15. listopadu 2009

Pět činitelů „kultury smrti"

Kulturní pessimism, antikoncepce, sterilisace, interrupce, hedonism.
Frankfurtská škola podporou podkopávání rodiny a vyvolávání kulturního pesimismu si může nárokovat rozhodující díl zásluhy na stále pravděpodobnější civilizační sebevraždě Západu.

Celý článek zde. S některými názory souhlasím, např, podle Gramsciho "...bolševismus nefunguje. Rusové nebyli obráceni ke komunismu, hnusil se jim. Pro Rusy znamenala půda, víra, rodiny, ikony a matka Rus daleko více, než jakákoli mezinárodní dělnická solidarita. Dokonce i car vyvolával více loajality a lásky, než nenávidění bolševici." S jinými nikoli, např. podle Fromma "rozdíly mezi pohlavími nejsou vrozené, ale že jsou funkcí západní kultury".

9 komentářů:

 1. Господи, спаси его, пожалуйста... :-/

  OdpovědětVymazat
 2. Správně se píše "pesimism", ne "pesimismus". Opravte si to, prosím. Děkuji.

  OdpovědětVymazat
 3. Přemýšlím, nač má ten Fuka tolik webů, když venkoncem na žádném nic zajímavého není. Doufám, že má off topic poznámka působí dostatečně hetero a machisticky.

  OdpovědětVymazat
 4. Ad Fuxoft: byl to copy & paste, opraveno. Děkuji za upozornění.

  OdpovědětVymazat
 5. Rovněž steriliZace jest velmi barbarská. Volil bych sterilisaci. A u hédonismu by nebylo od věci opravit si ten dlouhý volán. Nikoliv hedonism, ani hedónism, leč hédonism. :)

  OdpovědětVymazat
 6. I když těžko říct, zda se lze spokojit se sterilisací či interrupcí, neb v těchto barbarských zkomoleninách se vyskytuje ono matoucí písmeno "c" [k]. Každý klasicky vzdělaný člověk, který ví, že Caesar se čte Kaësar a Cicero Kikeró, že tedy latinské "c" je "k" VŽDY, bude zmaten nad významem slova [sterilizáke], resp. [inter-rupke]. Možná by bylo vhodnější psát pesimism, hédonism, sterilisatio a interruptio. Nemyslíte?

  OdpovědětVymazat
 7. Je kuriosní, že když člověk zkopíruje 5 slov, musí v nich opravit 4 chyby...

  OdpovědětVymazat
 8. Chápu. Musí to být vyčerpávající. Snaha uvést celý svět do pořádku mravního si žádá osobu pilnou a pečlivou, kdepak nějakého lajdáka či lenocha. Zvláště, když je u toho třeba dbát pravidel husitské orthographie.

  OdpovědětVymazat
 9. Zcela na okraj: slovo orthographie nečteme "ortografie" stejně jako theologii nečteme "teologie" je to nesprávně řecky. Klasická výslovnost zní ortchograpchie a tcheologie, aspirované t se slyšitelným CH a aspirované p se slyšitelným CH. Proto taky zapisuji své jméno Filip, protože se vyslovuje Pchilip.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>