16. března 2008

Demonstrace proti základnám

ZMP měly na demonstraci svého člověka, takže doufejme, že se vyjádří i on sám se zprávami z první ruky. Zatím se musíte spokojit s kommentářem mým, ačkoliv jsem tam nebyl, protože proruské akce rozhodně podporovat nebudu. Jako podklad jsem si vzal článek Jana Čulíka a P. Hlávky a zprávu Luboše Kratochvíla.

Nejprve k počtu demonstrantů. Policie odhaduje na stovky (Co to je? 200 až 900? Poněkud široký rozptyl.), demonstranti sami až na 8 000. Z osobní zkušenosti mohu říci, že účastníkovi se zdá počet větší než doopravdy je. Na demonstraci establishmentu proti antisemitismu bylo 1 000 až 2 000 účastníků, a to demonstrantů byla plná Meiselova ulice a Pařížská třída. Proto se kloním k nižším číslům. "Vzhledem k místu srazu na Hradčanském náměstí nebylo jednoduché odlišit odpůrce radaru od turistických výprav."

Jan Čulík opět ukázal svou neznalost práva i politiky. Ne základnám je petice, žádná organisace. (Ve skutečnosti je to nejen petice, ale i spolek.) Názory 75 % českých občanů se nijak neliší od těch 40,17 %, kteří v roce 1946 v českých zemích volili KSČ. Je to demonstrace stejného rozhledu a znamenala by stejné důsledky: Opět bychom se stali kolonií Ruska.

Cizí "imperiální" armáda nám pomůže proti tomu, aby zde nebyla cizí skutečně imperiální armáda, kterou zde nechceme. Od 21. 8. 1968 se vzdálenost mezi Prahou a Moskvou nezvětšila ani o milimetr.

To, že radar nebyl předmětem volebních programů, je vyjádřením bídy české postkommunistické politiky. V tom má Jan Čulík naprostou pravdu. České politické strany nechtějí dělat seriosní a odpovědnou politiku, nýbrž populism.

Ani s radarem nebude ČR o moc viditelnější než bez něj. Dokáže někdo z hlavy vyjmenovat, v kterých zemích NATO mají USA své vojáky?

Pochybnosti o zdravotní škodlivosti radaru jsou pouhé chiliastické strašení, které ve skutečnosti zdraví škodí více než provoz radaru samotný.

Hlasování o radaru není 102 : 98. Jsou to otázky národní bezpečnosti, tam musí jít dělení pravice v. levice stranou. Věřím, že v ČSSD bude mnoho odpovědných politiků, kteří radar podpoří. Nebo je snad ČSSD agenturou Ruska jako je KSČM a vždycky byla KSČ?

Rovnice: "Jsem antikomunista => nenávidím tedy Rusko => miluji Spojené státy =>symbolicky jsem automaticky pro všechno americké, protože je to dobré, a tedy i pro radar," je nesmysl, který se mohl zrodit jen v Čulíkově hlavě. Vodník je třeba antikommunista, ale rusofil. Já antikommunista nejsem, ale rusofob ano, protože být 40 let ruskou gubernií mi bohatě stačilo. Amerikanofilů je málo. Např. Václav Klaus k nim nepatří, Václav Havel ano. Jsem jím rovněž, ale nijak to nesouvisí s mým postojem k Rusku. Ani amerikanofilský postoj neznamená, že budu automaticky pro radar. Pro ten jsem naopak ze sobeckých zájmů. Tím, že USA budou mít závazek ve střední Evropě, je tím automaticky vyloučen nový Mnichov a zřejmě i nový Únor.

Bojovníci za mír jsou všude stejní. S tím ani Jan Čulík nic nenadělá. Better red than dead. Opravdu to chceme? Raději zopakuji heslo kommunistky Dolores Ibárruri Gómez, zvané Vášnivka, která ho převzala od Epiktéta: "Lepší zemřít vstoje, než žít na kolenou."

Kingův projev opravdu patří k výšinám světové rétoriky.

Z Ne základnám se pomalu stává klassický pacifický spolek, který se nijak neliší od Pacem in terris:
"B) V oblasti mírové činnosti v duchu encykliky "Pacem in terris"
 1. Sdružení bude napomáhat věci míru tím, že na základě mravních zásad encykliky papeže Jana XXIII. "Pacem in terris" bude podporovat ve své činnosti program naší vlády a propagovat zásady mírové koexistence a spolupráce mezi národy.
 2. Sdružení vyvine úsilí k podpoře mírových snah SSSR a ostatních zemí socialistického společenství v boji za světový mír, u vědomí toho, že jen toto společenství a pevné spojenecké svazky v něm jsou zárukou světového míru a tím i naší státní svrchovanosti.
 3. V mírové činnosti bude Sdružení úzce spolupracovat s mírovými organizacemi v ČSR, navazovat na jejich mírový program a tak bude přispívat k posílení společných mírových snah.
 4. Sdružení naváže styky s mírovými organizacemi v zahraničí, zejména v socialistických zemích, a bude s nimi usilovat o dosažení společného postupu v otázkách boje za mír a odstranění příčin války."
V hlavním bodu však má Jan Čulík pravdu: "Je záslužné pokoušet se vyvolávat občanskou aktivitu, zemi však neproměníte v ideologické doktrináře. Májíček a jeho organizace nevytvořili prostor či platformu, kde by mohl řadový, nepolitický občan, který je prostě jen nespokojen s příchodem amerických vojáků na české území a nechce se nutně profilovat jako ultralevicový aktivista, vyjádřit svůj názor."

