19. září 2008

Okino, vrchní censor wikipedie

Dojemnou starost o mentální zdraví pubescentů na wiki předvedl Okino. Pozor, na Lucerně wikipedie nejen, že podnikáme osobní útoky proti wikipedistům a jiným cynikům (čti: kritisujeme wiki), ale dokonce zde diskutujeme o homosexualitě. A to je teprve ta pravá hrůza, dětičkám nepřipustná.

Nicméně, ani vrchní censor nebyl náležitě bdělý a ostražitý. Své fatální selhání by měl soudruh censor bez zbytečných řečí ihned napravit.

Updated.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>