13. listopadu 2008

Jednotkou blbosti je jeden nácek

Nácek Pospíšil, pokud zrovna nepíše o mrtvolách, tak ho nejvíce baví psát o tom, čemu vůbec nerozumí, tj. o historii nebo o právu. Poslední jeho obětí je nový občanský zákoník. Ve svém oblíbeném levicovém deníku Právo si přečetl článek ("manželství na doživotí", jako by dnes snad bylo na dobu určitou), který nebyl odborně zcela na výši, a už dělá rozumy.

Co slovo, to náckovská perla. Absurdní náckovskou češtinu ("rozloučitelné") ani nepočítám:
 1. "debata o změnách občanského zákoníku". Ve skutečnosti jde o to, čemu se odborně říká "meziresortní připomínkové řízení". Znamená to, že ostatní ministerstva kommentují návrh ministerstva spravedlnosti, aby se mohl stát návrhem vládním.
 2. "původní návrh". Co je to "původní návrh"? Proč by zrovna verse pro meziresort měla být původní? To je jen u boha, pardon, u Cynika.
 3. "pokrokové ideje". Ve skutečnosti standardní inspirace Francií a Německem. Ve Francii obligatorní civilní sňatek zavedl Napoleon, v Německu Bismarck. Oba pokrokáři jak blázen. Ale co taky od "historika" Cynika čekat.
 4. "institut jakéhosi "smluvního sňatku"". Cynik vůbec netuší, co to mele. Jako kdyby manželství bylo něco jiného než smlouva i dnes.
 5. "Tisk to teď vyštrachal". Podle mne mu to Jehlička sám předložil.
 6. "že vlastně nevíme, jak moc je ten návrh aktuální". To naopak víme naprosto přesně. Připomínky byly řádně odeslány a připomínkové řízení dosud neskončilo. Návrh MK je tedy naprosto aktuální.
 7. "protože byl původně zamýšlen pro případ zrušení státního uznávání církevních sňatků" Lež. MK s tento návrh s církevními sňatky vůbec nespojovalo. Cituji MK: "K § 638nn. Navrhujeme, aby zákon umožňoval manželům shodným projevem vůle vyloučit ustanovení oddílu 3 týkajícího se rozvodu manželství, resp. ustanovení této části modifikovat. Zákon na mnoha jiných místech stanoví manželům možnost upravit si vzájemný vztah odlišně od zákona. Na základě mechanismu podobného § 599nn by si mohli manželé zvolit a smluvně upravit odlišný režim ukončení manželství. Nelze přehlédnout, že navrhovaná úprava rozvodu, nevyhovuje těm snoubencům, kteří např. v souladu se svou vírou považují manželství (jako životní společenství odpovídající jejich přesvědčení a svědomí) za nerozlučitelný svazek. Zákon by tak umožnil úpravu nerozveditelného manželství, případně manželství, které je rozveditelné pouze ze zákonem stanovených důvodů po prokázání viny. /Obdobná úprava není v komparaci s jinými právními úpravami neznámou. Byla navrhována již v letech 1945 – 1948 v rámci rekodifikačních prací na francouzském občanském zákoníku. V současné době existuje obdobná právní úprava v Louisianě, Arizoně a Arkansasu (vše USA)./ V souladu s podporou takové právní úpravy, která vede k chápání manželství jako trvalé instituce, a která vede k omezení rozvodovosti, považujeme za potřebné kromě rozvodu manželství upravit i dočasný nebo trvalý rozvod od stolu a lože pro případy, kdy je určitá šance na budoucí obnovení plnění účelu manželství. Jedná se o tradiční právní institut rodinného práva, který byl v českých zemích opuštěn až po únoru 1948. V mnoha zahraničních právních úpravách tento institut nadále přetrvává."
 8. "V druhé řadě zjišťujeme, že kritika této ideje, která se okamžitě odevšad vyvalila, se s argumentací nebo alespoň serióznějším prozkoumáním návrhu neobtěžuje. Argumentaci nejbližší jsou prohlášení expertů, že to je "krok zpět", že "současné evropské trendy jsou opačné"" Ve skutečnosti kollega Frinta kritisoval obnovení rozluky na základě viny, nikoliv dispositivnost ukončení manželství.
Náckovy představy o manželství už raději nekommentuji vůbec.

9 komentářů:

 1. Rozhodně oceňuji, že to napsal na blog a ne do wikipedie.

  OdpovědětVymazat
 2. To je čistě díky tomu, že ho správce Vrba preventivně zablokoval. Kdyby to neudělal, a Vy ten jeho čin naprosto odsuzujete, tak je to dávno na wiki.

  OdpovědětVymazat
 3. Oni už mu ten blok zrušili, zato jsem si všiml, že vám nepovolili vedlejší intervenci, ale sami se postarají, aby vaše "pasivní práva" nedošla úhony.

  Odpověď na otázku, co je pasivní právo, současná právní theorie nezná; tento termín jistě nevymýšlel nikdo menší než Beren :-)

  OdpovědětVymazat
 4. Tompecina se však zúčastnit může a nic mu nebrání, aby s jeho dovolení přebíral či citoval texty Guye Peterse.

  OdpovědětVymazat
 5. Nemyslím. Velmi rychle by měl zablokovali za "trolling" = kritiku.

  OdpovědětVymazat
 6. Zatím ne. Je však pozoruhodné, jak Okino radikálním způsobem zmírnil proslavenou berenovskou vazbu. Dříve bych napsal, že je zkrátka lidštější než Beren. Po Okinově e-mailovém extempore a rozhodování o vedlejším účastenství soudím, že je jen mírný na svého kámoše.

  Výsledek mé žádosti mne nepřekvapil. Čekal jsem sice, že bude povolena za podmínek berenovské vazby, ale podcenil jsem Cynikovy dlouhé prsty. ArbComu mohu sdělit jen toto: Chtěl jsem Vrbovi a spol. pomoci. Když jste mi to znemožnili, tak na Vás z vysoka seru.

  Pro ostatní mám zprávu, že mám u ArbComu důležitější žádost, kterou jen tak zamáznout nemohou, protože jinak to bude řešit ombudsman WMF.

  OdpovědětVymazat
 7. ad Tomáš Pecina. Já bych si z toho vzal to positivní. Beren sice novátorsky žvaní o "passivních právech" a Cynik škemrá u Berena, aby si sám vyslovil podjatost, ale na druhou stranu v jiném sporu už dokonce vymezili strany. Zdá se, že právo už pro Berena a jeho kamarády není sprosté slovo, i když se by se ho mohli učit poněkud rychleji, na můj vkus.

  OdpovědětVymazat
 8. Mám to! Pasivní právo = právo držet hubu a krok.

  OdpovědětVymazat
 9. Ano, tak to pravděpodobně mysleli.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>