14. září 2008

Michal Semín o Rusku

Je vždy osvěžující si přečíst něco, co nezapadá do mediálního mainstreamu. Tak i hlas katholického ultrakonservativce: "Ruský národ byl nejmocnějším národem Sovětského svazu, a nese tedy největší míru odpovědnosti za spáchané zločiny a příkoří, způsobená okolním národům. Přesto bychom neměli zapomínat na to, že příčinou rozpínavosti SSSR nebyla snaha Ruska dobýt svět, ale mesianistická ideologie komunismu, jež byla Rusku implantována zvenčí. Komunismus se nezrodil v Rusku (většina bolševických vůdců byla židovského původu) a je to jen shoda historických okolností a určité rysy ruské národní povahy, jež z Rusů učinily mozkové centrum komunistické říše. Komunistická ideologie hraje v současné ruské společnosti jen zanedbatelnou roli. Daleko důležitější úlohu dnes hraje státem podporované národovectví a pravoslaví. Tím se také dnešní Rusko liší od Západu, kde je ohled na národ či náboženství ze strany státu téměř nulový. Mám k ruskému pravoslaví z řady důvodů kritický postoj, ale jedno mu upřít nemohu – v dnešním Rusku je hrází proti libertinismu, trůnícímu v západních demokraciích."

Pozornosti doporučuji i následnou diskussi mezi autorem a Leo Pavlátem.

Updated.

13 komentářů:

 1. Touto argumentací můžete obhajovat nacismus, který také nebyl Němcům vlastní, ale byl jim implantován zvnějšku (z Itálie).

  O funkci pravoslavné církve jako hráze proti západním liberálním (nesprávně libertinským) vlivům mám své pochybnosti, rozhodně mi nepřipadá, že by tento vliv poměřovatelný s vlivem nedávné ruské historie.

  OdpovědětVymazat
 2. No, řekl bych, že s presentovanými názory spíše nesouhlasím. Přesto je považuji za natolik pozoruhodné, abych na ně kvůli rozmnožení discoursu odkázal.

  OdpovědětVymazat
 3. Ad TP: nacismus jim sice nebyl vlastní, ale tento druh totality se identifikoval s národem, na rozdíl od kommunismu, který byl programmově internacionální.

  Jinak ten Pavlát, to je opravdu klassika!! :-)) To by se zase podle mě mělo studovat v hodinách psychologie diskusse, v oddílu manipulace, vyhýbání se, odvádění, mlžení atd.

  OdpovědětVymazat
 4. Ale kdepak, komunismus byl instrumentem ruské nadvlády, ve vrcholné fasi ruské světovlády. Jako internacionální byl pouze marketingově přebalen pro potřeby expanse, jinak, pro domo, to byl nacionalismus jako víno.

  OdpovědětVymazat
 5. Ad TP: to je doležalismus jako víno. Ruské pravoslaví bylo zdecimováno, z ruské kultury bylo vybráno, co se hodilo. Rusové začali skutečně hýbat touto kommunistickou velmocí až po WWII, stavěli na tom, co už bylo vytvořeno na hromadách desítek milionů ruských mrtvol. A ani pak nelze mluvit o nějaké "rusifikaci" např. u nás. To už dnešní spontánní amerikanisace je intensivnější.

  OdpovědětVymazat
 6. Vodníku, Vy nikdy nepřestanete přeceňovat offiální prohlášení. Jako by bylo podstatné, co kdo o sobě tvrdí, místo toho, kým opravdu je.

  Pokud je kommunism internacionální, jaký je rozdíl mezi Stalinem a Trockým? Pokud je kommunism internacionální, proč SSSR anektoval Pobaltí a Besarábii? Proč Stalinovi nestačilo, aby tato území byla jen formálně samostatnou kolonií jako třeba ČSR?

  Doležal má totiž hlubokou pravdu. Brežněv byl Rus, nemůžete, popřít, že ne. Kdyby se jako Rus necítil, proč by roce 1952 měnil svou národnost z ukrajinské, když oba rodiče byli ethničtí Ukrajinci? Možná jeho identita Rusa byla na druhém místě, po kommunistovi, ale byla, nemůžete ji tak svévolně škrtnout, jak činíte.

