25. července 2006

Školení pro poloboha z wikipedie

Jak známo, všichni správcové na wikipedii jsou z podstaty věci neomylní. Dostali funkci, dostali i rozum. Pokud se však přesto spletou (taková věc se stává maximálně jednou za sto let), je třeba jim to připomenout nanejvýše taktně, aby jejich útlocit neutrpěl. Ty, ty, ty, Malý čtenáři, co sis to dovolil? Musím Tě pokárat za hrubou nezdvořilost a narušování wikipedie. Quod licet Iovi, non licet bovi.

Protože Malý čtenář zjevně nemá čas na školení našich správců o základech wikipedie, rád se toho ujmu místo něj. Mám v tom bohatou praxi, školil jsem Koukala i Vrbu. Za výsledky ovšem neručím, mí žáci mi dobré vysvědčení nedávají.

2 komentáře:

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>