Pozoruhodný je názor p. Hlávky: "To, že je většina občanů letargická je též pravda, ale možná by stálo uvažovat o tom, zda to není také trochu strach z možných důsledků v zaměstnání apod." Jsem proti establishmentu a zároveň jsem zbabělec? To přeci nejde.

"Ano, emocionalita je další z projevů lidí sociálně cítících. Bohužel, city se jaksi vytrácí a pravicově zaměření lidé a politici je spíše považují za slabost! Bohužel! City a emoce do hezkého života patří!" Bohužel, když sleduji českou levici, tak místo emocí vidím irracionalitu a nedostatek erudice. Elvis ze Sprchy, který byl jeden z mála vzdělaných levicových racionalistů, se někam vytratil.

"Není to také počátek absence citů – nenapadla už i Vás bílá nemoc?" Pro tyto samozvané humanisty je kýčař a vládní propagandista Karel Čapek ztělesněním české kultury. Není divu, že jim skutečné hodnoty unikají.

"Je opravdu hrubé nepochopení situace podezřívat hnutí Ne základnám z jakékoliv ideologie a doktríny!" Byť expertokracie a konec politiky jsou mi do značné míry sympathické, to určitě není případ tohoho ultralevičáka, který svůj pacifism není schopen ani reflektovat.

"Tak pokud tuto slušnou naprosto nenásilnou demonstraci mírumilovných lidí považujete za projev extremismu, pak už opravdu nevím, co extremismus není." Největší problémem levice je nevzdělanost. Levičák, kdyby byl vzdělaný, tak by možná levičákem ani nebyl.

"Na závěr, pane Čulíku, předpokládám, že jste se dnes jen nějak špatně vyspal a že jste potřeboval ventilovat ve vašem článku momentální stav vaší nedobré nálady, protože tolik nepřesností, jako v tomto vašem článku, jsem u Vás ještě nezažil a že čtu BL velice často a pravidelně!" Britské listy v množství větším než malém škodí zdravému úsudku: "Radar považují za další okupaci, tentokrát ze strany USA."

Updated.

33 komentářů:

 1. "Levičák, kdyby byl vzdělaný, tak by možná levičákem ani nebyl."

  Moji levicoví přátelé Michal Šejvl a Radek Policar jsou vzdělanější než já - pravičák. Asi proto, že jsem hodně nevzdělaný.

  Tomáš Sobek

  OdpovědětVymazat
 2. kommentářem mne

  Velkolepé.

  OdpovědětVymazat
 3. Ano. Pokládám se za zaníceného rusofila a přitom jsem přesvědčen, že politicky se Česká republika musí před Ruskem chránit, protože ruské obyvatelstvo by ocenilo návrat mezinárodněpolitických poměrů před r. 1989. Ve hře jsou emoce, ale nikoli české, nýbrž ruské.

  OdpovědětVymazat
 4. To bude možná s tím, že se Vámi a p. Policarem bavil jen o právu. Z toho se politická orientace nepozná.

  OdpovědětVymazat
 5. Myslím, že politická orientace je dána do značné míry citlivostí k té nebo oné hodnotě. Pokud se svými levicovými přáteli diskutuji na politické téma, tak vždy skončíme u toho, že považují za významné něco jiného než já. Shodneme se na faktech ale ne na preferencích.

  OdpovědětVymazat
 6. Amerikanofil rozhodně nejsem, ale přirovnávat umístění radaru a pobyt jeho obsluhy na území ČR se sovětskou okupací je úplně zcestné.

  OdpovědětVymazat
 7. "Věřím, že v ČSSD bude mnoho odpovědných politiků, kteří radar podpoří. Nebo je snad ČSSD agenturou Ruska jako je KSČM a vždycky byla KSČ?"

  Znamená to tedy definitivně, že se otázka umístění radaru u nás zhroutila do podoby záležitosti vztahu k Rusku? Myslím, že by to bylo jen další velmi tristní zkreslení politického rozhodování v České republice. Nicméně by nahrávala politické argumentaci ODS, která by znovu mohla oživit svou oblíbenou hru na "nenechte republiku vrátit před Listopad!" (mimochodem nedávno rozehranou prezidentem také v krátce povolební situaci v souvislosti se Stranou zelených...).

  Osobně jsem ostře proti tomu, aby byl radar vnímán primárně jako vojensko-politická zbraň proti Rusku, tím spíš, že skutečnou vojenskou zbraní proti Rusku být nemá. Údajně.

  Taková argumentace mi připomíná právě to heslo: Účel světí prostředky. Účelem se stává zastavit hypotetické nebezpečí z Ruska, je pak jedno, jak bude vypadat prostředek - zda to bude užší spolupráce v NATO, pro mne přijatelná, nebo vybudování americké základny na českém území, nebo třeba ad absurdum rozmístění amerických jaderných zbraní na našem území. K takovým závěrům vede, když se zapomíná na hodnocení skutečného a reálného účelu americké radarové základny u nás a hledají se účely zástupné.

