1. listopadu 2008

Rozhovor s předním českým paleokonservativcem

Michal Semín na Délském potápěči: "Vizi historika Le Goffa ovšem nesdílím. I kdyby došlo k renesanci katolické víry v Evropě, pravoslavné Rusko se s Evropou nesblíží. Podmínkou opravdu účinného souručenství Západu s Východem je ruský rozchod se schismatem a uznání primátu římského biskupa v Církvi. Nedojde-li k návratu ruské pravoslavné církve do katolické jednoty, odmítavý vztah Ruska k latinské Evropě přetrvá. Spolupráce bude sice možná, nebude však ani příliš srdečná, ani civilizačně účinná."

"
Pospíšil však navrhl ještě jinou, závažnější změnu rodinného práva. Dosavadní zákonná norma uvádí plození a výchovu dětí jako hlavní účel manželství. Pospíšil, v jednotě s hodnotovými liberály a homosexuální lobby, se kterou otevřeně sympatizuje, požaduje odstranění zmínky o účelu manželství v novém zákoníku, aby byl vytvořen prostor pro plné zrovnoprávnění sodomských vztahů s manželským svazkem. Tomu je třeba zabránit." K tomu můj postoj na Iuridictu.

29 komentářů:

 1. To ani nedočítáte do konce? Ten blog to převzal z 51 Pro.

  OdpovědětVymazat
 2. Ale jo. Ale na 51 Pro to není, protože je to v nejnovějším čísle.

  OdpovědětVymazat
 3. Hlavně ten web (51pro) mají zavirovaný, tak z vlastní zkušenosti radím, raději tam momentálně nechoďte :-)

  OdpovědětVymazat
 4. Zavirovaný web? Tak to jsem ještě nezažil.

  OdpovědětVymazat
 5. Spekulovat, co se stane, když Evropa se masově vrátí ke katolicismu, je něco jako akademická debata, protože to je zatím nereálné. Vlastně je to utopie či vzdušný zámek. Aby se Evropa ke katolicismu vrátila, musela by být zasažena 3.světovou válkou, nebo něčím takovým. Což ale za 20-30 let skutečně může nastat. Vuslimů je v současnosti V Evropě velmi mnoho. Už nyní jsou neasimilovaní a téměř vůbec nemají chuť se přizpůsobit. Stačí zapojit selský rozum a zamyslet se, jaký vztah k asimilaci a jaké požadavky vůči většinám budou mít, když jich nebude okolo 5-15% jako nyní, ale třeba 1/3 až 1/2! Optimisti ať se jdou se svými růžovými brýlemi ohledně budoucnosti Evropy vycpat. A hloupé jsou i argumenty, že naše západní křesťanská civilizace nyní nezaniká, protože přece nemůže zaniknout to, co tu bylo tak strašně dlouho. Taky bych si to přál. Toto samé si ale nejspíš říkali i Aztékové a Inkové v počátcích rozvracení jejich tisíciletých civilizací Španěly. Atd atd atd. Příkladů bychom našli víc. Jako argument to tudíž nemůže obstát.

  OdpovědětVymazat
 6. Aztécká říše vznikla v roce 1428. Incká říše vznikla 1438. Obě tedy trvaly maximálně 100 let.

  OdpovědětVymazat
 7. To G.P.: Včera jsem na radiožurnálu poslouchal rozhovor s kurátorkou výstavy o inckém zlatu. Proto s vámi souhlasím. De facto je to ale jen slovíčkaření, protože ty jejich kultury nevznikly z ničeho nic, náhle. Byli přímými pokračovateli jiných kultur v jejich okolí, kteréžto kultury mám na mysli.

  OdpovědětVymazat
 8. To je skvělý rozhovor, byl bych na něj býval upozornil sám. Jistě, že se se Semínem na některých věcech zcela zásadně neshodneme, ale mnohé z toho, co píše, bych podepsal.

