12. září 2008

Jsou katholíci homofobní?

Jan Záruba narazil na zajímavý problém: Jsou katholíci homofobní? Je to problém stejného druhu jako: Jsou pravoslavní antisemitští?

Nemá smysl debatovat o míře korrelace. Je rovněž zjevné, že mezi katholíky mnoho LGBT aktivistů nebude. Skeptický postoj k homosexuální ideologii však z nich ještě nedělá homofoby per se. K tomu se ještě musí přidružit intolerance, odpor k jinakosti a hluboký fanatism, tedy de facto nenávist k lidem.

Problém všech homofobů je indoktrinace. "Občanská práva na úkor řádné rodiny ale nesmí dostat," píše IoannesM. Od kdy jsou něčí práva na úkor jiného? To je právě ta ústřední, ničím, nepodložená these intolerantů. Mají pocit, že když homosexuálové budou mocí žít svobodně, když bude zakázána jejich diskriminace, že se zhroutí tradiční hodnoty a zbortí se svět.

Osobně nepovažuji homosexulitu za natolik přitažlivou, že i kdyby byla sebevíce propagována, že by nějaký heterosexuál kvůli tomu odhodil svou orientaci, rodina skončila, porodnost se snížila. Je proto zjevné, že podobné obavy homofobů jsou největším důkazem jejich latentní, potlačené, homosexuality.

Homosexuálové jsou stejní lidé jako my. I oni mají stejnou touhu po posvátnu, i oni chtějí zakoušet obřady. S výjimkou severských zemí naprostá většina lidí žije v manželství. Pokud homosexuálům stejnopohlavní manželství odepřeme, činíme z nich lidi druhé kategorie, kteří nemají nárok na státem posvěcený láskyplný monogamní vztah. To je ten hlavní důvod, i když ani nesmírnou byrokracii jako způsob, jak obejít potřebu úředně posvěceného vztahu, rozhodně nepovažuji za elegantní řešení.

Je na čase registrované partnerství zrušit a nahradit ho regulérním manželstvím osob stejného pohlaví, se stejnými právy, včetně ničím neomezené adopce.

Jinak sdílím názor, že starý Řím zanikl vinou křesťanství. Bylo legalisováno v roce 313 a netrvalo ani 200 let (476) a tisíciletá říše zanikla.

32 komentářů:

 1. Mýlíte se, resp. nevyjadřujete se přesně. Co je to "starý Řím"? Město? Říše? Myslíte "antický Řím"? Ten zanikl pouze na Západě, zatímco na Východě se přerodil a pokračoval jako "křesťanský Řím". Město Řím padlo 410 a opět 455, křesťanský Řím, počítáme-li ho od založení Konstantinopole, trval déle než ten antický.

  Křesťanství tedy "východní, nový Řím" naopak obnovilo a povzneslo, zatímco západní, starý Řím se rozložil sám, křesťanství k tomu přispělo leda nepatrně (pokud vůbec); protože jinak byste musel vysvětlit, proč nerozložilo Říši perskou, indickou, později arabskou nebo čínskou, a nebo barbarská společenství, která ohrožovala Řím.

  OdpovědětVymazat
 2. Byzanc nemá s Římem prakticky nic společného.

  U tak multikausálního jevu těžko soudit. Jed z Judey říši perskou, indickou, později arabskou nebo čínskou neinfikoval.

  OdpovědětVymazat
 3. Byzanc nemá s Římem prakticky nic společného.
  Obávám se, že byste toto odvážné tvrzení neobhájil. Je to téma k samostatné diskusi, ale nevím, zda by se nám ji tady podařilo rozproudit. Ale i v takovém případě křesťanství tuto říši vytvořilo a udrželo přes tisíc let (tedy déle než antický Řím), nemůže tedy být zhoubné a destruktivní samo svou podstatou.

  "Jed z Judey" dělal všechno proto, aby dotyčné říše infikoval, ale z jakéhosi důvodu byly tyto říše - na rozdíl od Římu (proč?) - proti tomuto jedu imunní.

  OdpovědětVymazat
 4. Ano, v tom se shodneme. Nemyslím si, že křesťanství je destruktivní samo svou podstatou. Jako tmel orientální despocie funguje dobře.

  Podívejte se na 100 let obludného křesťanského pronásledování pohanů (353–472). "The triumph of Catholic[–Orthodox] Christianity over Roman paganism, heretical Arianism [and] pagan barbarism was certainly due in large part to the support it received, first from the declining Roman state and later from the barbarian monarchies."

