26. září 2008

Stát a revoluce

Lenin: "Демократия для ничтожного меньшинства, демократия для богатых, вот каков демократизм капиталистического общества." Vida, odkud se berou dnešní kritici demokracie.

A k tomu je zajímavé, jak stalinista Ioannes Pragensis překrucuje svého velkého učitele Lenina: "Ale bude to stát a bude to mít atributy státu," ačkoliv Lenin řekl: "Особый аппарат, особая машина "для подавления, "государство" еще необходимо, но это уже переходное государство, это уже не государство в собственном смысле, ибо подавление меньшинства эксплуататоров большинством вчерашних наемных рабов дело настолько, сравнительно, легкое, простое и естественное, что оно будет стоить гораздо меньше крови, чем подавление восстаний рабов, крепостных, наемных рабочих, что оно обойдется человечеству гораздо дешевле. И оно совместимо с распространением демократии на такое подавляющее большинство населения, что надобность в особой машине для подавления начинает исчезать. Эксплуататоры, естественное дело, не в состоянии подавить народа без сложнейшей машины для выполнения такой задачи, но народ подавить эксплуататоров может и при очень простой "машине", почти что без "машины", без особого аппарата, простой организацией вооруженных масс (вроде Советов рабочих и солдатских депутатов - заметим, забегая вперед) … Чем демократичнее "государство", состоящее из вооруженных рабочих и являющееся "уже не государством в собственном смысле слова", тем быстрее начинает отмирать всякое государство. " (zdůrazněno mnou)

A ještě o tom, co je to kommunism, což si absolventi VUMLu také pletou: "Но когда Лассаль говорит, имея в виду такие общественные порядки (обычно называемые социализмом, а у Маркса носящие название первой фазы коммунизма)…" (zdůrazněno mnou)

2 komentáře:

  1. Poměrně malicherný spor. Ve skutečnosti se Leninovy názory v této otázce, resp. jejich presentace, v čase měnily. Leninova původní koncepce odumírání státu byla ve světle faktické hypertrofie státního aparátu po r. 1917, jež byla těžko vysvětlitelná i s odkazem na komunistickou mantru, tzv. dialektický materialismus, modifikována tak, že stát začne odumírat až v další fasi revoluce, po skončení diktatury proletariátu. Když ani k tomu od 60. let nedocházelo, tato jeho myšlenka byla dána k ledu a učilo se o ní pouze ve školách.

    OdpovědětVymazat
  2. Ano, přesně. Je to čistá trpaslíkologie, ale wikipedisté jí, z nedostatku lepší zábavy, tráví dlouhé zimní večery.

    OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>