  OdpovědětVymazat
 8. Miroslav Václavek má na svém blogu článek Demoška, který je na stejné téma.

  OdpovědětVymazat
 9. Sorry, svůj comment začínající slovy "Myslím, že politická orientace ..." jsem nepodepsal.

  Tomáš Sobek

  OdpovědětVymazat
 10. ad T. A. Opět naprosto nechápete podstatu věci. Radar vojensky není proti Rusku, protože na ruské rakety naprosto nestačí. Radar je proti ruské zahraniční politice. Jeho význam v tom je toliko symbolický. Rusko za sféru svého vlivu vyhlásilo blízké pohraničí. Co se tím rozumí, je sporné. Mnoho politologů (včetně mne) se domnívá, že je to území, kam někdy (nikoliv však v 19. století) vkročila noha ruského vojáka. Tím, že tady bude radar, blízkým pohraničím nebudeme. A o to jde. Je to jak mezi kocoury. Také si značkují terrain. Radar je především taková značka. Aspoň pro ČR.

  OdpovědětVymazat
 11. No to je ale podivná teorie. Takže ta velmoc si pořizuje nesmírně drahé vojenské zařízení ze symbolických důvodů.

  Další podivná teorie - radar má zabránit příklonu k Rusku, zde jsou dvě možnosti:

  - je to opět magickými a symbolickými cestami, potom by to bylo v pořádku

  - guy peters spoléhá na praktické kroky tajných služeb, potom to dost skřípe s demokracií.

  Samozřejmě ten systém a těch deset raket v Polsku nemohou překazit ruský první útok, ten ale také nikdy nepřijde. Mohly by se ovšem hodit na likvidaci zbytku raket po kastračním útoku americkém. Takže to není zbraň obranná, nýbrž útočná. Myslím však, že Američané v praxi také útok provést nechtějí - jejich cíl může být vydírat a využívat té možnosti při různých politických jednáních, případně nutit Rusko do zbrojení, čímž by jim nedovolili stabilizovat svoji situaci. Zájem našeho obyvatelstva se s tím naprosto nekryje, od Ruska, které dnes již není agresivní, potřebujeme suroviny, oni nám je potřebují prodávat, takže naše přirozené zájmy jsou stejné jako jejich.

  OdpovědětVymazat
 12. Psinec, z kterého se ozývá tato kakofónie nemohl zřídit nikdo jiný než Člověk v tísni.

  OdpovědětVymazat
 13. Petersi, dobrá rada: Pokud někdy budete chtít napsat někomu, že něčemu nerozumí, počítejte do dvaceti, a pak mu to nepište. Samozřejmě, že rozumím všemu, co jste mi mi zopakoval, a netuším, z čeho soudíte, že tomu nerozumím. Akorát s tím nesouhlasím, což je možná pro vás nepochopitelné...

  Opakuji ale svou předchozí tezi: Jestliže má být americký radar vojensko-politickou (vojenskou proto, že jde o rozšíření armádního působení, politickou - to je snad jasné) zbraní proti hypotetické ruské expanzi, není důvod, proč to má být právě radar. A pokud má pouze toto zabránění expanzi ospravedlnit, že to má být radar, může stejně tak ospravedlnit třeba americké jaderné zbraně. Proto je taková argumentace demagogická.

  Otázka obrany proti ruskému vlivu je jedna otázka k diskusi a potřeba amerického protiraketového deštníku proti (snad íránským) raketám druhá otázka k diskusi. V České republice, v NATO a v podstatě ani v USA není zodpovězena otázka "proč USA/NATO potřebují radarovo-raketový komplex". Odpověď na druhou otázku nemůže být nikdy odpovědí na tu první.

  A druhá otázka? Diskuse o tom, zda Česká republika potřebuje přítomnost amerických jednotek právě kvůli hypotetickému ruskému nebezpečí, nebyla řádně otevřena snad ještě dodnes, a tudíž je krajně demagogické začít ji jen proto, aby se mohlo urychleně odpovědět na otázku první a přijmout rozhodnutí o americkém radaru, které s ní souvisí pouze okrajově.

  OdpovědětVymazat
 14. Ono ani nejde jestli jsme pro Rusko nebo Ameriku.
  Jde o princip. Je zname, ze valka v Iraku byla zalozena na lzi a stejne tak duvod o postaveni radaru proti hrozbe z Iranu neni verohodny.
  Proc se ma Cesko klanet a dovolit neco co smrdi?
  Proc si americani nepostavi radar v kasarnach Bondstell, v Kosovu?

  OdpovědětVymazat
 15. S tím, že se současnou americkou administrativou by bylo skutečně velmi dobré se nepaktovat, naprosto souhlasím. Její úspěchy jsou velmi tristní, dlouho to vypadalo, že selhání na zahraničně-politické scéně zachrání aspoň domácí ekonomickou politikou, ale nakonec bude G.W.B. končit v úřadu jako prezident, který nesplnil, že popožene před soud Usámu bin Ládina, jako prezident, který lhal o zbraních v Iráku, aby na něj mohl zaútočit, který podporoval různá omezování lidských práv (zákony o vnitřní bezpečnosti, Guantánamo), a jako prezident, za jehož vlády došlo navzdory značným výdajům na zbrojení, které mohly sloužit jako pobídky růstu, k významným ekonomickým problémům. Není moc veselé, že právě s jeho končící (a podle mne krachující) administrativou chvátá Topolánkova vláda uzavřít hbitě všechny ty dohody.

