31. května 2009

Konkrétní nacisté

Ve svém článku jsem uvedl seznam náhodně vybraných 6 lidí výrazně spojených s nacismem. Společné pro ně bylo to, že to jsou barevní lidé, tj. že o nich víme mnohem více než to, že byli nějak spojeni s NSDAP. U Heideggera, Riefenstahlové a Globkeho (i Schmitta) to platí natolik, že jejich individuální osudy jsou natolik výrazné, že přesahují jakoukoliv snahu o typisaci. Proto jsem je z hlediska účelu, který jsem s nimi měl, vybral špatně.

Nicméně by asi bylo dobré i k těmto individualitám něco dodat. Zaujalo mne, jak byl spor o to, zda Riefenstahlová byla nacistka čili nic. Podle mého názoru svým světovým názorem byla nacistka naprosto nepochybně.

Dalším člověkem, který výrazně zaujal, byl Heidegger. Magne, je mi líto, ale člověk, který byl členem strany až do roku 1945, je nacistou už z definice. Složitější je problém, zda Heideggerova filosofie byla nacistická. Domnívám se, že nikoliv, protože nacism žádnou filosofii neměl, na rozdíl od kommunismu. Nicméně konkrétní Heideggerovy skutky byly hluboce amorální. Má filosof ručit za své dílo osobním životem?

Mám pocit, že milenecký poměr Heideggera a Arendtové Vás irrituje, protože nezapadá do Vašich neživotných schémat. Měl byste svou ideologii přizpůsobovat reálnému životu, nikoliv naopak.

8 komentářů:

 1. A podle mého názoru nacistka nebyla ani náhodou. Váš problém vězí v tom, že já to podložil argumenty, zatímco jen svým přesvědčením, Petersi...

  OdpovědětSmazat
 2. Přečtete si laskavě Magna, napsal to za mne.

  OdpovědětSmazat
 3. Magnus - s prominutím - kecá. Riefenstahlová fotografovala černochy stejně jako v roce 1936 filmovala Owense. Jestli si tím v 80. letech ladila ex-post svůj profil, jak do téhle konstrukce zapadá ten Owens? Blbě.

  O jejím rasismu jsem psal a nezpochybňoval jsem ho - byl to ale rasismus jiný, nenacistický. Když to vezmu zkratkou, byl to spíš rasismus nietzscheovský - kult nadčlověka - než rasismus nacistický - kult árijského člověka.

  Biografisté Riefenstahlové se shodují na tom, že její až zvrácená láska ke krásnému tělu pocházela z jejích estetických názorů, počínaje už z její taneční minulosti, ne z nějakého nacistického přesvědčení.

  Riefenstahlová obdivovala Hitlera, ale z toho, co o ní vím, se mi jeví, že obdivovala jakýsi fiktivní ideální nacismus, který s tím reálným neměl nic do činění. A protože ten reálný byl - na rozdíl od reálného komunismu - opravdu uskutečněný nacismus, Riefenstahlová pro mne není nacistka. Mnoho jejích názorů stejně jako činů bylo vysoce problematických, ale označit ji za nacistku přivádí jen ke zmatení pojmů.

  OdpovědětSmazat
 4. Vaše úvaha trpí tou vadou, že konstruuje jakýsi "správný" nacism. Co je správný nacism? Ten Röhmův nebo ten Hitlerův?

  OdpovědětSmazat
 5. "Vaše úvaha trpí tou vadou, že konstruuje jakýsi "správný" nacism. Co je správný nacism?"

  Pepek dle mého pouze velmi jasně řekl, že Riefenstahlová neuznávala klasickou biologickou linii nacismu se spojeným antisemitismem. To není žádná konstrukce "správného" nacismu, to je naznačení rozporu s nacismem v jeho historické podobě. Zdá se mi, že se snažíte jen slovíčkařit namísto citace historických pramenů (bylo by dobré kdybyste je uvedl i Vy, Pepku, rád bych se poučil o tom, z kterých autorů čerpáte).

  OdpovědětSmazat
 6. Ano, víme, že měla jiné názory než Alfred Rosenberg. Proč by kvůli tomu neměla být nacistkou?

  OdpovědětSmazat
 7. Nečerpám aktuálně z žádných autorů, protože doma nemám deset knížek o Riefenstahlové a ani o nacismu, ale ze svých obecných znalostí. Fakta, která předkládám (především to, že černoch Owens hrál podstatnou roli v jejím filmu Olympia), jsou obecně známá, nejsou jen nějakou interpretací, kterou by bylo potřeba doložit autoritou původce.

  Pravda, ty biografisty z třetího odstavce bych musel doplnit, až bych se zase dostal k těm knížkám, co jsem o ní četl, tak ten odstavec když tak přehlédněte.

  Jinak mou myšlenku Alkibiades vystihl správně, jen dodám, že z hlediska dnešního chápání významu nacismu je jeho ("zbožštěný") antisemitismus tak zásadním kritériem, že prostě není možné bez zmatení jazyka uvažovat o nějakém nacismu, který není antisemitský. Říct hypoteticky o někom "byl to nacista, ale miloval židy/Židy" je v současnosti protimluv. O tom, že by Riefenstahlová Židy milovala, nevíme nic, víme ale dobře o tom, že milovala jiné z nacistického hlediska méněcenné rasy.

  OdpovědětSmazat
 8. Je mi líto, ale musím pochybovat, že antisemitism je definičním znakem nacismu. Vizte válečného zločince Erharda Milcha, který antisemitou nebyl zcela určitě, jednání se sionisty apod. Nacism bylo do značné míry opportunistické Hitlerovo hnutí. Vizte, jak na počátku 1930s vyměnil revoluci za legalitu.

  Jinak si nemyslím, že by Riefenstahlová černochy milovala. Pouze se jí líbili někteří jedinci.

  OdpovědětSmazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>