2. září 2008

Spor o fakta a o názory

Na diskussích na Internetu je nejhorší, jak si diskutéři neuvědomují rozdíl mezi fakty a názory. Zatímco to, že JFK nezemřel přirozenou smrtí, je fakt, to, že ho zavraždili Rusové, je názor, protože to nemůžeme ani potvrdit, ani vyvrátit. Názor je mínění o věci, která je nedokazatelná nebo jinak nejistá (např. teprve nastane).

Ten, kdo nerespektuje fakta, je blbec, k němuž mám nullovou toleranci. Naproti tomu odlišné názory jsou potřebné, aby se společnost mohla rozvíjet, byť Barbora Tachecí svého času neuznávala nic jiného než fakta. Přesto se v ČR hlasatelé odlišných názorů mlátí palicí po hlavě, jako kdyby měl někdo patent na rozum a jako kdyby unifikace názorů a potlačování plurality někam vedlo.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>