18. září 2008

Irracionalita

Přiznám se, že mne fascinuje vše bizzarrní, pokud je to opravdu bizzarrní. Není podle mne pochyb, že Leo Pavlát, který diskutoval na blogu Michala Semína, je skutečný Leo Pavlát a že tomu, co napsal, skutečně věří.

Diskutovat roli židů ve VŘSR nemá žádný smysl stejně jako diskutovat roli křesťanů či muslimů. Věřící s tímhle podnikem neměli vůbec nic společného.

Co se týká Židů, tak nikdo přeci netvrdí, že by se ve VŘSR angažovali z nacionálních důvodů. Pojem "židobolševici" naznačuje, že bolševici byli Židé, nikoliv, že bolševici byli židovští nacionalisté, tedy sionisté. S tím má Pavlát problém: "ve jménu komunistické ideologie se naopak Židé judaismu i židovské národní příslušnosti zříkali." Tak o tom jsem neslyšel. Kommunism měl k nacionalismu reservovaný postoj, ale nikoho odnárodňovat nechtěl.

Čistá židovská ethnicita. Co to má být? Každý přeci patří do toho národa, kam se sám řadí a k němuž ho řadí ostatní. Popíral snad Sverdlov svou národnost?

Je otázkou, zda se židovští kommunisté chtěli vymanit z židovského prostředí. Analysovat jejich vlastní percepci by bezpochyby bylo zajímavé. Já jsem o tom nic nečetl, jen anekdotu, že se Lenin se Trockým během VŘSR mezi sebou bavili německy: ""Taková změna, skrývat se před Pereverzevovou policií v jeden okamžik, a být u moci následující okamžik, Es schwindelt (to s jedním zatočí)." A doplnil svá slova vířivým posunkem ruky." Byl to citát Büchnera: "Jeder Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt einem, wenn man hinabsieht."

Tvrzení, že Židé podlehli illusi, že komunistická ideologie jim dá rovnoprávnost, je častou výmluvou. Ve skutečnosti by jim rovnoprávnost dali i demokraté: liberálové i socialisté. Po únorové revoluci snad nebyli rovnoprávní?

Pokud Světový židovský kongress není representantem světového židovstva, čím je? A ano, Židé mají na VŘSR metafysickou vinu. Je znakem mravní vyspělosti národa, pokud se za své minulé zločiny dokáže omluvit. Židé se tak řadí po bok Čechům, kteří to rovněž nedokáží.

Závěrem musím přiznat, že mne fascinují ty hrátky se slovy: ""židobolševik" se stalo jedním z hesel pro vyhlazování Židů za 2. světové války nacisty", "Evropa má židovsko-křesťanskou civilisaci" apod. Jako kdyby slova byla vše a věci nic. Přitom už Shakespeare napsal: "Co růži zvou, i zváno jinak vonělo by stejně".

58 komentářů:

 1. Zajímavou, ale již vícekrát řešenou, otázku v diskusi nastínil příspěvek z 14.9. 12:08

  OdpovědětVymazat
 2. "Tvrzení, že Židé podlehli illusi, že komunistická ideologie jim dá rovnoprávnost, je častou výmluvou. Ve skutečnosti by jim rovnoprávnost dali i demokraté: liberálové i socialisté. Po únorové revoluci snad nebyli rovnoprávní?"

  Myslite ze tehdejsi muzici vedeli o co jde? Nekdo jim nabulikoval, ze se zbavi cara, skocili na to a zbytek je historie, jak ve filmu Dr Zhivago.

  OdpovědětVymazat
 3. ""ve jménu komunistické ideologie se naopak Židé judaismu i židovské národní příslušnosti zříkali." Tak o tom jsem neslyšel. Kommunism měl k nacionalismu reservovaný postoj, ale nikoho odnárodňovat nechtěl."

  No, já o tom teda slyšel i četl. Prototypen je Vámi níže zmíněný Trockij.

  OdpovědětVymazat
 4. "Je otázkou, zda se židovští kommunisté chtěli vymanit z židovského prostředí."

  Viz výše.

  "Tvrzení, že Židé podlehli illusi, že komunistická ideologie jim dá rovnoprávnost, je častou výmluvou. Ve skutečnosti by jim rovnoprávnost dali i demokraté: liberálové i socialisté. Po únorové revoluci snad nebyli rovnoprávní?"

  Jste úplně mimo, tam šlo o to, že mělo jakékoli dělení na Židy, židy, neŽidy, nežidy a nežity přestat existovat, protože všichni budou jen soudruzi.

  "Pokud Světový židovský kongress není representantem světového židovstva, čím je?"

  Už díky přítomnosti bezobsažného pojmu "světové židovstvo" tahle věta nemá žádný smysl.

