socialism" měl taky nedostatky, jak soudruzi čestně přiznávali...

  OdpovědětVymazat
 13. V čem to demokracie nebyla, můžete mi laskavě říci, Vodníku? Ano, je rozdíl mezi kvalitou demokracie v ČR a kvalitou demokracie v UK, ale to nic nemění na tom, že se jedná o stejný régime.

  OdpovědětVymazat
 14. Zaprvé bychom měli mluvit o zastupitelské demokracii. Zadruhé Vaše otázka měla znít, v čem to (zastupitelská) demokracie byla? Odpovídám: v tom, že lid si volil své(?) "zástupce" a poté, když o nic kontroversního nešlo, tito "zástupci" (když se jim chtělo) občas plnili to, co od nich zastupitelská demokracie očekává.

  OdpovědětVymazat
 15. Vodníku, opravdu nechápu, co Vás na tom marxismu tak láká. Ano, trockisté kommunism nepovažují za "socialism", ale ostatní marxisté ano. Bude z Vás na staré kolena trockista?

  Termín kommunism nic jiného než ruské kolonie 20. století neznamená. Byl volný, proto jsme mu mohli dát naprosto libovolný obsah.

  Marxism je irrevelantní pro každého nemarxistu už z definice.

  Jinak v tom Vodníku, děláte z nedůstojných důvodů nepřijatelný guláš. Dejme tomu, že by oprávnění definovat pojem měl ten, kdo ho poprvé použil, i když ho třeba použil naprosto nevhodně či nesmyslně (jako marxisté). Proč tedy katholíkům neříkáte katholíci? Řeckým katholíkům řečtí katholíci? Je zjevné, že jsou Vám marxisté evidentně bližší než katholíci, a to nejen římští (kteří mají jinou liturgii než vy), ale rovněž řečtí katholíci, kteří se od vás liturgií neliší.

  pravé církvi Kristově, předefinovali a používá ho většina?
  Katholická církev je pravá církev Kristova. I kdyby ve filioque snad neměla pravdu, tato drobnost na věci nemůže nic změnit. Opak si myslí jen schismatici a jiní sektáři, kteří nejprve zdůrazňovali nekvašený chleba, aby se pak vrátili na katholické posice.

  ad 1. Tak si laskavě tu definici přečtěte. Zjevně jste to neudělal.

  ad 2. Je. Snažíte se o úpornost tvrzení? Je na Vás, abyste mé tvrzení vyvrátil. Opět další důkaz bídy zdejších diskussí.

  ad 2b. Ona politologie existuje jinde než v okcidentálním světě? Nějak jsem si nevšiml, že by v zemljankách pěstovali jinou politologii.

  ad 3. Tím, že marxista zůstane marxistou, i kdyby čert na koze jezdil.

  ad 4. Na to jste nereagoval. Symptomatické. Nechápu, proč je Vám bližší marxism než západní politologie. Že by proto, že marxism-leninism je ruské provenience?

  OdpovědětVymazat
 16. Vodníku, jak se dozvíte v každé učebnici politologie, demokracie má 2 základní druhy:

  1. zastupitelskou
  2. přímou

  Oba druhy jsou demokracií. Tak si konečně nějakou tu učebnici přečtěte, když už píšete o politologii. Já také nepíšu o pravoslavné theologii bez znalosti věci. Prostudujte si především pojem zastupitelská demokracie, její rozdíly od přímé, abyste ji konečně pochopil a nepsal o ní pořád ty neuvěřitelné kraviny.

  OdpovědětVymazat
 17. Termín kommunism nic jiného než ruské kolonie 20. století neznamená.

  Podobnými bláboly je Váš příspěvek prošpikován od A až do Z, takže na vybírání toho, na co bych zareagovat chtěl a co si nezasluhuje ani glossu, nemám bohužel čas. Berte to tak, že jste diskussi vyhrál a příště, až na to čas nebo náladu mít budu, mi to budete muset zase opakovat. Já tvrdím, že jste v tomto ohledu (o tom církevním nemluvě!) nenapravitelný blábolista a ostatní osazenstvo blogu se jistě přidá na Vaši nebo na mou stranu, podle nejrůznějších okolistojičností. S definicí zastupitelské demokracie to nesouvisí, jelikož tato sama už nepatřičně nálepkuje určitý (jiný) systém.

