25. září 2008

President republiky diskutuje na Jiném právu

Ačkoliv nelze úplně vyloučit, že se někdo za presidenta republiky toliko vydává, myslím, že se jedná o pravého Václava Klause. Je to zřejmě úplně poprvé, kdy diskutuje mimo svůj vlastní blog.

Updated: Protože původní příspěvek byl anihilován, odstranil jsem odkaz a jeho text přetiskuji sem:
Dobrý den, ačkoliv zastávám názor, že renomovaný odborník publikuje výhradně v tištěných periodicích, považuji za nutnost přistoupit k reakci na některé zde zvěřejněné myšlenkové výrony. Je skutečností, že právnické vzdělání jako dovednost humanitní nezná univerzální pravdy exektních vědních oborů. Zastáváme-li však východisko demokratického fungování státu, ohraničujeme své uvažování doktrinou, jíž musí ustoupit některé z možných výkladů skutečnosti. Jinými slovy, jsem-li demokraticky uvažující, musím opustit výklady, které demokratická východiska popírají. Kritika mého projevu u Ústavního soudu je projevem nepochopení takového chápání, tj. demokratické ideologie a každý, kdo se k ke kritice připojí, je popíračem hodnot, na kterých stojí moderní západní svět. Je naprosto nepřípustné, aby nad nejvyšším zákonem státu existovaly hodnoty jiné, ať už je nazveme přirozeným právním či doktrinou lidských práv. Jejich nadřazení Ústavě vede k pseudoprávním a pseudodemokratickým excesům s důsledky vedoucími k popření všech hodnot a vytvoření relativity těch jistot, které jsou dosud jasně specifikované a uznávané.
Konkrétním výtkám svého projevu se věnovat nehodlám, apeluji však na důsledné sledování mých kroků v pozici prezidenta, ze kterých je jasně patrný skutečný charakter mého jednání. Na závěr s ohledem na zde učiněnou adoraci p. Pitharta (učiněnou doufám nikoliv z důvodu právnické kolegiality) podotýkám, že realita politického života ukázala, čí názory jsou životaschopnější a čí myšlenky zapadají do kožených vazeb učených knih. Děkuji, Václav Klaus.

Dlouho jsem si myslel, že text je pravý, ale další příspěvek: "Co si to dovolujete? Jak se jen opovažujete? Jednou si vzpomenete, až se budete chtít obléci do soudcovského taláru. VŠECHNY si vás pamatuju. Všechny! VK," ukázal, že jsem se s nejvyšší pravděpodobností mýlil.

1 komentář:

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>