  "Jako kdyby slova byla vše a věci nic. Přitom už Shakespeare napsal: "Co růži zvou, i zváno jinak vonělo by stejně"."

  Jenomže tohle je problém především Váš. Viz třeba trvalé bydliště. Z nějakého důvodu však přesto máte pocit, že jste nominalista, přestože jste realista jako prase.

  OdpovědětVymazat
 5. ad Trockij. Zdá se, že jste skočil na jeho posu z autobiografie. Ve skutečnosti v roce 1917 prohlásil: "At that time, too, he even had a greater desire to master Hebrew, but unfortunately he had no time for that."

  Viz výše.
  Je zjevné, že Trockého postoj k židovství byl vlažný, ale stejný byl Stalinův postoj ke gruzínství. Kommunisté nebyli chauvinisté.

  Jste úplně mimo, tam šlo o to, že mělo jakékoli dělení na Židy, židy, neŽidy, nežidy a nežity přestat existovat, protože všichni budou jen soudruzi.
  Mám pocit, že si stejně jako Vodník nebo marxista Ioannes Pragensis představujete kommunism jako nějakou ideální báchorku. Ve skutečnosti to byla reálná politická doktrína, která dokázala zvítězit v reálném politickém boji a 70 let se udržet. To by nějaké pouhé ideální představy nedokázaly.

  Kommunisté vznikli v éře nacionalismu. Museli na něj reagovat; byla to jedna z nejdůležitějších konkurenčních doktrín. Socialisté všech barev se národní otázkou intensivně zabývali, mimo jiné Stalin. Redukovat jejich koncepce na "všichni budou jen soudruzi", je naprosto nepřípustná trivialisace. Nechť mluví prameny, a to ideálně podle p. Zemana, tj. primární. Stalin (1929): "Obáváte se, že likvidace národů existujících za kapitalismu se rovná likvidaci národů vůbec, likvidaci každého národa. Proč, z jakého důvodu? Což nevíte, že kromě buržoasních národů existují i jiné národy, socialistické národy, mnohem stmelenější a života schopnější než kterýkoli buržoasní národ?

  A v tom právě je vaše chyba, že nevidíte jiné národy kromě národů buržoasních, že jste tedy přehlédli celou epochu vytváření socialistických národů v Sovětském svazu, které vznikly na troskách starých, buržoasních národů.

  A právě proto likvidace buržoasních národů neznamená likvidaci národů vůbec, nýbrž likvidaci pouze buržoasních národů. Na troskách starých, buržoasních národů vznikají a rozvíjejí se nové, socialistické národy, které jsou mnohem stmelenější než kterýkoli buržoasní národ, neboť se osvobodily od nesmiřitelných třídních rozporů, jimiž jsou rozkládány buržoasní národy, a jsou mnohem celonárodnější než kterýkoli buržoasní národ.

  3. BUDOUCNOST NÁRODŮ A NÁRODNÍCH JAZYKŮ

  Dopouštíte se vážné chyby, děláte-li rovnítko mezi obdobím vítězství socialismu v jedné zemi a obdobím vítězství socialismu ve světovém měřítku, tvrdíte-li, že nejen za vítězství socialismu ve světovém měřítku, nýbrž i za vítězství socialismu v jedné zemi mohou a musí mizet národnostní rozdíly a národní jazyky, že národy splývají a vytváří se jediný společný jazyk. Směšujete tu úplně odlišné věci: „odstranění národnostního útlaku" s „odstraněním národnostních rozdílů", „odstranění národnostních státních přehrad" s „odumíráním národů", se „splýváním národů".

  Musím poznamenat, že je naprosto nepřípustné, aby marxisté směšovali tyto různé pojmy. U nás, v naší zemi, je národnostní útlak již dávno odstraněn, z toho však naprosto nevyplývá, že národnostní rozdíly zmizely a že národy naší země jsou likvidovány. U nás, v naší zemi, jsou už dávno likvidovány národnostní státní přehrady s pohraniční stráží, s celnicemi, ale z toho naprosto nevyplývá, že národy už splynuly a národní jazyky zmizely, že tyto jazyky jsou nahrazeny nějakým jedním, všem našim národům společným jazykem."

  Už díky přítomnosti bezobsažného pojmu "světové židovstvo" tahle věta nemá žádný smysl.
  Vedle Romů jsou Židé jediný národ, který žije po celém světě. Zatímco všechny ostatní národy representuje hlava jejich státu nebo autonomního celku a vláda, v případě Čechů je to Klaus a Topolánek, ať se nám to líbí nebo nelíbí, tyto národy si musely vytvořit umělou organisaci. Co se Vám na tom nezdá?