  Ad Ioannesm: návrat k římskému katholicismu by nám nepomohl, neboť římský katholicismus v sobě IMHO nese zárodky toho vývoje, který nás dovedl až sem. Museli bychom se vrátit před velké schisma r.1054. Oba návraty jsou ovšem víceméně vyloučené, byť teoreticky uskutečnitelné.

  OdpovědětVymazat
 9. To Vodník: já vás nechápu. Proč do toho taháte římský katolicismus? Vždyť ty negativní věci ze současnosti mají na svědomí jevy, za které katolicismus nemůže. A pokud ano, tak jen nepřímo. Mám na mysli reformaci (protestantismus) a ještě více osvícenství se svým sekularizmem. A osvícenství je přece kořenem liberalismu, ne? Když do toho taháte katolicismus, tak já namítám, že z asoučasný stav mnohem víc než katolíci mohou spíš příslušníci jistého náboženství, které je o pár tisíc let starší než křesťanství...

  OdpovědětVymazat
 10. To G.P.: A co jiné výtky či argumenty než jen nimrání se ve stáří indiánských kultur?

  OdpovědětVymazat
 11. Již jsem zde psal několikrát, že Lucerna wikipedie není diskussní server jako třeba Vrba, nýbrž informační, tj. jeho cílem je upozornit čtenáře na zajímavé texty či jiné soubory.

  Diskutovat mne obvykle příliš nebaví; Váš příspěvek mne k odpovědi neinspiroval, reaguji jen ze zdvořilosti.

  OdpovědětVymazat
 12. Proč do toho taháte římský katolicismus? Vždyť ty negativní věci ze současnosti mají na svědomí jevy, za které katolicismus nemůže. A pokud ano, tak jen nepřímo.
  Moderní svět má kořeny v osvícenství, které zas - spolu s protestantismem - bere počátek v renesanci a ta je implicitně obsažená v římskokatholické odpadlé spiritualitě. Z pravoslavného hlediska je papež první protestant a naopak protestanti jsou kryptopapeženci. Pokud tím "jistým náboženstvím" máte na mysli judaismus, tak židé vstoupili do této hry až v její poslední fasi - Spinozou a hlavně pak v 19. stol.

  OdpovědětVymazat
 13. Odmítání renesance je jistě správný krok, ale proč tvrdit, že je renesance implicitně obsažena v římském katholicismu? Potlačování nejrůznějších heresí je spíš mocensko-náboženská než ideologicko-theologická otázka.

  OdpovědětVymazat
 14. proč tvrdit, že je renesance implicitně obsažena v římském katholicismu?
  Po odpadení od jediné pravé a apoštolské církve došlo na Západě k pozvolné ztrátě blahodati Ducha svatého. To se projevilo v pokažení duchovnosti, kdy došlo k dysbalanci - individualismus a racionalita disproporčně hypertrofovaly. Důraz se přesouval z Boha na člověka. A jelikož intelektuální racionální spekulace středověkých theologů brzy přestaly přinášet očekávané ovoce, sáhlo se po pohanské "moudrosti" (vpravdě ještě předtím). Ale ještě přímějším důsledkem úpadku římskokatholické duchovnosti nežli renaissance je humanismus.

  OdpovědětVymazat
 15. Překlad z ruštiny do češtiny: Благодать je česky milost. Nechápu, proč pravoslavní češtinu rusifikují.

  OdpovědětVymazat
 16. To je značně fundamentalistický, řekl bych až manichejský výklad, ale néšť.

  OdpovědětVymazat
 17. Ad GP: protože české slovo "milost" má řadu ještě dalších významů, které slovo "blahodať" nemá, což chtě nechtě zkresluje jeho význam vedlejším nábojem...

  Ad TP: já jsem pravoslavný fundamentalista (v mnoha ohledech).