  Já také nepíšu o pravoslavné theologii bez znalosti věci.
  Se vším respektem: vyhledaná fakta na internetu nemají sa znalostí věci nic společného. Tou bych se neodvážil chlubit ani já, ale na rozdíl od Vás aspoň (zhruba) vím, co všechno ještě nevím.

  OdpovědětVymazat
 18. Jen by mě ještě zajímalo k Vaší debatě s Janem: umíte Vy nebo vůbec kdokoli jiný definovat takový stupeň korrupce a klientelismu, kdy zastupitelská demokracie přestává být zastupitelskou demokracií a stává se jiným régimem (např. mnou kdysi navrhovanou zmrdokracií)?

  OdpovědětVymazat
 19. Průmysl zničený, obyvatelstvo vymírá, ale máme demokracii. Dobrý kšeft, neměl byste víc takových?

  OdpovědětVymazat
 20. Vodníku, korrupce a klientelism s demokracií nijak přímo nesouvisí. To je jako kdybyste se ptal na to, do jaké míry politická engagovanost pravoslavných duchovních souvisí s tím, zda se jedná o pravověří čili nic.

  Jak známo, politická elita Anglie byla v 18. století totálně zkorrumpovaná, přesto to byla demokracie.

  Zdá se mi, i podle toho, co píše Váš marxistický blíženec Jan, že používáte pojem "demokracie" jako nálepku, jako označení dobrého régimu. Ale takové pojmosloví by bylo naprosto zbytečné, nálepky jsou k ničemu.

  OdpovědětVymazat
 21. Co se týká pravoslavné theologie, myslím, že byste si měl zvyknout na to, že mezi byzantským a západním pojetím vědy je zásadní rozdíl. Zatímco v byzantském systému žák trpělivě čeká, až mu guru vyloží veškeré dostupné poznání v daném oboru a do té doby ani necekne, jen nábožně naslouchá, na Západě žák postupuje samostatně a v discoursu.

  OdpovědětVymazat
 22. Tak to jste musel studovat někde v Mongolsku

  OdpovědětVymazat
 23. Vodníku, korrupce a klientelism s demokracií nijak přímo nesouvisí.

  Takže úplně zkorrumpovaný régime, kde vládnou pouze mocné lobby, finančníci a průmyslníci, popř. klany a kmeny (v afrických "demokraciích") nikoli voliči (ti volí právě jen ty "zástupce", kteří pak vykonávají vůli těch lobbies, finančníků a průmyslníků, popř. náčelníků), je vždy za všech okolností stále demokracií?? A o co je takový régime lepší než otevřená diktatura?

  To je jako kdybyste se ptal na to, do jaké míry politická engagovanost pravoslavných duchovních souvisí s tím, zda se jedná o pravověří čili nic.

  To lze stanovit celkem přesně: v okamžiku, kdy se pravoslavný duchovní zpronevěří pravoslaví, jedná (v politice) v zájmu jiném než v zájmu Církve. V takovém případě může být nejen zbaven kněžství, ale i anathemisován.

  Ad věda: to, co popisujete jako "byzantinism", je charakteristikou všech duchovních disciplín Východu i - do odpadení Říma - Západu. Vpád vědeckého ("zpytáckého") myšlení do duchovna zpečetil osud okcidentální spirituality a dostal nás tam, kde jsme: odduchovnělá civilisace, která pro svou existenci nemá ospravedlnění. Jistě, Vy a někteří další jako Vy se z toho radují. Ale její zánik je (díky Bohu!) naprosto neodvratný: buď se vrátí ke své duchovnosti (což by bylo možné pouze zázrakem) nebo se rozpustí v islámu; v obou případech přestane být tím, čím je teď - slepou uličkou lidstva, anomalií v dějinách Ducha.