  Z nějakého důvodu však přesto máte pocit, že jste nominalista, přestože jste realista jako prase.
  Obávám se, že těmto oběma směrům vůbec nerozumíte. Péče o terminologickou přesnost nemá s realismem ani nominalismem nic společného. Je totiž vlastní oběma. Nominalism tvrdí, že pojmy jsou lidské konstrukty, takže je můžeme (volně) vytvářet. Realism tvrdí, že pojmy jsou metafysické, předpřírodní, a proto je musíme jen odhalovat. S přesností to nemá společného nic. Ten, kdo používá pleonastické "pojmy" jako "trvalé bydliště", "lidová demokracie" či "davový lynch", neříká o sobě, že je nominalista, ale že má blátivé myšlení a že je smysluplná diskusse s ním vyloučena, protože je ochoten libovolné slovo naplnit libovolným obsahem.

  OdpovědětVymazat
 6. Peters:"Pokud Světový židovský kongress není representantem světového židovstva, čím je?"

  Starý Pán: "Už díky přítomnosti bezobsažného pojmu »světové židovstvo« tahle věta nemá žádný smysl."

  Tak koho je teda Světový židovský kongress representantem?

  OdpovědětVymazat
 7. Mám pocit, že si stejně jako Vodník nebo marxista Ioannes Pragensis představujete kommunism jako nějakou ideální báchorku. Ve skutečnosti to byla reálná politická doktrína, která dokázala zvítězit v reálném politickém boji a 70 let se udržet.
  Jenže ten Marxův kommunism a ten totalitní režim, který se nazývá "kommunism" (podle Vás je to standardní politická terminologie) spolu moc společného nemají. Je to - podobně jako antisemitism - zas jeden příklad svévolné leč zažité applikace termínu, znamenajícího něco jiného.

  OdpovědětVymazat
 8. Marxovy fantasmagorie nemají žádný reálný význam. Budeme se stejně seriosně zabývat klímologií?

  spolu moc společného nemají.
  To je možné. Mne však zajímá pouze reálný régime, kommunism, který je velice přínosné zkoumat. Naproti tomu trpaslíkologie je pouze pro zájemce.

  OdpovědětVymazat
 9. Marxovy fantasmagorie nemají žádný reálný význam.
  Tak by Vás nemělo překvapovat, že je považuju za ideální báchorku.

  Mne však zajímá pouze reálný régime, kommunism, který je velice přínosné zkoumat.
  Tak jen do toho, mladý muži! Přeji Vám, abyste co nejdříve pochopil, že tento régime byl ruský pouze jazykem a nahodilostmi, převzatými a satansky pokroucenými.

  OdpovědětVymazat
 10. Mne to nepřekvapuje, spíš mne zaráží, proč této pohádce přikládáte tak ohromný význam. Marx byl druhořadý ekonom i filosof. Proč ho ještě dnes studovat?

  Přeji Vám, abyste co nejdříve pochopil, že tento régime byl ruský pouze jazykem a nahodilostmi, převzatými a satansky pokroucenými.
  To právě ne. Když se nezabýváte ideologií, ale realitou, zjistíte pravý opak.

  OdpovědětVymazat
 11. Marx byl druhořadý ekonom i filosof. Proč ho ještě dnes studovat?
  Teď se Bondy obrátil v hrobě až se Malvazinky zatřásly!

  Tedy zcela prkenně a positivisticky: jestliže Marxova bezvýznamná fantasmagorie na jedné straně a zatraceně reálný totalitní režim, který zachvátil Rusko na 75 let a řadu dalších zemí na desetiletí, na straně druhé spolu nemají (téměř) nic společného, je zcela zásadní terminologický zločin označovat je stejným pojmem - Vy byste měl proti tomu brojit jako první, protože je to horší kamufláž než "trvalé bydliště".

  OdpovědětVymazat
 12. Mezi Marxovými theoriemi a "revolučním marx-leninismem" je asi stejná souvislost jako mezi učením Ježíše Krista a dnešními církvemi. Tj. téměř žádná.

  OdpovědětVymazat
 13. "Mne však zajímá pouze reálný régime, kommunism, který je velice přínosné zkoumat."

  To je sice moc pěkné, jenže to nemůžete aplikovat na předrevoluční myšlení "židobolševiků". Oni nevěděli, jaká bude budoucnost, takže mohli věřit tomu, že všichni budou "soudruzi", Vy báchorkáři.

  OdpovědětVymazat
 14. Ano, Tomáš Pecina to řekl přesně. Možná bych jeho přirovnání ještě prohloubil a řekl, že je to stejná souvislost jako mezi Janem Křtitelem a dnešními církvemi. Marx nemá s kommunismem nic společného; jeho autorem je Lenin a Trockij.

