5. května 2006

Odpověď Petru Adámkovi

Petr Adámek mi kdysi řekl, že každý nováček mne musí zákonitě odsoudit. Nuže, nestalo se tak.

3 komentáře:

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>