  OdpovědětVymazat
 24. Neodpustím si poznámku: byzantské myšlení vykazujete - na nepatřičném místě! - právě Vy, když bez špetky reflexe přejímáte a hájíte nesprávnou a manipulativní terminologii jen proto, že to tak dělají "všichni" (=okcidentálci, neřku-li jen Anglosasové). Tam, kde právě samostatně přemýšlet máte, se chováte jako buddhistický novic vůči svému mistru.

  OdpovědětVymazat
 25. Vodníku, když řeknu "Hradec", bude to na většině území znamenat "Hradec Králové", jen v jižních Čechách "Jindřichův Hradec". Podobně "Budějovice" nebo "Meziříčí". Tolik ke katholicismu.

  Problém "komunismu" je jiný. Komunisté jím označili ideální režim a pro krvavou diktaturu, kterou jako jeho předstupeň nastolili, začali užívat termín, který již byl v jazyce zakotven s jiným významem. Šlo tedy o krádež, byť jen jazykovou, a tak jako si myslím, že by komunisté měli stanout před soudem a donuceni vydat to hmotné, co ukradli, měli by "vydat" i neoprávněně zabraný termín "socialismus".

  Protože komunismus nikdy neexistoval a existovat nemůže, je v pořádku označit jím ten ohavný režim, který reálně vytvořili.

  OdpovědětVymazat
 26. Ještě dodatek. ŠOK píše: "Pro filosofickou a politologickou debatu středoevropské, západoevropské a americké levice neznamenají nic." Je zajímavé, že ten, kdo není marxista, podle něj k levici nepatří.

  OdpovědětVymazat
 27. TP:

  Co se katholicismu týče, tak se mýlíš a dáváš neplatné přirovnání. Všechny ty Hradce, Budějice, Třebové, Brody a Mšstce jsou hlavně města, bez ohledu na původní význam názvu. "Hradečák" je tedy skutečně obyvatel města Hradce, otázkou je jen kterého. Oproti tomu "katholický" znamená původně "obecný, všeobecný, v obecenství s ostatními katholickými církvemi" (je to ještě o něco složitější a theologicky rafinovanější, ale to teď nehraje roli). Řím tento termín předefinoval a v jeho podání "katholický" znamená "v obecenství s Římem"; je tedy správnější nazývat ho "římským katholicismem". To je ovšem tak odlišné od skutečné katholicity jako lidová demokracie od demokracie (to by býval byl lepší příklad), protože to zásadně mění podstatu a obsah toho pojmu. "Římský katholík" není totéž co "katholík", zatímco "Hradečák" je Hradečák bez ohledu na to, z kterého Hradce pochází.

  S tím, co píšeš o socialismu, souhlasím, nicméně opakuji, to nám nedává právo dopouštět se podobných falsifikací. Tímto nesouhlasím s Tvým posledním odstavcem. Pro atheisty pojem "Bůh" označuje rovněž něco, co neexistuje, takže bychom podle Tebe tím termínem mohli označit, co nám libo. Rovněž "bohové" (pro nás daimoni) pro Vás neexistují, takže byste tímto termínem mohli označit po vzoru journalistů každou úspěšnější rockstar.

  OdpovědětVymazat
 28. GP:

  Je zajímavé, že ten, kdo není marxista, podle něj k levici nepatří.

  ???

  OdpovědětVymazat
 29. Římský katholík je ten, kdo používá latinskou liturgii; jsou zde však ještě řečtí katholíci, kteří používají liturgii byzantskou, a proto z povahy věci římskými katholíky nejsou.

  "obecný, všeobecný, v obecenství s ostatními katholickými církvemi"
  To je contradictio in adiecto. Partikulární církev nikdy katholickou, tedy obecnou, církví být nemůže. A tak to máte Vodníku se vším. To je ta proslulá východní neúcta k pojmům. Např. "orthodoxie". Podle vás je orthodoxní křesťan jen ten, kdo používá v liturgii pohanský kalendář.