  Teď se Bondy obrátil v hrobě
  To je mí líto. Nicméně nepopírám Marxovu inspirativnost; stejně jako sv. Tomáš inspiruje katholické filosofy dodnes.

  je zcela zásadní terminologický zločin označovat je stejným pojmem - Vy byste měl proti tomu brojit jako první, protože je to horší kamufláž než "trvalé bydliště".
  Ano, přesně. Marx se považoval za socialistu / sociálního demokrata, v opposici k anarchistům, kterých původně bylo mnohem více.

  To je sice moc pěkné, jenže to nemůžete aplikovat na předrevoluční myšlení "židobolševiků".
  Ano.

  Oni nevěděli, jaká bude budoucnost, takže mohli věřit tomu, že všichni budou "soudruzi", Vy báchorkáři.
  Nedělejte z nich naivisty. Putsch takového rozsahu, jako je VŘSR, nepřipraví pár snílků. Vždyť se kvůli němu spojili i s válečným nepřítelem – Německem.

  OdpovědětVymazat
 15. "To je sice moc pěkné, jenže to nemůžete aplikovat na předrevoluční myšlení "židobolševiků".
  Ano.

  Jo, když byste si pomohl červí dírou.

  "Putsch takového rozsahu,..."
  No, tak samotný ten putsch byl spíš pěkný zmatek. Ne náhodou pak někdo z aktérů (nevím už jestli Lenin nebo kdo) řekl: "Našli jsme moc ležet na ulici, tak jsme ji sebrali" nebo tak nějak. Jistě, následující občanská válka, to už bylo něco jiného, jenže i tak, vezmeme-li v potaz neschopnost jejich nepřátel, schopnosti a cílevědomost bolševiků dost blednou. Trochu to připomíná situaci na Kubě, kde Fidel vodil pár vojáků okolo kamery, takže virtálně znásobil počty revolucionářů. A do Comanadanteho zamilovaní Američané se pak moc divili, že Kubánci vrhají kameny směrem na Floridu.

  OdpovědětVymazat
 16. Starý pane, zdá se, trpíte akutní chorobou p. Zemana. Příliš čtete primární prameny a příliš jim věříte.

  "Našli jsme moc ležet na ulici, tak jsme ji sebrali" Jo, to se říkalo. Ve skutečnosti to nebyla, pravda, nýbrž Trockým velice detailně a odborně zorganisovaný putsch.

  "vezmeme-li v potaz neschopnost jejich nepřátel" Je velice jednoduché odsuzovat bílé. Víte, kolik bylo čs. leginářů? 50 000. Víte, kolik bolševici nucenými odvody zmobilisovali vojáků? 5 000 000. Prostá aritmetika.

  Fidel se nedostal k moci díky médiím.

  OdpovědětVymazat
 17. "Je velice jednoduché odsuzovat bílé. Víte, kolik bylo čs. leginářů? 50 000. Víte, kolik bolševici nucenými odvody zmobilisovali vojáků? 5 000 000. Prostá aritmetika."

  jo, to je právě ta neschopnost bílých...


  "Fidel se nedostal k moci díky médiím."
  Dostal se k moci díky toleranci, ne-li dokonce podpoře Západu. A ta byla doznačné míry navozena médii.

  Připomíná to nejen současnou situaci v Latinské Americe, kde, ač třeba Hugo Chávez je šašek na entou, pořád převyšuje třeba svého posledního pravicového protikandidáta, který se vzmohl jen na plky o ochraně soukromého vlastnictví a podpoře podnikání, přičemž mu asi ani nedocházelo, že právě tohle ve Venezuele nikoho nezajímá, stejně jako to, že alespoň od dob Nikaraguy je USA podpora kteréhokoli kandidáta jen mlýnským kamenem na krku.

  OdpovědětVymazat
 18. Je laciné tomu říkat neschopnost. Proti bílým hrálo mnoho faktorů: centrálnost rudých v. periferie bílých, ruská národní struna v. neruské okraje, cetrální vedení v. mnoho lokálních vůdců. V neposlední řadě měli bílí větší skrupule.

  OdpovědětVymazat
 19. Ad TP: učení Ježíše Krista je učením pravoslavné církve.

  Ad GP: Marx nebyl socialista. Pokud už Marx mluví o revolučním převzetí moci a diktatuře proletariátu, je to kommunista, ne sociální demokrat. To, že jeho idea byla nerealisovatelná a pokus o její realisaci pány Trockým, Leninem, Stalinem a dalšími nabyl oné nechvalně známé podoby, by terminologie měla rozlišovat.

  OdpovědětVymazat
 20. učení Ježíše Krista je učením pravoslavné církve.

  Nechtěl bych vyvolávat žádný flame war, ale není: o skutečném učení Ježíše Krista je velmi málo známo, protože církev během prvních století všechny informace profiltrovala a ponechala pouze to, co pro ni bylo výhodné.

