1. března 2008

Bezpráví neonacistů

Ačkoliv jsem horlivým stoupencem práva neonacistů shromažďovat se, je nutno vidět, že jejich chování je často v příkrém rozporu s právním řádem a že pošlapávají práva a svobody jiných.

Je směšné, že establishment o tom referuje tak, že vlastně nereferuje (bez odkazů a úmyslně zkomolené názvy). ZMP si na nic nehrají, a proto přinášejí funkční odkaz. Chci však neonacisty upozornit, že tato jejich aktivita je v příkrém rozporu právem takto poškozených na soukromí, a proto by ji měli okamžitě zanechat. Pokud tak neučiní dobrovolně, je zcela správně, že proti nim zasáhne státní moc.

Znalost práva u neonacistů je velice limitovaná: "Poslední zprávy mluví o tom, že primátor podal kasační stížnost, i kdyby byla uznána, tak PROTEST SE USKUTEČNÍ, ale nebude to již pochod, ale pouze shromáždění". Ve skutečnosti je pochod jen druhem shromáždění.

Na druhou stranu, nechápu, co je špatného na této adoraci: "My všichni jsme Hitlerovými dětmi. Jsme dětmi nacionální revoluce. Kráčíme v jeho šlépějích a naplňujeme odkaz, který nám zanechal. Byl to veliký a dobrosrdečný člověk, muž ušlechtilých zásad, bystrý politik, který dokázal vytěžit z minima maximum. Byl učitelem, otcem, byl vším. Proto nesmíme na toho muže nikdy zapomenout a vždy ctít jeho památku." Je sice absurdní, ale proč někomu vymlouvat jeho špatný vkus?

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>