18. května 2009

Názory fanatického odpůrce svobody projevu

Návštěva bílého supremacisty v ČR nastartovala potřebnou debatu o svobodě slova v ČR.

Vodník mi dosvědčí, že katholíci mi byli vždy sympathičtí. Je to proto, že od roku 1918 tato 10% menšina nepatří k establishmentu, takže unikla pokušení z korrupce mocí. A zajímavá mi přišla jak ultraliberální část, tak i ultrakonservativní. Na druhou stranu jsou mezi katholíky i odpudivé zjevy typu sektáře Cynika. Ten nedávno otiskl článek, kde smíchal páté přes deváté.

Pomiňme otázku Obamy, neboť se svobodou projevu nijak nesouvisí. Je oprávněním každého rozhodnout, koho vyznamená, neboť slavnostní projev nic jiného než druh vyznamenání není. Zůstává David Duke a Peter Fuss. U Dukea je problém, že si Cynik nezjistil pořádně fakta. Duke neměl přednášet, nýbrž vystoupit na semináři jako objekt studia: "Podle prohlášení univerzity měl Duke vystoupit v rámci předmětu, kam jsou zvaní představitelé extrémistických stran a hnutí." Na podstatě věci to ale nic nemění: "Ať si Duke přednáší klidně na Václavském náměstí nebo na Řípu a stačí mu na to posluchači ochotní přijít a mikrofon (samozřejmě pokud ho oprávněně nezadrží, nezavřou nebo nevyhostí)." Tedy Cynik druhou částí věty popírá první částí věty. Ale co jiného čekat od člověka, který věří na sv. Trojici, tedy jednoho Boha ve třech osobách.

Člověk, který schvaluje vandalism, je sám vandal: "A dokonce se našli i takoví, co výstavu navštívili a v návalu pobouření se odvážili roztrhat několik kousků "uměleckých fotografií", čímž nepochybně způsobili škodu, ze které se polské umění už nikdy nevzpamatuje..."

Co od cyniků čekat? "[K]řesťanství má svůj absolutní hodnotový systém, s nímž je nerozlučně spjato a jehož relativizaci prostě nepřipouští." Nullovou toleranci k bádání o evoluci, nullovou toleranci k euthanasii, nullovou toleranci k sexuální svobodě. A ke katholickým nonkonformistům? "Oznámení provinciála České dominikánské provincie ohledně situace P. Štampacha č. j. 3675/99. Člen České dominikánské provincie P. Odilo Ivan Štampach požádal koncem června 1999 o přijetí do starokatolické církve v ČR a dne 22. července 1999 byl veřejně představen jako její kněz. Tuto skutečnost oznámil sdělovacím prostředkům 9. července. Tímto jednáním se dopustil deliktu schismatu popsaného v kán. 751. Proto bylo dne 29. 7. 1999 dekretem provinciála vyhlášeno, že P. Štampach upadl dle kán. 1364 do samočinného trestu exkomunikace a taktéž byl dle kán. 694 samotným činem propuštěn z řádu bratří kazatelů – dominikánů. Nebyl tím však vyloučen z katolické církve (srov. kán. 96, 204, 205 a 1331). Je mu dále dle kán. 701 zakázáno vykonávat úkony plynoucí z moci svěcení a ztrácí pověření k udílení svátosti smíření podle kán. 975 (ve spojení s kán. 103).
fr. Damián Němec OP provinciál"

16 komentářů:

 1. Je to proto, že od roku 1918 tato 10% menšina nepatří k establishmentu, takže unikla pokušení z korrupce mocí.A o lidovcích nebo o Plojharovi jste nikdy neslyšel?

  OdpovědětVymazat
 2. Spíš by byl platný protiargument II. republika, ale ta trvala příliš krátce, aby ji bylo možno jako nepodstatnou pominout.

  OdpovědětVymazat
 3. Ale co jiného čekat od člověka, který věří na sv. Trojici, tedy jednoho Boha ve třech osobách.
  Jestliže Vy sám takovou víru nechápete, nemusíte ji ještě nutně pokládat za indikátor nějaké duševní nebo intelektuální méněcennosti. Uvědomte si, že právě Vy jste mimořádně příhodný objekt k tomu, aby Vám bylo oplaceno stejnou mincí!

  OdpovědětVymazat
 4. Nevím, jaké motivy měli ti, kdo znemožnili tomu rasistovi účast na společenském a akademickém životě, možná to byla jen likvidace konkurenta, ale napadání znevýhodněných skupin, jako jsou černoši v USA a Romové v ČR, je mimořádně odporné.

  OdpovědětVymazat
 5. Černoši v USA a Cikáni v ČR jsou ze strany státu naopak velmi zvýhodňované skupiny. Někteří považují za onen hrozný zlý rasismus dokonce i to, že se to někomu nelíbí a požaduje rovnoprávnost.

  OdpovědětVymazat
 6. Hmmmm. Podle mě tohle vyadřuje o Štampachovi vše. S Cinikem člověk opravdu nemusí ve většině věcí souhlasit, ale pravdou je, že lidé jako Halík, Štampach a jim podobné si kritiku opravdu zaslouží.

  OdpovědětVymazat
 7. a co tam napsal pan Štampach špatného?

  OdpovědětVymazat
 8. On má AHL 71 na Štampacha pifku! ;-) Já se sice neztotžňuji se Štampachovým pohledem na "lefebvristy" ani na politickou situaci kolem voleb 2006, ale jinak ho stále považuji za jeden z nejrozumnějších hlasů v ČR.

  OdpovědětVymazat
 9. Vodník: Naskýtá se jediná otázka. V čem?

  OdpovědětVymazat
 10. V čem je jeho hlas rozumný?

  OdpovědětVymazat
 11. Sam jste sem odkaz na rozumny drobny clanecek poslal

  OdpovědětVymazat
 12. AHL 71: na školství, na islám, na českou pseudopravici, atd.; je toho příliš na to, abych to stačil vyjmenovat...

  OdpovědětVymazat
 13. ad Vodník. To jste mne absolutně nepochopil. Já netvrdím, že ti, co věří na sv. Trojici trpí "nějakou duševní nebo intelektuální méněcenností". Já jen tvrdím, že ti, co věří, že tři osoby jsou jeden Bůh, jsou ochotni věřit úplně čemukoliv, i tomu, že černá barva je bílá, nebo že nesmrtelný Bůh zemřel.

  Mně takto oplácet nejde, já podobným absurditám nevěřím, nebot se řídím zákony logiky.

  OdpovědětVymazat
 14. ad AHL 71. Ten předvolební Štampachův příspěvek byl emotivní, ale nic co by nějak vybočovalo z normálního politického discoursu. Váš problém je, že když vidíte levičáka, tak vidíte rudě.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>