  OdpovědětVymazat
 21. církev během prvních století všechny informace profiltrovala a ponechala pouze to, co pro ni bylo výhodné.
  To je běžná pověra nepřátel Církve - atheistů, kacířů a jiných machometů. Pravdou je, že Církev Evangelium uchovala, oddělila zrno Pravdy od plev bludů a zůstává Tělem Kristovým v Duchu svatém. Když tomu někdo nevěří a má "svůj názor", je to jeho rozhodnutí...

  OdpovědětVymazat
 22. "Církev Evangelium uchovala, oddělila zrno Pravdy od plev bludů"

  Vždyť to je to samé, co řekl Tomáš Pecina, jen diplomaticky řečeno.

  OdpovědětVymazat
 23. Vždyť to je to samé, co řekl Tomáš Pecina, jen diplomaticky řečeno.
  Je to opačné: TP tvrdí, že mezi Ježíšovým učením a učením Církve není téměř žádná souvislost, protože Církev odfiltrovala, co se jí nehodilo. Já tvrdím, že učení Ježíšovo = učení Církve, protože Církev odfiltrovala to, co nebylo Ježíšovým učením (když už mám přistoupit na tu blbou terminologii, protože o nějaké "učení" jde v případě Krista až na posledním místě).

  Neodpověděl jsi mi, koho je teda Světový židovský kongress representantem?

  OdpovědětVymazat
 24. Zajímavý příklad eratické argumentace. Církev vzala původní Ježíšovu doktrinu, něco (tzv. bludy) z ní odstranila, čímž se dostala k authentickému křesťanskému učení. Ergo není jiná možnost, než že Ježíš Kristus vykládal křesťanství chybně a musela přijít církev se svými institucemi, aby je vyložila správně.

  OdpovědětVymazat
 25. A ještě další věc: Podle křesťanské theologie existují evangelia, která jsou přesná a odpovídají historické skutečnosti, a apokryfy, které přesné nejsou. Jak je ale možné, že jsou apokryfy zatíženy chybami, které se do evangelií nedostaly, když z hlediska svého vzniku není mezi nimi rozdíl?

  Ve skutečnosti je rozlišování mezi apokryfními a kanonickými knihami utilitaristické: co odpovídalo záměrům církve, bylo prohlášeno za kánon, co nikoli, za apokryf.

  OdpovědětVymazat
 26. Ale kdepak! K původnímu Ježíšovu učení přidávali bludy kacíři, buď tím, že pokroutili Jeho slova nebo že si něco vymysleli (to jsou ty apokryfy). Samozřejmě, že v nových podmínkách se to "učení" muselo případným způsobem vyjádřit - a kdo je k tomu povolanější než Ten, kdo to vyslovil, Bůh, prostřednictvím Ducha v Církvi přítomný? Tak vznikly kánony, které nejsou ničím jiným než autentickým Ježíšovým "učením" ve změněném světě. Ústy Církve mluví Duch svatý, který spolu s Otcem a Synem jedno jest, spoluoslavován a spoluctěn jest.

  OdpovědětVymazat
 27. Neodpověděl jsem, protože jsem tu otázku nezachytil.

  Tak odpovím teď: ten kongres je reprezentantem tak akorát několika vlivných skupin Židů. Reprezentantem světového židovstva být nemůže, protože nic takového neexistuje. Je to asi jako kdybys řekl, že Výbor spolku majitelů Chevroletů je reprezentantem světového automobilstva.

  OdpovědětVymazat
 28. ad Vodník. Ježíš měl kněze? Biskupy? Bibli?

  Marx byl asi takový kommunista, jako je Ježíš (prorok `Īsā) muslim. To, že jsou dnes socialisté bernsteinovci, tedy revisionisty, na věci nic nemění.

  Pravověrným marxistou byl Kautsky. Rosa Luxembourgová pěkně popsala rozdíl mezi marxistou a kommunistou. Socialista – revoluci provede dělnická třída. Kommunista – revoluci provede její avantgarda. Socialista – k revoluci dojde v nejvyspělejší zemi na světě. Kommunista – k revoluci dojde tam, kde je kapitalism nejslabší. Apod. To vše byste přeci měl ze školy znát, když už si tolik zakládáte na znalosti trpaslíkologie.

  To, že jeho idea byla nerealisovatelná
  Socialism byla převažující vládnoucí doktrína druhé poloviny 20. století.

  by terminologie měla rozlišovat.
  Rozlišuje. Socialism = demokrace, kommunism = totalita.

