28. července 2006

Keep It Simple, Stupid

"Keep It Simple, Stupid" se zkracuje jako KISS (což jsem nevěděl).

Mezi Willy Wonkou a Tomášem Pecinou propukla polemika, zda se KISS řídí anglický pravopis. Co je to jednoduchý pravopis? Ten, který zničí většinu informací jako nepotřebných? Pak je to Bopomofo či chorvatský pravopis. Ten, který ponechá většinu informací, takže velice usnadní vnímání textu (byť hlasité čtení, tj. konversi na vyslovovaná slova příliš neusnadňuje)? Pak jsou to čínské znaky či anglický pravopis.

Osobně se domnívám, že účelem pravopisu není záznam výslovnosti. K tomu slouží IPA. Účelem pravopisu je poskytnout čtenáři co nejvíce informací.

Podle mého názoru je za úspěchem angličtiny to, že se tolik podobá latině, takže spousta slov je okamžitě srozumitelná vzdělanému čtenáři. Grammatika angličtiny je velice jednoduchá, na rozdíl od francouzštiny. Kdyby interlingua přišla o 50 let dříve, nikdo by dnes o o esperantu nevěděl.

3 komentáře:

 1. Románské jazyky jsou latině jistě bližší než angličtina.

  Výhod angličtiny je několik. Na předních místech bych uvedl smazání rozdílu mezi vykáním a tykáním (které se vyskytuje pouze ve starobylé angličtině), používání středního rodu (až na pár vyjímek) pro neživotná substantiva a absence rigidně sešněrované gramatiky. Coby příklad bych uvedl známý citát o tzv. rozděleném infinitivu (a split infinitve) z Fowlerovy klasické knihy o angličtině: The English-speaking world may be divided into those who neither know nor care what a split infinitive is, those who don't know, but care very much, those who know and approve, those who know and condemn, and those who know and distinguish.

  OdpovědětSmazat
 2. Ano, odpor k split infinitivu je v porovnání s hrůzami ÚJČ detail.

  OdpovědětSmazat
 3. Pan Wonka tu aplikoval princip KISS na anglický pravopis, ale myslím, že to je dost netypická aplikace. Připomíná plán, údajně od Mark Twaina, jak vylepšit anglický pravopis.

  Původ principu KISS bývá spojován s návrháři projektu Apollo, jinými je dáván do souvislosti se známým principem Occamovy břitvy atd. Není mi známo, jak princip KISS vznikl. Setkal jsem se s ním povětšinou v souvislosti s instrukcemi začínajícím odborným řečníkům na různých workshopech a konferencích, kteří často mívají své diapozitivy, grafy či tabulky napěchované všelijakými podružnostmi.

  V neposlední řadě nemám šajn, jaká "pravidla pro angličtinu", v kterých platí princip KISS, má pan Wonka na mysli a uvítal bych jeho vysvětlení.

  OdpovědětSmazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>