  OdpovědětVymazat
 5. Západořímské císařství bylo takovou orientální despocií než upadlo. Moc senátu závisela na libovůli císaře. A proč se nenechaly "tmelit" despocie perská nebo čínská? Ne, skutečná příčina zániku římské civilisace je v ní samé. Kdyby té nebylo, přerodila by se celá říše stejně jako její východní polovina.

  OdpovědětVymazat
 6. No, byly tam některé významné svobody, například náboženská. Kdyby to byla jen despocie, natož orientální, tak bychom po něm dnes v Evropě ani nevzdechli.

  Ne, skutečná příčina zániku římské civilisace je v ní samé.
  To mnoho neřeklo. Zatímco Řekové měli ke křesťanství vždycky sklon (naprostá většina křesťanů na Západě byli řečtí ex pats), racionální Římané k němu přistoupili později, obvykle z donucení. To římskou říši zahubilo a na východě ji přeměnilo v orientální tyranii s obludnými tresty jako je vylupování očí, uřezávání jazyka, nosu apod.

  OdpovědětVymazat
 7. Náboženská svoboda v Římě zahrnovala uznání římského pohanství. Křesťané nebyli pronásledování za to, že se klaní Trojici. Křesťané byli pronásledováni za to, že se odmítli klanět (a přinášet oběti) římským bohům. V některých orientálních despociích měli také období relativní náboženské svobody; myslím, že se od starého Říma nijak výrazněji neodlišovaly, pokud si nějaký Caligula, Nero nebo Caracalla rozhodl nakašlat na senát.

  Vaši pověru o tom, že západní Evropa byla "lidštější" než Byzanc, už jsem jednou vyvracel. Je zajímavé, jak se ty předsudky, šířené západními pseudokřesťanskými supremacisty, urputně drží.

  OdpovědětVymazat
 8. O registrovaném partnerství toho již byl napsáno hodně. I přes všechny ty prapodivné formulace či naopak mlčení zákona není pochyb o tom, že je to institut určený pro homosexuály.

  Podle mě by to mělo být řešeno zcela odlišně. Manželství by mělo být zachováno jako svazek dvou lidí, muže a ženy s dalšími jeho atributy, a oproti tomu by mělo občanské právo nabídnout možnou úpravu vztahů pro další lidi. Např. 2-3 smluvní typy, jejichž ustanovení by byla vesměs dispositivního charakteru. Takovéto smoulovy by mohli uzavírat nejen dvě osoby stejného pohlaví, ale třeba i osob více, dlouholetí kamarádi, stará paní s nájemnicí, která se o ni stará atd.

  I homosexuálové (někteří) nají zajisté rádi rituály a rozhodně by jim nikdo neměl brátit, aby podpis takovéto smlouv spojili s rituálem připomínajícím svatbu (či cokoliv jiného) a stejně tak si již dnes mohou před kruhem svých blízkých či třeba náboženskou společností uzavřít něco, co si oni budou pro sebe nazývat sňatkem.

  Když princip nediskriminace, tak možnost si smluvně jedním podpisem uspořádat své vztahy nejen pro mononogamní homosexuální vztahy, ale i pro celou škálu vztahů jiných. Důvody pro privilegované postavení manželství tu vidím, ale opravdu nechápu, proč by v úpravě vztahu odlišné od manželství měla mít nějaké výhody dvojice homosexuálů oproti jiným skupinám, např. i trojici homosexuálů.

  OdpovědětVymazat
 9. Ano, křesťané zpupně odmítli římské státní zřízení. Byli pronásledováni zcela po právu, a to to ještě pozdější církevní ideologové nafoukli.

  Ano, s královrahy se na Západě nemazlili. Ale to byla výjimka; královražda nebyl právě běžný zločin. Kolik bylo takto brutálně popraveno lidí? Určitě méně než tucet. Kolik lidí naproti tomu bylo v Byzanci zmrzačeno? Oslepování tam byl zcela standardní trest – holt orient. A sv. Irena je vrchol nelidskosti, popření mateřství v samotném principu.

  OdpovědětVymazat
 10. Obávám se, že erotický (ať to odlišíme od jiných druhů lásky) vztah je možný jen mezi 2 dospělými lidmi. Ano, polygamie také existuje, ale je otázkou, co je za ní.

  Nechápu, proč by kamarádi měli mezi sebou uzavírat smlouvu. Budou snad vychovávat děti? Stará paní s nájemnicí má smlouvu již teď, proč to měnit?

  rozhodně by jim nikdo neměl brátit
  Ano, ale oč tu běží je to, aby jim stát tento rituál sám zorganisoval.

  celou škálu vztahů jiných.
  Nicméně stejnorodých. Nájemnice s pronajímatelem rodinu netvoří, je mi líto.