  OdpovědětVymazat
 29. Osobně dávám přednost mocenské theorii vzniku evangelií: "Gnostik Pavel ke svému náboženství reálně existujícího Ježíše nepotřeboval. Dostal po přečtění Starého zákona vise stejného typu jako měl Muhammad a to stačilo. "I have argued that there is good reason to believe that the Jesus of Paul was constructed largely from musing and reflecting on a supernatural 'Wisdom' figure, amply documented in the earlier Jewish literature, who sought an abode on Earth, but was there rejected, rather than from information concerning a recently deceased historical individual." Jenže jednotlivé gnostické sekty mezi sebou soupeřily. A větší kredit dostala ta, která začala tvrdit, že její učení je podloženo reálnými lidmi a zázraky a mohla se opřít o "historické" záznamy – evangelia. Začal doslova hon o to, který text které školy bude nejdůvěryhodější. A k tomu sloužil zápas o seznam apoštolů, kde se každá škola snažila protlačit svého vůdce co možná nahoru … Je zjevné, že brzy v souboji o supremaci přestalo stačit pouhé tvrzení, že zakladatel školy měl vidění Ježíše. Bylo nutné tvrdit, že byl jedním z Ježíšových žáků. "That made their church much more authoritative than churches whose founders had only had visions." Ale ještě větší sílu měl nárok, že zakladatel místní církve je Ježíšův příbuzný. Toto pověření však bylo zpochybněno vložením textů o sporech Ježíše s vlastní rodinou: "So, you will make Jesus be rude to his mother at the wedding at Cana: “Woman, what have I to do with thee?” [John 2:4] You will have him reject his entire family at once as in Mark 3:3ff: “There came then his brethren and his mother, and, standing without, sent unto him, calling him. …And he answered them, saying, Who is my mother, or my brethren? And he looked round about on them which sat about him, and said, Behold my mother and my brethren! For whosoever shall do the will of God, the same is my brother, and my sister, and mother.”" Nakonec katholická církev existenci Ježíšových příbuzných zcela odmítla, s výjimkou jeho Matky."

  A i kdyby snad Jošua opravdu žil, tak to nebyl žádný křesťan, nýbrž židovský prorok.

  OdpovědětVymazat
 30. Světové židovstvo je souhrn všech Židů, kteří žijí po celém světě. Všechny židovské organisace jsou v WJC zastoupeny, a proto je WJC jeho representantem.

  OdpovědětVymazat
 31. Re: GP a SŽ

  No to je právě pěkná kravina. Ale chápu, že když je někdo posedlý škatulkami, věří i tomu, že je každý organizován. Medvídek Kadílek s Prasátkem sice Králíčkem organizováni jsou, ale to je tak všechno.

  OdpovědětVymazat
 32. Jsou samozřejmě lidé, kteří na všechny serou. Jejich volba; ty nelze brát v potaz.

  OdpovědětVymazat
 33. Do pytle, uvědomte si aspoň, jak inkonzistentně se na Vašem blogu definuje Žid. Když sem kdysi Vodník postoval ten slaboduchý článek o tom, že Židé by měli skládat přísahu věrnosti České republice, a já se ho zeptal, jak by Žida definoval, když autor článku psal, že na krvi nezáleží, tak mi Vodník odepsal, že podle příbuzných... A Vy teď zase operujete vágním pojmem ukradeným Hitlerovi, který nemá s realitou nic společného.

  OdpovědětVymazat
 34. Ať si ho každý definuje, jak chce. Je to národnost jako každá jiná. Žid je ten, kdo se jako Žid cítí a je za Žida ostatními považován.

  OdpovědětVymazat
 35. P. S. Co s tím má společného Hitler, to nechápu.

  OdpovědětVymazat
 36. Jestli ten "Hitler" nebude způsoben spíše tím, že umíte chabě česky.

  OdpovědětVymazat
 37. Ad křesťanství:

  Ano, to zní velmi pravděpodobně.

  OdpovědětVymazat
 38. Ve vašem odkazu není o "světovém židovstvu" ani slovo...

  Už byste si mohl konenčně uvědomit, že to, že někdo sere na bioformy jako je Langer nebo Emmerová, ať už mají předkožku či ne, ještě neznamená, že sere na všechny. Že Vy jste tímto světem tak pohlcen, že mu dokonce převážně věnujete svůj blog, ještě neznamená, že je to správné.

  OdpovědětVymazat
 39. Ano, světové tam není, protože ten text je o náboženství.

  Že Vy jste tímto světem tak pohlcen, že mu dokonce převážně věnujete svůj blog, ještě neznamená, že je to správné.
  Tak to není. Debata byla o VŘSR a o tom, zda se za něj mají Židé omluvit. Pokud Vás irrituje pojem "světové židovstvo", OK, nebudu ho používat, ačkoliv World Jewry je naprosto standardní sousloví.

  OdpovědětVymazat
 40. Tak to je. Svět těch bioforem, kteří jsou většinou stejní nikdové jako české "celebrity" zaujímá u Vás hodně prostoru.