  Jinak odpověď na poslední otázku proč chtějí Američané radar u nás, a ne v Kosovu - to je jasné. Potřebují někam znovu "dočasně" dostat svou základnu, aby rozšířili svou vlastní oblast zájmu. Proto Polsko a Česko, a proto třeba ne Gruzie, kterou nabízeli Rusové, protože tam by takovou roli americká základna hrát nemohla. Její skutečná vojenská role bude pravděpodobně navždy velmi omezená, její politická role naprosto zásadní.

  OdpovědětVymazat
 16. proč chtějí Američané radar u nás, a ne v Kosovu - to je jasné. Potřebují někam znovu "dočasně" dostat svou základnu, aby rozšířili svou vlastní oblast zájmu. Proto Polsko a Česko, a proto třeba ne Gruzie, kterou nabízeli Rusové, protože tam by takovou roli americká základna hrát nemohla. Její skutečná vojenská role bude pravděpodobně navždy velmi omezená, její politická role naprosto zásadní.
  ------------------------------

  ..presne popsano, jen to "dočasně" tam mate nespravne :-)

  ale kdyz uz jste nacal:"dočasně"
  Kdyz slo o zachranu a pomoc Afganistanu, "dočasně"jim nabidly letecke zakladny staty odtrzene od Ruska, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazachstan, a jsou tam docasne dodnes a konce nevidno:-) V Turecku jsou od "pradavna" a tak "obkliceni" Ruska se zaklanami CS a Polsko bude jeste dokonalejsi.
  Theoreticky to vypada ze by mohli mit vojenske zakladny v kazdem nebo skoro kazdem state, snad jen s nekolika vyjimkami, jako Cina ci N.Korea:-), tedy zatim:-)
  Konecne nastane trvaly celosvetovy MIR. A o to nam snad FSEM jde:-) oder?

  OdpovědětVymazat
 17. Guy Peters řekl:
  Radar není namířen proti Rusku, protože na ruské rakety nestačí.
  Tím ovšem vychází z předpokladu, že radar je tím, za co je vydáván - systémem protiraketové obrany. Kdo toto může s jistotou tvrdit? Je několik skutečností, které tomu protiřečí.
  - Antirakety nejsou vývojově dokončené, úspěšnost zkoušek je slabá a nemění na tom nic ani nedávné sestřelení družice - což je jinak se pohybující předvidatelný cíl a použita byla jiná raketa pro sestřelení než jsou rakety, testované v ABM systému.
  - S jednáním o radaru v ČR americká strana pospíchá za situace, kdy jednání o instalaci antiraket v Polsku se protahuje (a právě americká strana si dává půlroční lhůtu na posouzení polských smluvních požadavků).
  - Čili - buď je instalace radaru primárním cílem a na instalaci antiraket nezáleží (radar pak má za hlavní úkol sledovat prostor nad Ruskem, aby USA získaly informace o budoucích zkouškách ruských raket, zvláště pak s manévrovatelnými hlavicemi.)
  - nebo je důležité rozeběhnout ještě za Bushovy vlády finančně lukrativní investici pro dané firmy vojensko-průmyslového komplexu (kde je vývoj ukončen a rakety ať si jiné firmy vyvíjejí dál a bude na jiné vládě, jestli je koupí a instaluje).

  Smutné je, že ČR je v této hře zastupována neumětely typu pana premiéra nebo členy Přátel Ameriky (když nic jiného) typu pana vicepremiéra pro evropské záležitosti.

  OdpovědětVymazat
 18. USA si radar pořizují proti Íránu. My se však bavíme o tom, jaký význam má proti Rusku. Zde toliko symbolický.

  zde jsou dvě možnosti
  Jste vedle, jak ta jedle. Ve skutečnosti budeme ve sféře zájmů USA, takže by jakékoliv ruské aktivity zde narazily na houževnatý americký odpor.

  ten ale také nikdy nepřijde.
  Stejně jako americký. :-)

  Takže to není zbraň obranná, nýbrž útočná.
  Nesmysl. Radar není zbraň vůbec, protože nikoho nemůže usmrtit, což je definiční znak každé zbraně.

  jejich cíl může být vydírat
  Proč vydírat? Mají jen obavy z Íránu.

  Zájem našeho obyvatelstva se s tím naprosto nekryje
  Kryje se s tím 100%. Jsme integrální součástí Západu, nikoliv ruské orientální despocie.

  od Ruska, které dnes již není agresivní
  Podobné pohádky ovčí babičky povídejte v Čečně.

  potřebujeme suroviny, oni nám je potřebují prodávat, takže naše přirozené zájmy jsou stejné jako jejich.
  Ano, budeme spolu i nadále čile obchodovat. Naši zahraniční politiku ať Rusové ponechají nám. Děkuji.

  OdpovědětVymazat
 19. Mluvit s T. A. je jako mluvit s Marťanem. Nezná ani základní význam slov. Radar označuje za zbraň, ačkoliv radar nemůže nikomu ublížit, a proto to zbraň z definice není.

