24. května 2006

Kulveitovy nestydaté lži

Vzhledem k tomu, že ve známém sporu o stránku Wikipedie se Wikimol nestyděl uvádět lži, cítím potřebu je uvést na pravou míru. Je už nyní zjevné, k čemu celý ten 4. Berenův lynch sloužil: Aby mohli beztrestně lhát, bez obav, že někdo na to poukáže přímo ve Wikipedii.

Kulveitovy lži:
"Takovouto kritiku už vyvolala i česká jazyková verze, když jeden z výrazných přispěvatelů reagoval na spory založením blogu, zaměřeného z významné části na ostrou kritiku komunity uživatelů a urážky bývalých spolupracovníků. Vznášené námitky proti Wikipedii jsou různorodé, od nedostatku tolerance přispěvatelů, potlačování svobody projevu až k obvinění ze sektářství a názorové zaujatosti (konkrétně česká Wikipedie má být orientována prokomunisticky, případně prokatolicky, případně její komunita má být fašistická)."

Nejprve stojí za zmínku, že nesmím být výslovně jmenován, ačkoliv tím Wikimol porušil pravidla Wikipedie. Inu, známá kommunistická taktika: emigranti také obvykle nesměli být jmenováni, aby se na ně zapomnělo.

Až do nedávna jsem nikdy ostře nekritisoval kommunitu Wikipedie jako celek. Ačkoliv to gaunerům jako je Beren s Wikimolem může být divné, skutečně je zde mlčící většina. Ta se na žádných lynchích nepodílí, maximálně k nim mlčí. To je sice morální selhání, ale v porovnání s tím, co dělá Kulveit, relativně malé.

Je zajímavé, že mne Kulveit výslovně označil za "bývalého spolupracovníka". Zdá se, že do plánu vyhnat mne z Wikipedie nebyl zapojen jen Svítil s Koukalem, ale též Kulveit.

Pokud je mi známo, nikdy jsem na adresu gaunerů Wikimola či Berena nepoužil slova ostřejšího než takového, které ArbCom odmítl jakkoliv potrestat. Co je dovoleno na wiki, musí být dovoleno i zde. Tak jaképak urážky?

To, že česká Wikipedie je prokommunistická a prokatholická, není pouhé obvinění, nýbrž prokázaný fakt. Nicméně její kommunita jako celek není fašistická, jak Wikimol opět lže, a nikdo to ani nikdy netvrdil. Starými fašisty jsou pouze Miraceti s Nolanem a novými ti, kteří v nynější snaze censurovat Internet podpořili modifikaci NPA.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>