  Ale k problému "světového židovstva". Vás z antisemitismu samozřejmě nepodezírám, ale myslím, že ten termín není vhodný. Ne že by mě nejak zvlášť iritoval, ale v minulosti byl dost často účelově využíván (nejen malířem pokojů) k navození dojmu, že existuje globální spolčení všech Židů, jehož jediným cílem je škodit slušným lidem (prototypem jsou Protokoly sionských mudrců). Samozřejmě pochybuji, že něco takového existuje, ačkoli uznávám, že existují určité židovské zájmové skupiny.

  A pokud Vám jde o VŘSR, tam s Vámi nesouhlasím. Snad i proto, že jste uvedl tu analogii s poválečným vyhnáním Němců. Ne snad, že toho by se účastnili všichni Češi, ale byl to akt státní zvůle. Oproti tomu VŘSR nebyla organizována žádnou židovskou organizací - komunistické strany nebyly čistě židovské organizace. Bylo by to tedy spíš jako kdybyste chtěl po českém státu, aby se omluvil třeba Německu za činnost sériového vraha orientujícího se na dorostenky z NDR.

  OdpovědětVymazat
 41. OK. Pokud pojem "světové židovstvo" v sobě implicitně navozuje dojem spiknutí, budu hovořit o Židech, to je to samé.

  Oproti tomu VŘSR nebyla organizována žádnou židovskou organizací
  OK, beru to jako argument. Nicméně zatímco Italové zavinili fašism, Němci nacism, tak Židé společně s Rusy kommunism.

  OdpovědětVymazat
 42. No, to už je věc názoru.
  Nicméně třeba já jsem na té názorové straně, že Italové ani Němci nezavinili nic. Stejně tak by se dalo tvrdit, že nacism zavinili Francouzi Versailleskou smlouvou. Tím méně pak samozřejmě věřím tomu, že třeba australští Ž(ž)idé zavinili VŘSR, i když byste mi třeba dokázal, že dvacet Židů z Melbourne posílalo Trockému kapesné.

  OdpovědětVymazat
 43. Že jsme všichni jenom protoplasma (a že život je jen náhoda), zpívali už V+W.

  Velmi správně vylučujete kolektivní vinu a zpochybňujete kolektivní identitu, resp. možnost jejího zastoupení v jiném než státním útvaru. Dovolil bych si však podotknout, že za Protektorátu většina Čechů pokládala za svého nejvyššího představitele Beneše a nikoli Háchu (neřešme, zda oprávněně), a nelze tudíž vyloučit možnost, že něco podobného existuje v židovské diaspoře.

  OdpovědětVymazat
 44. nacism zavinili Francouzi Versailleskou smlouvou.
  Přispěli tomu, ale odpovědnost nenesou. Tu má vždy až ten poslední v řadě.

  Tím méně pak samozřejmě věřím tomu, že třeba australští Ž(ž)idé zavinili VŘSR
  OK, byli to ruští Židé. Nicméně stejně jako odpovědnost za Gottwalda mají i Ostraváci, tak odpovědnost za Trockého a spol. mají i australští Židé (židé nikoliv, stejně jako pravoslavní rovněž ne).

  OdpovědětVymazat
 45. No, asi teď mluvíte o "odpovědnosti" jako o právním pojmu, tak asi máte pravdu.

  Já jako právní bezvědomec ho beru spíš pocitově, takže to tak jasné nemám.

  OdpovědětVymazat
 46. Ještě Re: Tomáš Pecina

  Jistě, JHVH byl určitě nad carem, ale to asi není relevantní. Lokální rabín taky možná byl nad carem, ale to zase není globální. Tu a tam se objevil nějaký ten nadlokální jurodivec, jako třeba ten, co způsobil chasidismus (zaboha si nemůžu vzpomenout na jméno), ale to mohlo být Rusům spíš k smíchu.

  A Re: Guy Peters: Tak odpovědnost Ostraváků za Gottwalda by mě nikdy nenapadla. Odpovědnost jeho rodičů, učitelů, kamarádů, Treponemy pallidum, to jo, ale jak k tomu přijdou Ostraváci, zvlášť když mají tak hezké město.

  OdpovědětVymazat
 47. Pánové, diskutujete úplně pod úroveň a mimo fakta: Gottwald pochází z Dědic, což je (dnes) součást Vyškova na Moravě, města kousek od Brna.

  OdpovědětVymazat
 48. Re Tomáš Pecina:
  No vždyť píšu, že nechápu, proč by za něj měli být odpovědní Ostraváci, ne?