  Takže jakékoliv sofistikované přívlastky ("vojensko-politickou"), jsou zcela irrelevatní, protože se mýlíte už v meritu.

  Ano, není žádný rozumný důvod, proč by ruské expansi měl bránit právě radar, když proti opakování 1968 nijak posloužit nemůže. Jeho význam je toliko symbolický, jak nejste s to pochopit, přes mé trpělivé vysvětlování.

  Vasal se pozná podle toho, jak plní přání patrona. Ten vyjádří své přání: Nezapojíte se do Marshallova plánu. Nepostavíte radar. Je na protistraně, zda tomuto poroučení vyhoví. Pokud ne, tak je jasné, že vasalem není.

  Radar proto s 65 lety ruského úsilí o vliv v českých zemích proto souvisí integrálně. Po roce 1989 mu vzdorujeme: Odešla ruská okupační vojska, vstoupili jsme do NATO a do ES. To vše bylo proti přání Ruska. Radar je jen přirozené pokračování.

  OdpovědětVymazat
 20. Státník myslí dopředu. Ano, ABM zatím nefunguje. To však nemusí platit navždycky. Když bude mít Írán funkční ZHN, může být již pozdě. Podobně jako ČSR začalo stavět opevnění příliš pozdě.

  Ruský prostor je monitorován již dávno a jinými prostředky.

  OdpovědětVymazat
 21. USA si radar pořizují proti Íránu.
  Někdy si vážně kladu otázku, jak to s Vámi vlastně doopravdy je...:-(((

  OdpovědětVymazat
 22. Na hodnocení GWB je ještě brzo. Ale mám obavy, že se svými odsudky dopadnete stejně jako levičáci v 80. letech s odsudky Ronalda Raegana.

  Nynější ekonomické problémy jsou značné, ale jak mohl president ovlivnit hypothéční spekulace?

  Otázkou je, do jaké míry byla ruská nabídka myšlena vážně a jaké byly její podmínky.

  OdpovědětVymazat
 23. Stále si myslím, Petersi, že jste inteligentní člověk. Právě proto dostávám dojem, že své nechápání mne jen předstíráte, a to jenom se zlým úmyslem očerňovat oponenta. Možná to ale je přece jen tím, že jste nesoustředěný, unavený, nebo líný se zamyslet, takže proto bohužel následuje jazykový rozbor.

  Peters píše: "Mluvit s T. A. je jako mluvit s Marťanem. Nezná ani základní význam slov. Radar označuje za zbraň, ačkoliv radar nemůže nikomu ublížit, a proto to zbraň z definice není."

  Ano, základní význam slova zbraň (který samozřejmě znám také) v sobě snad nese nutnost ublížit někomu. Slova ale mají také přenesené významy, mnohé z nich již dlouhá staletí dostatečně pevně kodifikované. Například slovo zbraň se užívá podobně obvykle ve smyslu nástroj užitý v boji proti někomu, ve sporu s někým, v útoku na někoho. Viz třeba Wikislovník nebo libovolný slovník tištěný, naprosto stejně třeba význam anglického "weapon" v sebraných slovnících na Dictionary.com (překládám hned první definici: "Cokoli použité proti oponentovi, protivníku nebo oběti: smrtící zbraň satira"

  Tohle odlišení významů znají malé děti od té chvíle, kdy jim někdo vysvětlí, že oblíbený citát "hudba je nejmocnější zbraň" neznamená, že hráči z orchestru rozmlátí někomu hlavu violoncelly. Že byste to nechápal vy, mi přijde naprosto nepravděpodobné, ale budiž, každý může mít slabší chvilku. Že to nechápete navzdory opakovanému upozornění, to také připomíná spíš tvrdohlavé malé dítě.

  Ještě jsme ale neskončili. Dále mi vytýkáte, že "význam (radaru) je toliko symbolický, jak nejste s to pochopit, přes mé trpělivé vysvětlování". To je ale jen vaše vsugerovaná představa, která je buď následkem vašeho přehlédnutí, nebo cílem vaší záměrné dezinterpretace. Přitom je právě naprosto zřejmé, že ve chvíli, kdy říkám, že radar je také zbraní politickou, jde mi o přenesený, jinými slovy symbolický význam.

  Pokud je na vás tato úvaha pořád moc složitá, tak nejjednodušší bude zopakování tohoto: Petersi, dobrá rada: Pokud někdy budete chtít napsat někomu, že něčemu nerozumí, počítejte do dvaceti, a pak mu to nepište. Myslím, že na tomhle není nic k nechápání, i to by mělo pochopit i dítě v předškolním věku, takže odvahu, taky to zvládnete.

  OdpovědětVymazat
 24. S Vámi je domluva jako s Tatarem, vzdávám to. Samozřejmě, že slovo "zbraň" lze použít i v přeneseném slova smyslu. Jenže Vy píšete o "vojensko-politické" zbrani. Kde tam vidíte jaký význam typu: "hudba je nejmocnější zbraň"? Každý normální člověk to pochopí doslova.

  Dám Vám jednu radu. Ujasněte si běžný význam slov. Teprve pak přijďte diskutovat. Do té doby to nemá sebemenší cenu.