  OdpovědětVymazat
 18. Alternativní (a podstatně jednodušší) nefundamentalistický výklad je, že zatímco ruská despocie neumožnila heresím se rozvinout a likvidovala herese současně s heretiky, liberálnější katholická Evropa, aniž by pozbyla Boží blahodati, tak činit shodou okolností současně s příchodem (italské, nikoli francouzské) renasance přestala.

  OdpovědětVymazat
 19. Jednodušší neznamená pravdě podobnější či bližší. V likvidaci heresí a heretiku byli Rusové (a ostatní pravoslavné národy) vždy břídilové ve srovnání s Evropou.

  OdpovědětVymazat
 20. To mi poněkud připomíná komunistické tvrzení, že "u nás žádní žebráci nejsou". Kdo by se pokusil žebrat, byl okamžitě policií eliminován.

  OdpovědětVymazat
 21. V tom případě by bylo nejlepší z ruštiny nepřekládat vůbec.

  OdpovědětVymazat
 22. Např. bůh označuje i Dia. Naproti tomu Бог byste mohl říct, že označuje jen Hospodina. A měli byste to vyřešené. Geniálně.

  OdpovědětVymazat
 23. Ad TP: zkus si dohledat, kolik bylo v historii zlikvidováno heretiků v pravoslavném světě a kolik na Západě. Akolik heresí vzniklo tam i onde.

  Ad GP: nechte to na Církvi, ta má větší Hlavu...:-))

  OdpovědětVymazat
 24. Pro mne je to jen další důkaz, že nejste universální církví, nýbrž ruskou sektou.

  OdpovědětVymazat
 25. Nemůžeme být ruskou sektou, když 1) slovo "blahodať" není z ruštiny, ale z církevní slovanštiny, o níž si Rusové myslí, že jí my, Češi, rozumíme líp než oni 2) Řekové ani Gruzínci to slovo neznají

  OdpovědětVymazat
 26. Dnešní ruština nicméně ve významu gratia (Dei) žádný jiný výraz nemá (viz ru.wiki).

  o níž si Rusové myslí, že jí my, Češi, rozumíme líp než oni

  Zajímavé. Já si zase myslím, že nejlépe by jí měli rozumět Srbové a Chorvati.

  OdpovědětVymazat
 27. Ať je to z ruštiny, nebo z umělé staroslověnštiny, podstatné je, že to není česky. A to, že by Bůh měl mluvit přirozeným jazykem, to byl hlavní program sv. Cyrila a Methoděje.

  OdpovědětVymazat
 28. ad TP: vzhledem k tomu, ze to byl upraveny dialekt jiznich Slovanu z okoli Solune, asi by ji meli nejlepe rozumet Makedonci. Nevim, neptal jsem se jich...

  ad GP: rec se vyviji. Cestina se vyvijela v nepravoslavnem prostredi a ztratila schopnost jednoznacne postihnout duchovni skutecnosti. Proto mnozi (ne vsichni!) pravoslavni krestane davaji prednost (nekterym!) terminum cirkevne slovanskym pred ceskymi

  OdpovědětVymazat
 29. Pak ovšem nechápu, proč místo ruštiny (Господь) nepoužíváte raději hebrejštinu (Jahve) nebo řečtinu (Τετραγράμματο nebo Θεός), která je mnohem srozumitelnější. To platí i pro благодать, která je srozumitelnější jako χαρις.

  Kdyby se pravoslaví stalo vůdčím náboženstvím Čechů, tak Vaše rusismy rovněž rázem ztratí "schopnost jednoznacne postihnout duchovni skutecnosti." To je úděl každého používaného jazyka. Jenže Vy svůj jazyk jako všechny sekty uměle esoterisujete nesrozumitelnými výrazy.

  Ještě jsem neviděl pravoslavný text, který by byl srozumitelný a nebyl by psán česko–ruskou hatmatilkou. Až mi takový předvedete a budou v něm výrazy jako "milost", "klášter" a "svátost", tak uznám, že jsem se mýlil. Do té doby ne.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>