  Důvody pro privilegované postavení manželství tu vidím
  Jaké? Že soulož heterosexuálů vypadá jinak než homosexuálů? To je tedy opravdu pádný důvod.

  ale opravdu nechápu, proč by v úpravě vztahu odlišné od manželství měla mít nějaké výhody dvojice homosexuálů oproti jiným skupinám, např. i trojici homosexuálů.
  Až bude legalisováno mnohoženství, tak s tím přijďte. Dříve opravdu ne.

  OdpovědětVymazat
 11. Obávám se, že erotický (ať to odlišíme od jiných druhů lásky) vztah je možný jen mezi 2 dospělými lidmi.

  Ale proč jednoduchou smouvu spojovat s erotickým vztahem? Pokud si chce někdo jedním podpisem vyřídit zastupování v běžných věcech, věci z oblasti zdravotnického práva, zavázat se k vyživovací povinnosti atd., žádný erotický vztah k tomu nepotřebuje.

  Osobně je mi cizí heterosexuální polygamie, natož pak monogamní i polygamní homosexulita, ale pokud si někdo v takovém vztahu či domácnosti žije, nevidím důvod, proč mu neumožnit jednoduchou úpravu vztahů s jeho partnery, aniž by stát nějak formálně vyzdvihoval jeho prapodivné sexuálně-vztahové preference, natož jim organizoval nějaké svatbičky ve stylu těch v Salo, aneb 120 dní Sodomy. Opravdu nevidím zásadního rozdílu mezi dvojicí a trojicí homosexuálů, kteří spolu žijí, krom toho, že možná jejich společná soulož vypadá jinak a jedná se o vztah tří a ne dvou lidí. Hnusí se mi to oboje, ale pokud věci ze své ložnice netahají "na ulici" či do politiky, neohrožují nikoho pohlavní chorobou atd., nic mi do toho není.

  Stejně tak by měla být umožněna i podobná smlouva lidem ve vztazích neerotických.


  ..., aby jim stát tento rituál sám zorganisoval.

  V tomto ohledu se však lišíme, pro mne je přijatelná tolerance k takto sexuálně odlišným lidem, nikoliv jejich aktivní podpora ze strany státu pro jejich sexuální odlišnost. Žádoucí je též umožnit lidem právní úpravu jejich vztahu směrem k jednoduchosti a větší smluvní volnosti, bez ohledu na charakter jejich vztahu.

  Samozřejmě věci jako prezekuce těch, kteří s privilegii pro homosexuály nesouhlasí, nápadně připomíná situci, kdy se původně ustiskované a pak tolerované křesťanství stalo státním náboženstvím.

  OdpovědětVymazat
 12. Ano, křesťané zpupně odmítli římské státní zřízení. Byli pronásledováni zcela po právu
  Ano, despocie, ať orientální nebo středomořská, si to právo osobuje. Proto mezi nimi není významnějšího rozdílu, potažmo ani co se týče náboženské svobody.

  Kolik bylo takto brutálně popraveno lidí?
  Viděl jste Braveheart? Slyšel jste o Šimonu Abelesovi? Viděl jste Kladivo na čarodejnice? Slyšel jste o španělských autodafé? Dejte si do Googlu "martyrs of Gorkum" (i když to, pravda, nebyla legální poprava). Byzanc takový "výjimečný trest" neznala ani pro kralovrahy.

  Kolik lidí naproti tomu bylo v Byzanci zmrzačeno? Oslepování tam byl zcela standardní trest – holt orient.
  Ano. Bylo to milosrdnější než smrt. Dotyčný mohl přinést pokání a evt. se aspoň částečně těšit ze života, byť bez nosu nebo slepý. Na Západě ho rovnou ubezdušili - upálili, vpletli do kola, utopili, roztrhali 4 koňmi - proti tomu je sv. Irena prkotina! Mimochodem uši a jiné okončetiny se řezali na Západě stejně běžně - běžte se podívat ke sv. Jakubu na Staré Město!

