24. května 2006

Svěření dohledu mentora

Před skončením dlouhodobých zákazů editace přidělí Arbitrážní výbor oběti jednoho nebo několik mentorů, kteří nad ní budou vykonávat dohled po dobu jednoho roku. Mentor je zkušený uživatel ochotný poradit a pomoci řešit konflikty.

Oběť sama posoudí, jaké její jednání by mohlo být zdrojem konfliktu. Buďto se takové situaci vyhne, nebo se před učiněním takového kroku zeptá mentora, který mu potenciálně konfliktní krok povolí nebo zakáže, případně doporučí nějaký jiný postup.

Lze uvést několik demonstrativních příkladů takových kroků: zakládání krátkých pahýlů o konfliktních tématech se silně POV obsahem; pravopisné zásahy;
aj. Oběť také předem zkonzultuje s mentorem podání jakékoli Žádosti o komentář, Žádosti o arbitráž, organizaci libovolného hlasování, podávání návrhů pravidel a návrhů doporučení.

Pokud oběť učiní nějaký konfliktní krok bez souhlasu mentora, mentor může využít níže popsaných práv k zabránění šíření konfliktu.

Mentor má právo:
vracet jakékoli editace oběti bez dalšího zdůvodnění;
mazat či nechat mazat jím založené stránky;
zakázat oběti editovat libovolný článek;
zablokovat nebo nechat zablokovat oběť na dobu až jednoho měsíce.
Údaje o zákazech a zablokováních mentoři zaznamenají do Wikipedie:Žádost o arbitráž/Oběť#Záznam zablokování a zákazů. Doba dohledu je prodloužena o každé zablokování, které oběť v jejím průběhu obdrží.

Před koncem dohledu mentoři Arbitrážnímu výboru doporučí další postup, při špatných zkušenostech např. prodloužení doby dohledu.

Schváleno (3 pro, 2 se z případu omluvili) 23:48, 19. 5. 2006 (UTC)

----
Hedvickuv komentar: Domnivam se, ze by seznam opatreni mel byt doplnen narizenim, ze si oběť musi na kabat prisit zlutou hvezdu. Odpovidalo by to duchu techto opatreni a atmosfere na soucasne Wikipedii.

Updated.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>