12. listopadu 2008

Opět Kundera

Celá affaira je už poněkud nudná a ještě to zhoršují prázdní novináři. Jana Machalická tvrdí: "historik nemůže předkládat hypotézy jako nezpochybnitelná fakta. O tomto nutném požadavku na svou práci se dozví každý student na historickém prosemináři v prvním ročníku." Za sebe mohu říci, že jsem se nic takového nedozvěděl.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>