  OdpovědětVymazat
 13. K Byzanci. Žádná Byzantská "říše" neexistovala. Byl to neživotaschopný, vskutku orientální celek, který fungoval jako velkosklad zásob pro každého, kdo si tam chtěl dojet. Kyjevci tam byli každou sezónu pro sklizeň. Byzantská "říše" nebyla stát, ale sekta. Stejně jako Svatá říše římská nebyla, jak pravil Voltaire, ani svatá, ani říše, ani římská, byla po většinu svých dějin Byzanc městský stát o rozloze zhruba České republiky, která hrála nulovou roli v chaosu stěhování národů. Je třeba hlavně zdůraznit, že nejnebezpečnější barbaři, jako byli Vandalové, byli křesťané. Ano, Vandalové byli ariánští křesťané. Ať svět shoří kromě chrámů, Kristus přichází. Tehdejší křesťanství se svou Apokalypsou, která přijde zítra, totiž pozítří, totiž nejpozději do příštího pátku, byli jistě významnou vahou na misce zničení Římské říše, ačkoliv si na rozdíl od Gibbona a Guye nemyslím, že nejvýznamnější. Je nicméně jasné, že křesťanství se svými čistkami, ničením vědeckých knihoven, pronásledováním lidí, kteří nic neudělali a očekáváním konce světa nepochybně bylo jednou z velkých rozkladných sil v rámci Říma. Nepochybně. Stejně jako nepochybně sehrála církev v chaosu následujících století významnou roli, když díky své zaujatosti věděním a posvátné autoritě dávala světu aspoň trochu tvar. Blbý tvar lepší než žádná forma.

  OdpovědětVymazat
 14. Příčiny pádu Říma nelze spatřovat v jediné věci, ale nejdůležitější byla ztráta víry Římanů v Řím. Dokud byla myšlenka Říma něčím, za co stálo jeho obyvatelům položit život, měl šanci na přežití.

  Vzestup křesťanství nebyl nějakou příčinou úpadku Říma, ale důsledkem toho, že v době úpadku hodnot lidé hledali hodnoty nové. Stěhování národů Řím dorazilo.

  OdpovědětVymazat
 15. Žádná Byzantská "říše" neexistovala. Byl to neživotaschopný, vskutku orientální celek,
  Vy jste srandista! :-))) Tahle "sekta", jak píšete, existovala 11 století, o její hradby se rozbíjeli Peršané, Hunové, Bulhaři, Slované, Arabi, Rusové, když tam poprvé přijeli zarostlí smradlaví západní rytíři, tak jim lezli oči z důlků; suroví potomci těchto surových primitivů jako první Konstantinopol dobyli, na 60 let. Byla to nejdéle trvající a nejstabilnější říše, takže se stala synonymem strnulosti. Byla to říše, která byla svým způsobem svatá a svým způsobem i římská, což o lesích, pastvinách, tvrzích a několika městech germánských vladyků říct rozhodně nelze.

  OdpovědětVymazat
 16. Vzestup křesťanství nebyl nějakou příčinou úpadku Říma, ale důsledkem toho, že v době úpadku hodnot lidé hledali hodnoty nové.
  Myslím si totéž. Tam, kde se křesťanství uchytilo (antický svět, barbaři), byly staré hodnoty v rozkladu. Tam, kde narazilo (Indie, Persie, Arábie, Čína), byly staré hodnoty, starý ethos živé a mystika a esoterika integrální a platné.

  OdpovědětVymazat
 17. Pane Vodníku... To, co povídáte o Byzanci, je sice působivé, ale nemá to nic společného s realitou. Zjistěte si to a budete se skutečně divit. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Byzanc_1400.png

  OdpovědětVymazat
 18. Pane Sklenáři, o dějinách Byzance mám nastudováno víc než několik webových stránek. Po r. 1400 skutečně nepředstavovala víc než na mapce uvedená území. Zde ale mluvíme o tisícileté říši, nikoli o závěrečných 50 letech zkomírání. Ostatně už po r. 1260 byla Byzanc co do rozlohy a významu už jen jedním z evropských(?) států, před r.1204 neměla v Evropě konkurenci.

  OdpovědětVymazat
 19. Pane Vodníku... :-) Po Justiniánovi, což byl spíš poslední římský císař než první byzantský, vedla Byzanc své záležitosti od pěti k nule. Porazili ji (mj.) Bulhaři, Arabové, Slovani, Benátčané, křižáci a zrušili Turci. Záměrně říkám zrušili, protože obsazení přístavu, kde si skupina šílenců navzájem dává absurdně nabubřelé tituly, není vojenská porážka, ale zrušení cirkusu. Jelikož největší starostí byzantské exekutivy byly spory o liturgické detaily a dvorskou etiketu, není se co divit, že vymysleli i zcela zvláštní metodu války. Než zformovali armádu, byl už nájezdník pryč, a touto armádou pak zmasakrovali vlastní obyvatelstvo, což v "říši" utužilo bojového ducha. Říkáme-li hospodářství "turecké", nejsme přesní. Metodě vlády "v centru intriky, v provinciích bordel a svévole satrapů" se Turci naučili od Byzantinců. Že se tento státní útvar udržel skoro čtyři sta let (po roce 1000 už nemá smysl o žádném státě mluvit), je právě způsobeno jednak obrovskou autoritou někdějšího Říma, a jednak autoritou křesťanství. Proto, samozřejmě aforisticky, říkám, že Byzanc nebyla stát, ale sekta. Jejich kulturní přínos byl diskutabilní. Ano, pomohli rozšířit křesťanskou liturgii v nočnících na hlavě, ale to je tak vše, pomineme-li, že moudře prodali své sbírky antických filosofů, kterým nerozuměli, Arabům, a díky nim dnes víme, kdo byl Aristoteles, a kdo Platón.