  Pro atheisty pojem "Bůh" označuje rovněž něco, co neexistuje, takže bychom podle Tebe tím termínem mohli označit, co nám libo.
  Jistě. Zeus je také bůh, například.

  Rovněž "bohové" (pro nás daimoni) pro Vás neexistují
  Zeus je démon? Takže opravdu existuje, byť jen jako démon? To jsem netušil.

  ???
  ???

  OdpovědětVymazat
 30. Římský katholík je ten, kdo používá latinskou liturgii; jsou zde však ještě řečtí katholíci, kteří používají liturgii byzantskou, a proto z povahy věci římskými katholíky nejsou.

  Tady vidíte, kam vede falsifikace řeči. Právě z povahy věci, totiž vírou (o tu jde na prvním místě), jsou i tzv. "řečtí" katholíci římskými katholíky, protože jsou v obecenství s Římem, jeho vírou se všemi jeho výmysly a heresemi. Nebo snad když se methodistický kazatel či satanista obléknou do ornátu a v kostele, který bude vypadat jako pravoslavný chrám, odslouží Liturgii, tak se stanou katholíky? Mohou se stát maximálně methodistickými nebo satanskými katholíky, pokud uznají papeže jako svou hlavu a vatikánská dogmata jako svou víru, tedy se stanou "z povahy věcí" římskými katholíky.

  To je contradictio in adiecto. Partikulární církev nikdy katholickou, tedy obecnou, církví být nemůže.

  Chápu to: o tomhle jste na internetu nic nenašel. Nevadí. Ale měl byste akceptovat to, že tomu nerozumíte!

  Podle vás je orthodoxní křesťan jen ten, kdo používá v liturgii pohanský kalendář.

  Opakovaná lež se stále ještě nestala pravdou. Zkoušejte to dál!...:-((

  Zeus je démon? Takže opravdu existuje, byť jen jako démon? To jsem netušil.

  Vy toho netušíte víc...

  ???

  Nechápu, proč ten, kdo není marxista, podle něj k levici nepatří.

  OdpovědětVymazat
 31. Liturgie jako není součástí víry? Ten pravoslavný, který se vrátí k původní víře Otců, např. sv. Ignáce, a uzná supremaci papeže, bude najednou římský katholík?

  Pokud podle Vás jiní katholíci než římští neexistují, je ten přívlastek zhola zbytečný. Ale to je opět ta byzantská snaha o zbytečné ornamenty, která zavinila vaši východní zaostalost.

  V jakémsi obecenství s Římem je ekumenický patriarcha. Je z něj římský katholík?

  A jak od sebe odlišíte římské katholíky a řecké katholíky?

  Nechápu, proč ten, kdo není marxista, podle něj k levici nepatří.
  Protože nevnímá socialism marxisticky. Ale kommunisté vždy podporovali pravoslavnou církev, kterou považovali za pokrokovou, na rozdíl od katholické, která byla imperialistická. Proto také nařídili, aby v Československu v roce 1950 pravoslavná církev pohltila řeckokatholickou a tento stav trval až do roku 1968. Pravoslavná církev se za tuto svou úlohu kommunistického nástroje nikdy neomluvila.

  OdpovědětVymazat
 32. Liturgie jako není součástí víry?
  Je. Ale jen součástí.

  Ten pravoslavný, který se vrátí k původní víře Otců, např. sv. Ignáce, a uzná supremaci papeže, bude najednou římský katholík?
  Pravoslaví JE původní víra Otců; sv. Ignác supremaci papeže neuznával.

  Pokud podle Vás jiní katholíci než římští neexistují, je ten přívlastek zhola zbytečný
  Ale existují: skuteční katholíci jsme my, pravoslavní křesťané.

  V jakémsi obecenství s Římem je ekumenický patriarcha. Je z něj římský katholík?
  Není, protože s ním nesdílí jeho víru.