  OdpovědětVymazat
 25. Ujasněte si běžný význam slov. Teprve pak přijďte diskutovat.
  Myslím, že tváří v tvář Vašemu výroku o tom, že americký radar je proti Íránu, by tímto krokem T.A. zdejší diskusi nebylo efektivně pomoženo...

  OdpovědětVymazat
 26. Tatar jste tady vy. Můžete mi říct, jak "doslova" chápete spojení "politická zbraň" v souvislosti s americkým radarem, když jste ten "každý normální člověk"? Tohle spojení nemá "doslovný" význam ve smyslu, že by radar snad střílel po nějakých politických odpůrcích, jak se tu snažíte marně konstruovat. Je to zcela běžný způsob demagogické argumentace - vložit do oponentovy myšlenky význam, který tam nebyl a který je nesmyslný, a pak s ním polemizovat. Ovládáte ho dobře.

  Píšete: "Ujasněte si běžný význam slov." Udělejte znovu nejdřív to, co radíte ostatním. Zadejte si do Google spojení "politická zbraň" - v prvních nálezech bude jako politická zbraň nejspíš ropa, zemní plyn, poloha nádraží(!), děti(!!). Chcete snad říct, že ti lidé rovněž používají spojení "politická zbraň" v souvislosti s dětmi jako slovo s doslovným významem? Takovou blbost nebudete asi tvrdit ani vy.

  Vysvětlení toho, že spojení vojensko-politická zbraň považuji jako spojení vojenského (armádního) a politického jsem napsal už před dvěma dny, musím připomenout jen kvůli vašemu opakovanému záměrnému přehlížení tohoto faktu.

  Jeho cílem - jak se zdá - není argumentovat, ale eliminovat nepohodlnou diskusi. I kdybyste snad hypoteticky skutečně měl tak mizerný jazykový cit a tak mizerné intelektuální dovednosti, že ve spojení "vojensko-politická zbraň" nevidíte víc než (ve skutečnosti neexistující) doslovný význam, je jasné z toho, jak na tomhle zástupném problému trváte, aniž byste se ho pokusil překonat a hodit za hlavu, že o skutečnou diskusi nemáte zájem.

  Stále jste například nereagoval na to, zda je pro vás stejně přijatelné například rozmístění amerických jaderných zbraní u nás?

  Pokud použiji vaše nedávné shrnutí: "Radar proto s 65 lety ruského úsilí o vliv v českých zemích proto(sic!) souvisí integrálně. Po roce 1989 mu vzdorujeme: Odešla ruská okupační vojska, vstoupili jsme do NATO a do ES. To vše bylo proti přání Ruska. Radar je jen přirozené pokračování."

  Je zcela jasné, že případné umístění amerických jaderných zbraní by bylo rovněž proti přání Ruska, a tedy také jen přirozeným pokračováním. Jste tedy pro to, aby jako obranu proti vlivu Ruska došlo k jakkoli mohutnému vstupu amerických jednotek na české území? Uvědomte si prosím, že právě v tom jakkoli je mezi námi spor (nikoli v tom, že bych nerozuměl symboličnosti radaru, jak si vymýšlíte) - v tom, že já rozlišuji radar jako něco, co už není logickým pokračováním vstupu do NATO a do ES, podobně jako by to nebylo rozmístění amerických jaderných zbraní apod.

  Už jste tedy konečně pochopil?

  OdpovědětVymazat
 27. ad Vodník. Proti komu jinému? Proti Rusku? Na to by USA nestačilo ani 10 takových radarů, navíc Rusové mají své atomovky proti USA na východě.

  ad T. A. Pokud mám interpretovat Váš nesmysl o "vojensko-politické" zbrani, tak bych soudil, že to je to armádní zbraň, která má politické důsledky, např. kdysi bojové plyny, nyní třeba neviditelné letadlo. Ale težko soudit, Vy totiž pojmy používate zásadně jinak než normální lidé.

  Podstatný rozdíl mezi dětmi a radary spočívá v tom, že děti nemají vojenské užití, zatímco radary ano. Nicméně přes svůj vojenský účel radar zbraň není, protože jeho význam je ryze obranný. Čím více radarů na světě bude, tím bude nebezpečí války menší. Ne základnám by měli radar naopak propagovat. Jenže radar škodí aggressivním záměrům Ruska, stejně jako čs. opevnění škodilo aggressivním záměrům Hitlera, a proto jsou proti němu.

  ve spojení "vojensko-politická zbraň" nevidíte víc než (ve skutečnosti neexistující) doslovný význam
  Tohle nepotřebuje kommentáře. Používejte slova v jejich obvyklém významu, pak Vám (snad) lidé budou rozumět a budou mít čas na přemýšlení o Vašich jistě hlubokých myšlenkách.

  Stále jste například nereagoval na to, zda je pro vás stejně přijatelné například rozmístění amerických jaderných zbraní u nás?
  Ano.

  Ta věta měla správně znít takto: "Radar proto s 65 lety ruského úsilí o vliv v českých zemích souvisí integrálně." Opomněl jsem škrtnout jedno slovo.

  Jste tedy pro to, aby jako obranu proti vlivu Ruska došlo k jakkoli mohutnému vstupu amerických jednotek na české území?
  Ano.