  OdpovědětVymazat
 20. Při čtení všech zdejších postřehů vztahujících se k dějinám Byzance a starověkého Říma jsem se výtečně pobavil :-) Neznáte ještě nějaké jiné vtipy na daná témata? Btw. vliv křesťanství na rozklad římské říše je podle mého názoru enormně přeceňován.

  OdpovědětVymazat
 21. Decebale, Vy byste učinil nejlépe, kdybyste od základů přepracoval ten příšerný marxistický článek o Byzanci na wiki. Vodítko jsem Vám poskytl již před více než 2 lety. Já to bohužel učinil nemohu.

  OdpovědětVymazat
 22. Ad Decebalus: já jsem se pobavil čtením posudků páně Sklenářových. Pokud Vás pobavilo, co píšu o Byzanci já, ocením, když se o ten humorný zážitek rozdělíte i s námi ostatními. S vlivem křesťanství na rozpad římské říše jsem s Vámi zajedno.

  Ad FS: jak definujete porážku? Samozřejmě, že se všemi nájezdníky Byzantinci prohráli jednotlivé bitvy, ale kromě západních rytířů a pak definitivně Turků tu říši nikdo nedobyl. Po r.1000 na trůně stále ještě seděl Basil II. Bulharobijce a Byzanc čekala skvělá doba komnenovské renaissance a palaiologovské renaissance, která ač politicky nebyla nijak oslnivá, kulturně i duchovně představovala jedno z nejbohatších období této říše. Nevím, odkud čerpáte své informace, ale jsou to z velké části naprosté blbosti, věřte mi!

  OdpovědětVymazat
 23. Slovem porážka myslím, pane Vodníku, akt, při kterém cizí politická síla vnikne na vaše území, vyplení ho, část jej odtrhne a s minimálními - nebo žádnými - ztrátami zase odjede. Tímto způsobem porazil Byzanc v jejích dějinách de facto každý, komu se zlíbilo tam přijet, v čemž Byzanc překonával pouze Egypt. Tváří v tvář těmto faktům a územnímu vývoji Byzance mi samozřejmě můžete - a budete - utíkat do velkých kulturních hodnot a oslnivého duchovního života. Obávám se, že i zde přeháníte jako Hebrej. Kdyby žádná Byzanc neexistovala, na vývoji světové vědy a kultury by to vůbec nešlo poznat. Škrtneme-li z encyklopedií všechny významné byzantské učence a umělce, neubyde nám ani jedno významné jméno. A nechoďte na mne prosím s Cyrilem - vyhnání byzantských věrozvěstů bylo nejmoudřejším politickým aktem, jaký kdy kdo v českých dějinách udělal. Právě proto, že naši otcové Byzantince s jejich neživotaschopnou, absurdní a anachronickou (už tehdy!) kulturou vyhnali, nepíšeme u nás středověk, který v zemích, kde ortodoxie zapustila kořínek, vlastně nikdy neskončil. Nepochybuji samozřejmě, že v oslnivé záři duchovního života Byzance najdeme nejednoho mnicha Theofrasta, Theofila a Theodosia, který byl na svou dobu tak vzdělaný, že uměl relativně bez chyb opsat arabskou astronomickou práci a složit jakž takž poslouchatelný verš o zázračných skutcích svatého Jiřího. Říkám jen, že kromě liturgie v nočnících světu Byzanc NIC nedala a od svého počátku, což si může ověřit každý pohledem na mapu, jen skomírala, skomírala, až chcípla.

  OdpovědětVymazat
 24. No pokud to vidíte takhle, tak i starou Římskou říši v jednom kuse "poráželi" Germáni nebo Arsakovci.