  OdpovědětVymazat
 49. Opět jsem nebyl pochopen. Asi sem nebudu psát složitější úvahy. Gottwald jako člověk pochopitelně nemá s Ostravou nic společného, větou: "Nicméně stejně jako odpovědnost za Gottwalda mají i Ostraváci, tak odpovědnost za Trockého a spol. mají i australští Židé," jsem chtěl vyjádřit toliko metafysickou (nikoliv právní!) odpovědnost všech Čechů, tedy i Ostraváků, za Gottwalda a Beneše, stejně jako všichni Židé (včetně australských) mají metafysickou odpovědnost za Trockého a Jagodu.

  Chasidism založil Ba'al Šem Tov.

  OdpovědětVymazat
 50. Děkuji za vysvětlení, faktem je, že mnozí Pražané mají o geografii Moravy (a vůbec o "venkovu") značně fragmentární představy, proto jsem Vaši úvahu interpretoval zjednodušeně.

  OdpovědětVymazat
 51. G.P.:"Asi sem nebudu psát složitější úvahy."

  Ono ani tolik nejde o to, že by ta Vaše úvaha byla tak strašně složitá, jako spíš o to, že je z mého pohledu naprosto zcestná. Mě by totiž nenapadlo činit Mimoňáky zodpovědné za nic z mých špatných skutků, ani kdybych znásilnil 2 845 674 jehňat. Odpovědnost bych přisuzoval jedině sobě, maximálně tak ještě svým rodičům, že tak zvorali výměnu genetických informací...

  OdpovědětVymazat
 52. Vždyť říkám, že je příliš složitá. Nejde vůbec o to, co napácháte Vy. Kdyby však Nové hnutí starých borců zabilo 476 548 200 kůzlat, byl byste za odpovědný (morálně, nikoliv právně).

  Pokud národ nepřijme odpovědnost za své dějiny, zůstává ve stavu ničivé amorality. To je i náš případ ve vztahu ke kommunismu. Cf. případ Adolfa Schwarzenberga.

  OdpovědětVymazat
 53. A já trvám na to, že složitá není, jen úchylná. Dokladem je i to, že jste jako svůj poslední příklad zvolil "Nové hnutí starých borců". To je totiž něco zcela jiného než Vámi původně osočovaná Ostrava a Austrálie. Členství v nějakém spolku je výsledkem volního rozhodnutí, což se o vašem bydlišti úplně říct nedá, o rodišti už vůbec ne. Jistě, že pokud se "Nové hnutí starých borců" bude věnovat genocidě Němců, pak všichni jeho členové budou mravně odpovědní, ale nechápu, proč by měli za totéž být odpovědní obyvatelé Boru u Tachova, kteří nevstoupili do "Nového hnutí starých borců".

  Takže ještě jednou zdůrazňuji, můj nesouhlas s Vámi není dán strašlivě rafinovanou komplikovaností Vašich myšlenek, ale pouze tím, že já s Vaší základní tezí nesouhlasím, podobně jako mi je cizí kanibalismus bez ohledu na to, jak složitě své pohnutky kanibal vysvětluje.

  OdpovědětVymazat
 54. Možná je to tím, že naše úvahy již přestaly být úvahami a staly se plácáním a tlacháním.

  Nové hnutí starých borců jsem myslel tak, že byste ho inspiroval ideově, ale to jsem neřekl, uznávám. Avšak i v případě, že byste ho založil, tak byste byl právně odpověden jen do výše svých skutků. O právní odpovědnost mi však nejde a nešlo.

  Jde o jakousi karmu. Jde mi o to, že nějaké společenství je "zdravé" (problém toho slova je, že zní nacisticky. To je další věc, kterou by bylo dobré řešit a LW asi na to není správný prostor (další nacistické slovo): Zda se slova mohou zdiskreditovat. Slova přeci za nic nemohou.), jiné evidentně nemocné. Za to druhé se obvykle považuje výmarská republika. Je na tom něco nebo ne? Je dnešní ČR zdravá nebo není? O to vše mi šlo a nebyl jsem pochopen.

  OdpovědětVymazat
 55. "Je dnešní ČR zdravá nebo není?"

  Konečně rozumná řeč. Odpověď je snadná, ale s Vaším původním žonglováním nemá co dělat:

  Je stejně nezdravá, jako kterákoli jiná, protože všichni lžou a serou mě.

  OdpovědětVymazat
 56. Tato paušální odpověď je poněkud bezcenná.

  OdpovědětVymazat
 57. Ježíš měl kněze? Biskupy? Bibli?
  Biskupové jsou nástupci apoštolů, kněží (a jáhni a žalmisté) jsou jejich pomocníci. Bible je Slovo Boží, kde jsou zaznamenána Kristova slova a některé jejich konsekvence.

  OdpovědětVymazat
 58. Vaše původní otázka je zase úchylná. A co je lepší?

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>