  Vedení SSSR bylo plně ruské už od poloviny 20. let. Ruské mrtvoly byly ruské, protože jiné mrtvoly nebyly k disposici. Když kommunism vznikl v Rusku a až do 1940s neexpandoval, nemohly tam být třeba české mrtvoly.

  A ani pak nelze mluvit o nějaké "rusifikaci" např. u nás.
  Ne, povinná maturita z ruština opravdu není rusifikace. Ruská národní hymna (nikoliv Internacionála jako hymna kommunistického hnutí) byla jasná známka toho, že ČSR je pouhou ruskou gubernií.

  OdpovědětVymazat
 7. Stalin udělal apel na patriotismus Rusů ve chvíli, kdy sovětské říši teklo do bot. Ti Rusové, kteří mřeli jako mouchy v sovětském gulagu, pak mřeli jako mouchy při záchraně tohoto imperia v boji proti nacismu. Tím si také učinili tuto říši přeci jen tak trochu svou. Teprve po WWII lze mluvit o relevantní účasti Rusů na vedení SSSR, bohužel, řada otázek kolem tažení proti Židům, Stalinovy smrti a Žukovově puči zůstává nejasných (jako je tomu v takových případech obvyklé).

  Ruština byla lingua franca socialistického bloku, bylo to přirozené řešení, žádná rusifikace. Zde se maturuje z angličtiny, je ovšem pravda, že spontánní amerikanisace západoevropských národů je mnohem intensivnější (a zhoubnější) než Vámi (IMHO zcela neprávem) postulovaná rusifikace národů socbloku.

  OdpovědětVymazat
 8. Ovšem pouze díky tomu, že ruština byla nenáviděná a tak se ji nikdo pořádně nenaučil, z protestu.

  OdpovědětVymazat
 9. Osobně jsem přesvědčen, že komunimus v Rusku krom masivního židovského vlivu má kořeny též v řadě jiných věcí, jednou z nich je paradoxně pravoslavná idea, která s ruským národem v mnohých ohledech nepočítá.

  Komunismus byl především směsicí komunistické ideologie a reality socialistického státu, nástrojem ruského vlivu až v mnohem menší míře, byť se tam tento prvek též někdy vyskytoval. Třeba rusifikace Pobaltí nebyla podle mě zamýšlena jako územní expanze Rusů, ale pokus o vnitřní rozklad území okupovaných svobodných národních států.

  Sovětský svaz se však stal v jistém smyslu ruskou záležitostí až řadu let po svém rozpadu, kdy se Rusko začalo k některým částem jeho odkazu selektivně hlásit, ale to je již záležitost prapagandy současného ruského vedení, ne reálného historického navázání.

  OdpovědětVymazat
 10. Ad TP: s nenávistí k ruštině máš jistě pravdu, ale nevím, jak to souvisí s tím, že u nás nikdo žádnou opravdovou rusifikaci programmově nezaváděl.

  Ad ahl71: vysvětlete, prosím, to, jak podle Vás "pravoslavná idea, která s ruským národem v mnohých ohledech nepočítá" je jedním z kořenů kommunismu? Ruská pokorná a hierarchická mentalita, organisace Církve, ikona a její theologie - toho všeho se rudý ďábel mohl zmocnit a zneužít toho, ale co jste těmi slovy myslel Vy?

  OdpovědětVymazat
 11. Je nutné uznat, že zatímco dnes se v celé řadě českých společností (stejně jako v západní Evropě) zavádí jako pracovní jazyk angličtina, za 40 let komunismu se to s ruštinou nedělo.

  OdpovědětVymazat
 12. "Ruská pokorná a hierarchická mentalita"

  Hierarchická ano, ale pokorná? Rusů jsem potkal hodně, ale pokorného ještě ne. A že by třeba pravoslaví v Dostojevského podání bylo nějak pokorné...

  OdpovědětVymazat
 13. Zřejmě známe každý jiné Rusy a nebo si pod pojmem "pokora" představujeme něco jiného. Dostojevského "messianismus" pokoru nevylučuje.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>