  Co se týče hodnocení byzantské kultury a pravoslaví, neshodneme se natolik, že diskuse je de facto zbytečná. Ale vždycky, když slyším podobné vyjadřování, vzpomenu si na nějakého rakouského hudebního "znalce" (jeho jméno je po zásluze zapomenuto), který tvrdil, že kdyby se Brahms nenarodil, tak by se nic nestalo...

  OdpovědětVymazat
 25. Ne, mně se nezdá, že by Řím šel od porážky k porážce. Naopak se mi zdá, že vidíme pět set let expanze impéria a pak zhroucení. Naopak u Byzance pozorujeme stále scvrkávání. S tím Brahmsem jste mě potěšil. Tak on byl z Byzance? A kdo ještě? Když se podívám na dějiny světové vědy, vidím spoustu arabských jmen, mnoho františkánských kapucí, ale žádní Michajlosové Theobulimikosové mezi nimi nejsou. No. Tak koneckonců, nejen vědou živ je člověk, třeba nám ta kulturní velmoc zanechala něco ke čtení. Kruci. Zase nic. Ani jeden jediný román tam nenapsali, který by stál za čtení jako Dekameron, žádný Georgius Aurofallus nám nezanechal nic podobného Petrarcovi. Takže soudím, pane Vodníku, že příčinou Vaší fascinace Byzancí je to, že byla fakt ortodoxní. Ano, byla. To nikdo nezpochybňuje. Neboť to taky bylo vše, čím tento stát byl.

  OdpovědětVymazat
 26. "Až bude legalisováno mnohoženství, tak s tím přijďte. Dříve opravdu ne."

  Proc neni mnohozenstvi povoleno? Cesko prece neni teologicky, krestansky stat.
  Mnohe kultury mnohozenstvi provozuji a v prirode je rozsirenejsi nez dozivotni spareni.
  Vetsine heterosexualum se homosexualni souloz hnusi. Co delaji doma je lidem jedno, jen s tim nechodte na ulici.
  Stane-li se homosexualita normalem, spolecnost musi povolit ostatni uchylky, vcetne pedofilie a zoofilie.

  OdpovědětVymazat
 27. Mnohoženství není povoleno proto, že o něj není takový společenský zájem, aby se povolilo. Většině normálních heterosexuálních mužů je homosexualita v podstatě ukradená, pokud je někdo (například v kostele) nezfanatizuje. Co se týče "hrozby" pedofilie, zoofilie a incestu, tak sice zoofilie, jak kdosi kdesi napsal, žádný velký mravní problém nepředstavuje, protože od zvířat souhlas nevyžadujeme, ale pedofilie nepochybně ano, a to ten, že je v rozporu s tím, co chápeme jako ochranu dítěte pro jeho zdravý vývoj. Zohledníme-li dále, že pedofilů je ve společnosti opravdu málo, nedával bych jim šanci na nějaký zásadní průlom v postoji k nim. Tady jsme totiž ve střetu se základními instinkty. Zatímco totiž rodiče, kamarádi, přátelé přejí dvěma gayům a lesbám, aby spolu prožili klidný, spokojený život, nelze získat podporu k tomu, aby vám někdo prznil vaše malé dítě. A většina dětí někomu patří. Takže tak.

  OdpovědětVymazat
 28. Všem oponentům: Podle mě jste příliš zaslepení ve své zášti (?) vůči katolické církvi a křesťanství. Interpretujete si proto subjektivně historii, jak se vám to hodí. Ignorujete mimo jiné tohle. Předpokládám, že na této zásadní krizi Starého Říma nenajdete téměř žádnou vinu křesťanů. Tato velká krize samozřejmě nebyla jediným důvodem zániku Římské říše. O dalších důvodech jsem se již zmínil. Nemá cenu se opakovat.

  Římská říše tehdy byla v tak velké krizi a tak hodně poklesla její síla a moc (jak vnitřní, tak i vnější, tj. směrem vně), že už nezáleželo, jestli by státním náboženstvím bylo křesťanství, či tradiční římské náboženství (které mimochodem přes veškerou půvabnost bylo méně přirozené než monoteistické křesťanství. Už Platón ? nebo Sokrates? přišel na to, že existuje jen jeden jediný Bůh-Stvořitel. K monoteismu prostě směřuje civilizační vývoj a naprostá většina filosofie, která připouští existenci Boha-Stvořitele, zavrhuje polyteismus a připouší jen existenci monoteismu. Primitivní kmeny na Papuy-Nové Guinei - pokud by nezanikly - by za za pár tisíc let přirozeného vývoje zavrhly polyteismus a prosadily by monoteismus.)