  OdpovědětVymazat
 28. Peters: Ten pán říká auto, ale pořád se mi zdá, že myslí spíš koně. Popisuje to sice tak, že to má čtyři kola, volant a výfuk - ale stejně to určitě má na mysli koně. Auto sice kůň není, a tak je naprosto nesmysl, že říká auto, protože by měl říct kůň, ale normální lidé přece řeknou kůň, když myslí kůň. --- T.A. Ale já přece myslím auto!!!

  Slovo zbraň se používá v symbolickém významu zcela běžně a používají ho tak normální lidé. Znovu opakuji - vyzkoušejte si Google test, zjistíte, kolik lidí používá slovo zbraň symbolicky.

  Znovu opakuji: Pokud se vám zdá, že to, co druhý člověk říká, nedává smysl, zamyslete se, jestli to tam není smysl jiný. Pokud se vám zdá, že radar nemůže být skutečná zbraň, zkuste se nejdřív zamyslet, jestli to druhý člověk nemyslí symbolicky. Takto postupují normální lidé, pokud chtějí skutečně druhého pochopit: Snaží se hledat ve výpovědích ostatních smysl, nikoli nepřekonatelné logické rozpory.

  Navíc je dohledáváte snaživě až dodatečně. Slovo zbraň jste v souvislosti s radarem vy sám apriorně vzal doslovně a zkritizoval mne za to (usvědčuje vás věta: "Takže jakékoliv sofistikované přívlastky ("vojensko-politickou"),(sic!) jsou zcela irrelevatní, protože se mýlíte už v meritu." Jinak řečeno jste přiznal, že jste vycházel ze slova zbraň a jeho vztahu k radaru a přívlastkem "vojensko-politický", které vás mohlo dovést k pochopení vlastního omylu, jste se odmítl zabývat.


  Souhlasíte s extenzivním rozmístěním amerických vojáků? Já ne. Americká armáda a americká moc v současnosti není žádná spása, spíš naopak. Je to cesta z bláta pod okap, v lepším případě zpod okapu do bláta. Jsem vždy raději pro sucho.

  OdpovědětVymazat
 29. Jednu věc je také třeba jasně pojmenovat. V současné době se znovu rozmáhá černobílé vidění: Buď budeme s Ruskem (a dobrovolně se připojíme k ruskému vlivu), nebo budeme mít radar. Jako kdyby třetí cesta neexistovala.

  Už jsem to tu psal, že je to vidění velmi blízké ODS. Skutečnost je samozřejmě jiná. USA a Rusko nejsou jediné dvě alternativy, jaké Evropa má. Další alternativou je Evropská unie a její případná vlastní obranná strategie, zatím ale neexistující. A další alternativou je NATO existující jako kooperativní organizace, nikoli jako servisní tým USA.

  Myslím, že jedním z podstatných důvodů, proč USA chtějí radar právě v Česku a Polsku (a ne třeba v Řecku, Turecku nebo Německu), je snaha o další oslabování NATO a především obrany EU. USA řeší v Evropě primárně své mocenské, nikoli vojenské cíle, a nemíří jen proti Rusku a Íránu, ale proti všem potenciálním rivalům na mocenské scéně, které by mohly USA omezovat - včetně NATO a EU. Již mnohokrát takto v minulosti záměrně oslabovaly i OSN.

  OdpovědětVymazat
 30. ad zbraň. Amen. Obdivuji Vaši schopnost zamluvit svá vlastní pochybení, kdy obranný prostředek vydáváte za zbraň. Podobáte se tak vykladačům Bible, který jeden text berou doslovně a druhý zcela libovolně allegoricky, bez jakéhokoliv přezkoumatelného kritéria.

  Jako kdyby třetí cesta neexistovala.
  Skutečně neexistuje. V tom se tentokrát konečně nemýlíte.

  Další alternativou je Evropská unie a její případná vlastní obranná strategie, zatím ale neexistující.
  Opět úspěšně odporujete sám sobě. Až bude existovat supervelmoc EU, tak budu první, který bude požadovat zrušení amerického radaru v ČR.

  A další alternativou je NATO existující jako kooperativní organizace, nikoli jako servisní tým USA.
  Nesmysl. Přeci dobře víte, že NATO je bez USA úplně k ničemu.

  Myslím, že jedním z podstatných důvodů, proč USA chtějí radar právě v Česku a Polsku (a ne třeba v Řecku, Turecku nebo Německu), je snaha o další oslabování NATO
  Totální kravina. USA NATO vůbec k ničemu nepotřebují. Existence NATO je toliko altruism USA.

  včetně NATO a EU.
  NATO bez USA nemá sebemenší smysl.

  Američané nejsou pitomci, aby bojovali s chimérami. EU nyní nehraje žádnou roli. Kissinger pořád ještě nemá kam zavolat.

  Již mnohokrát takto v minulosti záměrně oslabovaly i OSN.
  Kdyby USA chtěly OSN oslabit, tak by z něho vystoupily, vyhnaly ho z USA, nebo aspoň omezily svůj finanční příspěvek. Nic z toho neudělaly, ačkoliv mohly, proto jste opět, pro Vás symptomaticky, mimo realitu. USA totiž mohou jakékoliv rozhodnutí OSN vetovat, a proto jim jakékoliv oslabování OSN k ničemu není. Abeceda mezinárodní politiky, kterou zatím nezvládáte. Učit se, učit se, učit se, jak řekl Lenin.

