1. září 2008

Udal p. Zuna, nebo bude jen žalovat?

Tomáš Pecina mne upozornil na naprosto zmatenou zprávu šifry jp v Právu. Z této karikatury na informaci nelze seznat, zda p. Zuna už udal a nyní se chystá též žalovat, nebo zda žalovat nikoho nebude, nýbrž bude jen udávat.

1 komentář:

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>