16. května 2006

Kdo je fašista

Jak už jsem zde psal několikrát, fašista je ten, kdo se nějakým způsobem pokouší omezit lidskou svobodu. Nejčastějším útokem fašistů je svoboda projevu. Fašisté z Wikipedie se pokouší zakázat jakoukoliv kritiku Wikipedie. Protože na přímou regulaci chování vně Wikipedie nemají pravomoc, opsali § 112 kommunistického trestního zákoníku, poškozování zájmů republiky v cizině: "Československý občan nebo obyvatel republiky bez státní příslušnosti, který poškozuje zájmy republiky tím, že rozšiřuje nebo umožňuje rozšiřovat v cizině nepravdivou zprávu o poměrech v republice, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta." Jejich verse zní: "Poškozování zájmů Wikipedie na diskussních fórech, blozích a e-mail listech. Wikipedista, který poškozuje zájmy Wikipedie tím, že rozšiřuje nebo umožňuje rozšiřovat na diskussních fórech, blozích a e-mail listech nepravdivou zprávu o poměrech na Wikipedii, bude potrestán odnětím práva editovat Wikipedii až na rok nebo na dobu neurčitou."

Jinou svobodou, která je fašistům trnem v oku, je svoboda shromažďovací. Řádný občan přeci nemá co demonstrovat, má být spokojen s tím, co mu stát poskytuje. A když už demonstruje, má bezvýjimečně poslechnout každého příkazu ochránce veřejného pořádku, policisty. Pokud se nějaká žena příkazům policisty vzpečuje a dokonce se fysicky brání předvedení, je to hysterka. A hysterky nemají žádná občanská práva.

Jak nás ubezpečuje Boutros el Uam, každý má povinnost policii uposlechnout, nechat si na policii či někde v lese namlátit a teprve poté si na policii stěžovat na nezávislé Inspekci ministerstva vnitra. Ne, Boutros el Uam zatím není fašista. Jen toho o poměrech v ČR mnoho neví. Ale třeba se mu vláda pevné ruky začne líbit a fašistou se nakonec stane. Zdá se, že na tom usilovně pracuje.

1 komentář:

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>