12. prosince 2009

Spor o fakta a o názory II

Jedním z největších problémů chronických diskutérů je chronická neschopnost odlišit fakta (údaje) a názory. Tak Vodník napsal: "Ta paní napsal pod Vladimírovu fotografii "popírač šoa". To není názor, nýbrž tvrzení. Nepravdivé."

Pomiňme teď to, že i faktum se tvrdí. Výrok, že Stwora je popírač šoa, je typický názor. Tydlitátová s ním souhlasí, Vodník ostře nesouhlasí. Jak kdo chce zkoumat pravdivost tohoto výroku? To je přeci z povahy věci vyloučeno. Co bude kritérium? 6 000 000? Plynové komory? Každý přeci vidí, že ta kritéria jsou zvolena naprosto arbitrárně. Naproti tomu fakta jsou exaktní. Nepřesné údaje jsou bezcenné.

K tomu též §§ 25–27 Píchová v. Weberová.

13 komentářů:

 1. Kritérium nemusí být ostré. Je snad popírač ten, kdo tvrdí, že obětí bylo 5672176, kdežto kdo říká, že 5672177, jím už není?

  Když už tedy – k mé nelibosti – připustíme, že popírat je trestné, musíme popírání definovat materiálně, jako určitý dostatečně významný stupeň divergence od oficiální doktriny. To je mimochodem problém každé herese: vždy se vyskytují hraniční případy názorů, které nelze jednoduše diagnostikovat jako přípustné/heretické.

  OdpovědětVymazat
 2. TP: když tvrdíš 5 000 000, ještě nejsi "popírač", říkáš-li 4 999 999, pášeš trestný čin!

  OdpovědětVymazat
 3. Takovou blbost by z úst/z klávesnice nevypustil ani český OČTŘ. Dokonce ani znalec ne (snad s výjimkou Mareše, ale to je blouznivec).

  OdpovědětVymazat
 4. Zkopírováno z vedlejší diskusse:

  I vzhledem k tomu, že termín "popírač holokaustu" je v běžném usu používán i pro osoby, které holokaust vůbec nepopírají, pouze zpochybňují jeho rozsah, je nepřípustné nařknout z tohoto zpochybňování samotného V. Stworu. On sám podle svých vlastních slov ten článek nenapsal ani nepřeložil, pouze zveřejnil, aby vyvolal diskussi. Proto považuji nepravdivost tohoto výroku za nespornou.

  OdpovědětVymazat
 5. Takovou blbost by z úst/z klávesnice nevypustil ani český OČTŘ.
  A přece tomu tak je: do 5 millionů to není popírání, pod 5 millionů ano. Absurdní? Debilní? Do not blame me...

  OdpovědětVymazat
 6. Ve vztahu k danému článku popíračem jistě není, ale nejsem si jist, zda to nelze dovodit z jiného obsahu Zvědavce (nečtu ho, ostatně soudím, že je to placený web).

  OdpovědětVymazat
 7. A přece tomu tak je: do 5 millionů to není popírání, pod 5 millionů ano.

  Kde's to četl? Pouhý urban myth, domnívám se.

  OdpovědětVymazat
 8. Nevím. Ty to najdeš rychleji než já, pojď se vsadit!...;-)

  OdpovědětVymazat
 9. Jiný obsah Zvědavce byl v processu výslovně ignorován. Pokud je mi známo, V. Stwora sám žádný článek, v němž by uváděl počet obětí holokaustu menší než 5 millionů, nenapsal.

  OdpovědětVymazat
 10. Herese má z podstaty věci neostrá kritéra. Zatímco: "X řekl Y" je fakt/údaj, "Y je herese" je pouhý názor a "X je heretik" tím spíš.

  Skutková podstata pomluvy je definována tak, že se musí jednat o fakta. Být by to tak nemuselo, ale pokud to tak je, tak pouhé názory nemůžeme nikdy vydávat za pomluvu.

  OdpovědětVymazat
 11. Pokud se shodneme na tom, že holokaust je už de facto náboženstvím a jeho popírání heresí, pak máte pravdu. Pak jsme si ovšem v určitých oblastech pádem totality v r.1989 moc nepomohli...

  OdpovědětVymazat
 12. Vodníku, autorem theorie o 5 millionech jsem já. Je však ji třeba brát cum grano salis, nikoliv jako slovo Boží.

  OdpovědětVymazat
 13. Já mám pocit, že mi to říkal někdo jiný. Nicméně nějaké číslo by tam být mělo, když officiální údaj je teď 5,2 - 5,4 - i když v zemi, kde se definuje množství "větší než malé" je možné všechno...:-\

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>