  Křesťanství a katolická církev v následujících staletích měla zásadní podíl na zachování vzdělanosti, protože zájem světské moci na zachování vzdělanosti (mimo jiné i písma) byl příliš slabý. Tehdy v raném středověku žili obchodníci (především v Itálii) , kteří vzdělanost potřebovali, ale jak už jsem napsal, bylo jich příliš málo, takže naprosto zásadní význam pro udržení jakés takés vzdělanosti měla činnost církve. Rozvoj necírkevní vzdělanosti v následujících staletích byl možný také hlavně díky církvi. V raném středověku snad neexistovaly téměř žádné soukromé necírkevní školy. A pokud ano, základ tvořily duchovní osoby. A úloha králů a aristokracie? V raném středověku vzdělaností opovrhovali. Pro ně vzdělanost nebyla, oni preferovali válečnictví. Změnu přinesl až Karel Veliký, ale i po něm byla velká část králů a šlechticů negramotných. A tak jako tak ve státních úřadech velkou část pracovních míst vyžadujících gramotnost zastávaly duchovní osoby.

  Zajímá mě, jaké argumenty vůči úloze katolické církve v udržení vzdělanosti vznesete. Katolická církev urychlila vývoj naší civilizace o mnoho století. Kdyby nebylo jí, psali bychom nejspíš arabskými klikyháky a byli bychom nejspíš v kulturním područí Arabů a muslimů. A s tím by se pojilo mnoho mnoho nevýhod. Včetně té nevýhody, že bychom byli zřejmě konvertovali na islám i my (respektive naši předci). Pokud by se býval stal obrat v pojetí islámu, jako se stal ve 13.století, (tehdy znamenal kulturní a civilizační úpadek arabských muslimských zemí, jenž vlastně pokračuje dodnes)... (Tuto větu nemá smysl dokončovat.)

  A že Byzantská říše prý byla orientální despocií? Některé její rysy asi měla. Byzantinci byli krutí. Krutí ale v té době byli úplně všichni (všichni kromě některých buddhistů a hinduistů). Zajisté uznáte, že nemá smysl se na středověk dívat našima očima člověka 21.století. Tehdy prostě byla jiná doba. Nemá smysl se např. rozčilovat, že teď neexistuje trest smrti, ale tehdy v raném středověku existoval.

  OdpovědětVymazat
 29. Odkaz nevede nikam smysluplně.

  Historie = subjektivní interpretace minulosti.

  které mimochodem přes veškerou půvabnost bylo méně přirozené než monoteistické křesťanství.
  Všechna náboženství začínala jako polytheistická. Včetně judaismu.

  K monoteismu prostě směřuje civilizační vývoj a naprostá většina filosofie
  Nikoliv. K atheismu, tj. k odhození té nepotřebné myšlenkové berličky.

  Primitivní kmeny na Papuy-Nové Guinei - pokud by nezanikly - by za za pár tisíc let přirozeného vývoje zavrhly polyteismus a prosadily by monoteismus.)
  Atheism.

  Křesťanství a katolická církev v následujících staletích měla zásadní podíl na zachování vzdělanosti
  To je velice sporné. Myslím, že akulturace barbarů šla provést jinak a lépe.

  protože zájem světské moci na zachování vzdělanosti (mimo jiné i písma) byl příliš slabý.
  Zapomněl jste dodat: křesťanské světské moci.

  Kdyby nebylo jí, psali bychom nejspíš arabskými klikyháky a byli bychom nejspíš v kulturním područí Arabů a muslimů.
  Obávám se, že u Poitiers Církev nebojovala. Navíc Arabové byli tehdy mnohem vzdělanější než západní barbaři.

  OdpovědětVymazat
 30. Omlouvám se za ten odkaz. Chtěl jsem vložil tento.

  ,K monoteismu prostě směřuje civilizační vývoj a naprostá většina filosofie
  Nikoliv. K atheismu, tj. k odhození té nepotřebné myšlenkové berličky.
  . Tady jsem své myšlenky nepřesně formuloval. Myslel jsem to tak, že je to přirozený vývoj u těch, kteří si nepřejí atheismus, nýbrž nějaké náboženství. Atheismus je realita. V současné době na Západě dominuje. Jestli je to správné, ukáže následujících tak 40-50 let. :) Já si myslím, že v blízké budoucnosti se ukáže, že atheismus je pro Západ nevhodný, protože atheismem ztrácí vnitřní sílu. A ztráty vnitřní síly využijí etnika a národy, které naopak kvůli své trvrdě praktikované víře jsou velmi velmi vnitřně silní, ač jsou jejich náboženské společnosti nedemokratické. Mám na mysli samozřejmě muslimy. Kdyby nebylo tohoto vnitřního a vnějšího nepřítele, zanikal by Západ (především Evropa) možná ještě tak 200-300 let. Velký ústup ze slávy by jim přinesl rozmach asijských obrů. Dále Evropa bude stále chudší a chudší a méně významná kvůli EU. Jelikož jsou tu ale ti muslimové (analogie s barbary ve Starém Římě), dávám naší civilizaci max. tak 2-2,5 generace.

