24. května 2006

Pochmůrný epitaf

Právě jsem se připojil na Wikipedii a co nevidím. Poslední změna. Historický okamžik. Vláda temnoty nad Wikipedií začala.

Beren (Diskuse | příspěvky) (blokuje „Wikipedista:V. Z.“ s časem vypršení 2007-01-13 19:44:00Z: rozhodnutí arbitrážního výboru Wikipedie:Žádost o arbitráž/V. Z.)

Jak dlouho ještě? Hlásím se jako první do boje. Tak jako Irové vybojovali své zemi nezávislost, i když to stálo mnoho krve, Wikipedie bude osvobozena od zuřivých nepřátel práva, svobody a logiky.

Nebojme se nasadit jakékoli zbraně! Pravda bude revoluční a všechny nás již brzy osvobodí.

2 komentáře:

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>