  A jak od sebe odlišíte římské katholíky a řecké katholíky?
  Nijak. Jen podle liturgie (a snad mají taky ženaté kněze). Víru mají stejnou.

  OdpovědětVymazat
 33. Je. Ale jen součástí.
  Tudíž byzantská liturgie definuje řeckého katholíka. Odporujete sám sobě.

  sv. Ignác supremaci papeže neuznával.
  Lež. Odvolal se k němu, tudíž uznal jeho oprávnění o něm rozhodovat. Rozhodovat o někom může jen ten, kdo je žadateli nadřazen. Opět prostá logika, která na Východ dosud nedorazila.

  Ale existují: skuteční katholíci jsme my, pravoslavní křesťané.
  A jak se odlišíte názvem od řeckých katholíků?

  Není, protože s ním nesdílí jeho víru.
  Lež. Kdyby s ním nesdílel víru, tak s ním nekoná mši. Anathema byla odvolána; katholíci již nadále nejsou považováni za heretiky.

  Víru mají stejnou.
  Když mají jinou liturgii? Odporujete sám sobě. Typicky východní přístup: Zastávat thesi i antithesi zároveň.

  OdpovědětVymazat
 34. Tudíž byzantská liturgie definuje řeckého katholíka.
  To je snad ještě nesmyslnější vývod z reality věcí než to, že appelační právo = supremacie (i ve věcech víry).

  Rozhodovat o někom může jen ten, kdo je žadateli nadřazen.
  Prostudujte si závěry synody v Serdice (což ovšem není ekumenický koncil!). Personální zásahy prováděl na Východě i císař, přesto nebyl "nadřazen", nebyl "hlavou Církve" a nebyl oprávněn zasahovat do věroučných sporů.

  A jak se odlišíte názvem od řeckých katholíků
  Pro vás nominalisty jen tak, že název "katholíci" pro sebe nebudeme používat, leda při speciálních příležitostech. Popř. odporným pleonasmem "katholičtí katholíci".

  Kdyby s ním nesdílel víru, tak s ním nekoná mši. Anathema byla odvolána; katholíci již nadále nejsou považováni za heretiky.
  Na těchto věcech se pravoslavný svět rozhodně nesjednotil. Upozorňuji Vás, než začnete něco o "sektách", že ekumenický patriarchát žije z diasporických exarchátů, sám nepředstavuje žádnou významnější církev v pravoslavném světě. Tou největší je církev ruská, největší duchovní autoritou zůstává stále Athos, který má starý kalendář a některé kláštery odmítly patriarchu připomínat.

  Typicky východní přístup: Zastávat thesi i antithesi zároveň.
  Vy si zase neumíte představit, že někdy to je nutné a jinak to nejde. Vy byste se v Indii zbláznil!

  OdpovědětVymazat
 35. Jak byste, Vodníku, "přeložil" do vaší sektářské řeči větu: "Kapituly existují pouze v římskokatholické církvi, v řeckokatholické nikoliv"?

  OdpovědětVymazat
 36. Já mám pro Vás dobrou radu Petersi. Protože ve Vašem (a vůbec západním) pojetí "katholíkem" je míněn římský katholík, papeženec, vatikánoid, zkuste si tohoto římského katholíka psát kommunisticky "katolík". Termín "katholík" si reservujte pro skutečné katholíky v původním slova smyslu, tj. pravoslavné křesťany. "Řecký katolík" je pak jasně katolík a nikoli katholík.

  Katolíci nazývají officiálně řecké katolíky "katolická církev byzantského obřadu". Tito katolíci nemají kapituly. V "našem" jazyce (čti: fakticky správně) by to bylo "Uniáti nemají kapituly."

  OdpovědětVymazat
 37. "Uniát" je pejorativní označení na úrovni "papežence". Rozlišovat orthografií je nesmysl.

  OdpovědětVymazat
 38. Ještě bych chtěl připomenout, že řeckokatholické církve jsou autonomní, ve vaší dikci "autokefální".

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>