  OdpovědětVymazat
 31. Jste demagog. Ukaže mi jedno jediné místo, kde jsem označil radar za jakousi útočnou zbraň, jak mi neustále podsouváte. Naopak se proti tomuto nařčení neustále bráním. Připadám si, jako kdybyste mne začal přesvědčovat, že jsem žena. Já vím, že nejsem žena, vy nejspíš také víte, že nejsem žena, ale trváte na tom dál.

  U EU si skutečně odporuji a vím o tom. Přiznávám, že jsem měl použít kondicionál, aby to bylo jasné, zvlášť když záměrně nejste ochoten číst ve prospěch autora. EU nemá obrannou strategii, ale mohla by se tou alternativou při určité snaze stát. Právě proto doplňuji, že rozmisťování individuálních základen USA v Evropě této snaze brání. Podle mne záměrně.

  NATO bez USA samozřejmě nemá smysl. Ale zase je jen dokladem vašeho černobílého vidění, pokud dáte rovnítko mezi "NATO nemůže být bez USA" a "NATO musí být servisní organizace USA".

  Ano, USA NATO potřebují jen tehdy, pokud se bez něj nedokážou obejít, což se stává zřídka, ale přesto - naleznete několikeré výzvy USA vůči NATO, aby převzala zodpovědnost za některé problematické oblasti. Nechápu proč označujete za kravinu něco, co tvrdíme oba. Já k tomu pouze doplňuji, že "altruismu" USA (jestli vůbec existuje něco jako altruismus velmocí) momentálně vyhovuje slabé NATO.

  EU nehraje žádnou či velmi malou roli a USA to vyhovuje. Proto je pro ně jen vhodné, aby se situace prodlužovala - udržováním nejednotnosti v EU.

  USA mohou vetovat jen rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN. OSN ale samozřejmě není jen RB. To ví i ten, který si teprve pročítá slabikář mezinárodní politiky, zkuste ho taky pootevřít. :-)

  OdpovědětVymazat
 32. Předem upozorňuji, že máte na ZMP stop, dokud se mi neomluvíte za Vaše úmyslné překrucování mých slov. To platí i zde.

  útočnou zbraň
  Každý zbraň je útočná z definice; obranná zbraň neexistuje.

  EU nemá obrannou strategii, ale mohla by se tou alternativou při určité snaze stát. Právě proto doplňuji, že rozmisťování individuálních základen USA v Evropě této snaze brání.
  Nebrání. Kdyby EU chtěla být supervelmocí, tak jí může bát bez ohledu na jakékoliv radary.

  Ale zase je jen dokladem vašeho černobílého vidění, pokud dáte rovnítko mezi "NATO nemůže být bez USA" a "NATO musí být servisní organizace USA".
  To rovnítko je naprostá trivialita. Jediný význam pro členy NATO má, že se USA zavázaly bránit jejich bezpečnost výměnou za to, že nebudou vystupovat proti americkým zájmům. To např. Francie mocně činí, takže musí počítat s adekvátní reakcí USA.

  naleznete několikeré výzvy USA vůči NATO, aby převzala zodpovědnost za některé problematické oblasti.
  Protože USA nemají ochotu být světovým četníkem. Nehodlají se starat o věci, kde nemají národní zájmy. Nicméně i na ně mají svůj názor, a proto žádají spojence, aby tímto směrem činili.

  "altruismu" USA (jestli vůbec existuje něco jako altruismus velmocí) momentálně vyhovuje slabé NATO.
  Nesmysl. Komu mohou vyhovovat slabí spojenci? Opravdu si nastudujte základy mezinárodní politiky. Třeba se Vám pak konečně rozsvítí.

  EU nehraje žádnou či velmi malou roli a USA to vyhovuje.
  To je otázka. Do jisté míry ano (kdy EU byla příliš silná), ale teď, když je USA proti Rusku a Číně samo, ne.

  OSN ale samozřejmě není jen RB.
  Resoluce valného shromáždění nemají žádnou závaznost. Vy jste ten slabikář ani neotevřel. Ztrácím s Vámi zbytečně svůj čas. Jako kdybych ho měl nazbyt.

  OdpovědětVymazat
 33. V tomto případě, jelikož argumentujete celkem slušně, uznávám, že máte zřejmě větší přehled a že mé méně poučené názory na přístup USA k NATO, EU a OSN mohou být chybné. V některých margináliích sice znovu vykládáte význam jinak, než jsem ho myslel, ale proč se o ně hádat (jen pro ukázku, nikoli pro rozdmýchání dalších sporů - např. OSN není jen RB, ale ani jen RB a VS, pokud jde o útočnou zbraň - mám na mysli doslovný význam, ne ten přenesený, podle něhož je útočná zbraň i hudba, ale už toho fakt nechme, skutečně nejsem žena).

  Spíš by mne zajímal názor jiných přispěvatelů, co si myslí o tom, zda USA chtějí silné mezinárodní organizace, jejichž jsou členy - NATO, OSN - anebo členy nejsou - EU.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>