10. května 2006

Peňás popravil jeden kýč

Přečtěte si sami.

1 komentář:

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>