  "Křesťanství a katolická církev v následujících staletích měla zásadní podíl na zachování vzdělanosti
  To je velice sporné. Myslím, že akulturace barbarů šla provést jinak a lépe." - Šla provést lépe? Haha. Tohle není nic moc argument. Respektuju vaše přání a sny a úvahy o vzdušných zámcích, realita byla ale jiná.

  "Kdyby nebylo jí, psali bychom nejspíš arabskými klikyháky a byli bychom nejspíš v kulturním područí Arabů a muslimů.
  Obávám se, že u Poitiers Církev nebojovala. Navíc Arabové byli tehdy mnohem vzdělanější než západní barbaři." - Ano, u Poitiers nebojovala církev, ale světská moc. Je ale nutno rozlišovat vojenský boj a kulturní boj. To, že otec Karla Velikého a spol. byli křesťani, pro ně bylo o to víc motivující, protože nehájili jen svá místa u moci a své plátce daní(dnes bychom řekli svá koryta), ale i svou civilizaci a kulturu. A kdyby nebylo křesťanství, byli by pohani (vyznávali by svá původní pohanská náboženství), jejich motivace by byla menší. Abych se dostal k tomu původnímu - vojenský boj je něco jiného než kulturní boj. Nevzdělané barbarské hordy v Evropě by nejspíš i po svém vítězství u Poitiers rády importovaly arabskou kulturu, vzdělanost. Proč by nepřijaly něco, když by předtím neměli nic? A časem by přijali i náboženství. Ne vojenskou cestou, ale mírovou. Např. Indonésie a východní pobřeží Afriky (např. pobřeží Keni) byly islamizovány pokojně, tj. především skrz obchodní styky.

  "Arabové byli tehdy mnohem vzdělanější než západní barbaři." - Ano, to nepopírám. Arabská muslimská kultura byla na vysoké úrovni až do 13.stol. Ve 13.století ale u nich došlo ke změně pojetí islámu. Od té doby už nevytvořili a nevyprodukovali téměř nic hodnotného. A tento stav vlastně trvá až do současnosti. Kdyby některé Arabské země neměly hodně ropy, z geopolitického a hospodářského hlediska by arabské země neznamenaly skoro nic. (I turecká kultura nebyla nic moc. Např. velkou část staveb v Osmanské říši prováděli Evropani -Italové, Řeci, Francouzi. Ti stavěli mosty, paláce atd atd. I později, např. v 19.stol. byla Osmanská říše velmi kulturně a technicky zaostalá. Jiné to bylo s Perskou říší - Peršani ale nejsou Arabové, jak známo.) Kromě svých pouští by mohli nabídnout leda tak pracovní sílu, ale pracovní sílu negramotnou a svázanou nevýhodnými náboženskými bariérami. I v současnosti je v arabských zemích vysoká negramotnost. A to i v zemích, kde bychom to nečekali, např. v takovém Egyptě.

  OdpovědětVymazat
 31. Pořád neumíte vkládat odkaz. Při tom nahoře máte pomůcku. To jí nevidíte?

  Funkční odkaz. V té době křesťané už římskou říši mohutně rozkládali zevnitř.

  Myslel jsem to tak, že je to přirozený vývoj u těch, kteří si nepřejí atheismus, nýbrž nějaké náboženství.
  To je otázka. Já si nejsem tak jist. Monotheism judaismu byl nahrazen polytheismem sv. Trojice.

  dávám naší civilizaci max. tak 2-2,5 generace.
  To ale nemůžeme verifikovat.

  To, že otec Karla Velikého a spol. byli křesťani, pro ně bylo o to víc motivující, protože nehájili jen svá místa u moci a své plátce daní(dnes bychom řekli svá koryta), ale i svou civilizaci a kulturu.
  Snad víte, že heslem posledních Byzantinců bylo: "Lepší turban než mitra."

  OdpovědětVymazat
 32. Příklad:

  <a href="http://iuridictum.pecina.cz">Iuridictum</a>

  dává:

  Iuridictum

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>