16. května 2006

Spam

Mám nekonečné spory s právními dilletanty, kteří si přejí beztrestně urážet Rosse Hedvíčka, k čemuž potřebují předefinovat právní pojem spammingu.

Neznám jediný právní předpis, který by definoval spam jinak než jako nevyžádaný kommerční e-mail (unsolicited commercial e-mail, UCE). Takové e-maily Ross Hedvíček zásadně neposílá, s výjimkou jednoho omylu. Proto tito nepřátelé Rosse Hedvíčka potřebují rozšířit definici spamu na nevyžádaný hromadný e-mail (unsolicited bulk e-mail, UBE). Co by to znamenalo?

Především, hromadnost je znak, který se velice obtížně prokazuje. Dnes už jen začátečníci Vám pošlou celý svůj mailing list v položce "to:", příp. "cc:". Dále mezi UBE patří i hoaxy, viry a další e-maily. Dostanete např. pozvánku na raut. Sekretářka, které takové pozvánky rozesílá, jen málokdy pošle personalisavaný e-mail každému účastníkovi zvlášť. Takže v pojetí těchto nedouků se dopustila spammingu a měla by být potrestána za správní delikt mastnou pokutou.

Zkrátka a dobře, je za tím něco jiného. Názory emigranta Rosse Hedvíčka jsou postkommunistům v ČR nepohodlné, protože otevřeně píše o věcech, které jsou mainstreamových mediích tabu. Proto ho potřebují diskreditovat jako spammera, tedy delikventa. Jak ubohé.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>